Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jozef Živčák: Budúcnosť akýchkoľvek technológií stojí najmä na nekonvenčne aplikovaných materiáloch

Andrea Fedorovičová

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach získal Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Popularizátor vedy.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH. Zdroj: CVTI SR

Profesor biomedicíny a dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák si v piatok na Týždni vedy a techniky prevzal ocenenie za prepájanie technického vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu inovatívnych formátov popularizačných podujatí a tvorbu koncepcie a návrh exponátov na svetovú výstavu EXPO 2020 v Dubaji.

V rozhovore pre portál Veda na dosah rozpráva o úspechoch, ktoré sa mu podarilo v spolupráci s kolegami dosiahnuť a na ktoré je právom hrdý, i o tom, nakoľko sme na Slovensku pripravení na aplikáciu moderných vodíkových technológií.

Boli technológie stredobodom vášho záujmu odjakživa?

Toto zameranie mám v krvi, vyskytlo sa aj v našej rodine. Už v mladom veku, keď sa formovala moja budúca cesta, bolo jasné, že budem strojárom. Neskôr som si zvolil tie najlepšie školy a stretol som na nich skvelých učiteľov, čo ma len utvrdilo v mojom rozhodnutí.

Zaslúžili ste sa o vznik odboru Biomedicínske inžinierstvo. Čo všetko podeň spadá a ako sa v našich podmienkach tento odbor etabloval?

Etablovanie odboru Biomedicínske inžinierstvo si vyžiadalo takmer dvadsať rokov. Bol to nový segment, ktorý nemal základné fundamenty. Tie sme vybudovali v spolupráci s najväčšími kalibrami krajiny, Európy a sveta. Dnes má tento odbor svetové postavenie a objektívne opodstatnenie v interdisciplinárnom profile Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Podieľali ste sa na tvorbe koncepcie a návrhoch exponátov na výstavu EXPO 2020 v Dubaji, kde Slovensko zožalo veľký úspech a uznanie. Čo to pre vás znamená?

Podujatie EXPO považujeme za olympiádu výskumu, ktorá si vyžaduje kvalitnú prípravu. S cieľom uspieť v uvedenom segmente pracujeme už pätnásť rokov a dosiahli sme medzinárodné uznanie. Dostali sme sa medzi prvých desať štátov sveta, o ktorých exponáty bol veľký záujem. Pre mňa a fakultu to znamená, že sme rovnocennými partnermi nielen spolupracovníkov z akademickej a výskumnej oblasti, ale aj podnikateľov. Je to ďalšia skúsenosť, ktorá posilňuje sebavedomie kolektívu fakulty i univerzity a skvelá príprava na EXPO 2025 v Osake.

Vo svete sa už pracuje na rôznych modifikáciách výroby a uskladnenia vodíka. Uvidíme, ktorý typ napokon získa prvenstvo.

Vo svojej práci a výskume sa do veľkej miery venujete vodíkovým technológiám. Od roku 2020 ste garantom vodíkových technológií na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, garantovali ste aj prípravu vodíkových exponátov na spomínanú výstavu EXPO 2020 v Dubaji a v roku 2021 ste založili Centrum vodíkových technológií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je podľa vás vodík prvkom budúcnosti?

Nespochybniteľne môžem s celou vážnosťou povedať, že vodík je prvkom budúcnosti. Vo svete sa už pracuje na rôznych modifikáciách jeho výroby a uskladnenia. Uvidíme, ktorý typ vodíka napokon získa prvenstvo.

Ako sme na aplikáciu vodíkových technológií pripravení na Slovensku?

V podstate sme mali šťastie. Dá sa totiž povedať, že sme boli pripravení a začali sme aktivity okolo vodíka realizovať v rovnakom čase ako okolitý svet. Vytvorili sme inštitúty, ktoré bolo treba, a mali sme aj podporu vlády Slovenskej republiky. Veľkým bohatstvom v tomto segmente sú vedci – ľudia, ktorí tomu rozumejú.

