Značka: Andrej Thurzo

Podarila sa unikátna operácia čeľuste pomocou 3D tlače

Vďaka inovatívnym metódam mohla v polovici decembra 2016 prebehnúť unikátna ortognátna operácia na peroperačných vodiacich šablónach vytlačených na 3D tlačiarni...

| VEDA NA DOSAH

Bioprinting môže v budúcnosti zachraňovať životy

Od augusta 2016 môžu medici Univerzity Komenského v Bratislave využívať unikátnu 3D biotlačiareň. Na pracovisku Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej...

| VEDA NA DOSAH