Dekan Strojníckej fakulty TU Jozef Živčák na EXPO 2020 v Dubaji s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Zdroj: Archív JŽ

Dekan Strojníckej fakulty TU Jozef Živčák na EXPO 2020 v Dubaji s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Zdroj: Archív JŽ

A napokon sa môžeme pochváliť aj niekoľkými svetovými prvenstvami, čo nás posúva medzi vážnych hráčov. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a ďalšie fakulty našej univerzity sú vo svojich programoch v tejto chvíli pripravené prejsť na časť implementácie vodíkových technológií.

Slováci vraj majú v oblasti vodíkových technológií výnimočný výskumno-vývojový potenciál. V čom konkrétne vidíte prínos našej krajiny?

Na Slovensku máme vybudované požadované štátne inštitúty, solídne zázemie v univerzitnom priestore a predovšetkým partnerov v priemyselnej oblasti. Keď sme rozbiehali aktivity v uvedenom programe, mali sme k dispozícii stopäťdesiat subjektov, čo je na Slovensko solídna perspektíva.

Máme veľmi korektné vzťahy so zahraničím, k čomu nám pomohlo aj spomínané EXPO v Dubaji, a vlastné technológie na ukladanie vodíka v rozmedzí nízkeho tlaku. Vďaka týmto referenciám patríme k váženým krajinám sveta.

Z rozbehnutého vlaku sa ťažko vystupuje. Ja osobne si veľmi vážim, že sme v ňom.

Ako z pozície dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vnímate potrebu multidisciplinárneho prístupu na vysokých školách?

Budúcnosť akýchkoľvek technológií stojí najmä na nekonvenčne aplikovaných materiáloch, ktorých výroba závisí od mnohých odvetví a odborníkov. Práve tí totiž definujú budúce algoritmy v jednotlivých materiáloch a technológiách.

Prepájame podľa vás výskum a vývoj s praxou na Slovensku v dostatočnej miere?

Zdá sa, že sú u nás živé veľké snahy o prepojenia, no treba si uvedomiť, že podstatnú časť tunajšieho priemyslu stále vlastnia nadnárodné spoločnosti. Naším úspechom je, že výskumné zázemia na Slovensku postupne vznikajú aj v domácich podnikoch.

V čom vidíte priestor na zlepšenie?

Priestor na zlepšenie vnímam jednoducho v personálnej a technologickej pripravenosti a schopnosti komunikovať. O tender s príslušným zázemím sa môžete uchádzať vtedy, keď splníte podmienky. To je súčasne odpoveď na otázku, prečo je nevyhnutné mať špičkové technológie, rozumieť im a presvedčiť partnerov kvalitou a dochvíľnosťou. Zvyšok sa dotvorí sám.

Príkladom takejto funkčnej štruktúry, kde riadenie ide ruka v ruke s výkonom a kde sme sa vďaka dobre vykonanej práci dokázali prepojiť aj s priemyselnou oblasťou, je Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Žijete prácou natoľko, že premýšľate nad riešenými projektmi aj v súkromí?

Viete, z rozbehnutého vlaku sa ťažko vystupuje. Ja osobne si veľmi vážim, že sme v ňom. Sám dekan nič nespraví, potrebuje silných partnerov, múdrych kolegov a šikovných a odhodlaných študentov. Áno, žijem prácou aj vo voľných chvíľach, pretože debata generuje myšlienky a tie často vznikajú práve na neformálnych, voľných stretnutiach.

Pri akej činnosti rád relaxujete?

Som vášnivý poľovník a človek spojený s prírodou, tá mi poskytuje obrovský priestor na relax. A veľmi rád spievam.

Aké sú vaše idey, vízie a plány do budúcnosti?

Pripravujeme sa na EXPO 2025 v Osake, chceme uviesť do života vodíkové technológie a po akreditácii Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pripraviť moderné študijné programy tejto doby.

Vizitka

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH | Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Dr. h. c. mult. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH., je dekanom a od roku 2020 garantom vodíkových technológií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Zaslúžil sa o vznik odboru Biomedicínske inžinierstvo na Slovensku a na základe svojej výskumnej činnosti navrhol celý rad inovatívnych zariadení, pomôcok a technologických postupov, ktoré sa uplatnili v praxi. V roku 2020 bol garantom prípravy vodíkových exponátov na svetovú výstavu EXPO 2020 v Dubaji a o rok nato založil Centrum výskumu vodíkových technológií.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky