Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci vytvorili globálnu mapu včiel. Chcú zabrániť ich vyhynutiu

VEDA NA DOSAH

Na Zemi žije 20 000 druhov včiel, ale pre nevhodné zásahy človeka do prírody vymierajú. Mapa včiel pomôže určiť, kde sa im darí a kde treba spraviť okamžitú nápravu.

Spolupráca včiel. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Úbytok včiel ako hlavných opeľovačov ohrozuje nielen pestovanie základných potravín a zvýšenie ich cien, ale aj životy iných rastlinných a živočíšnych druhov. Podľa Európskych novín sú príčinami tohto problému intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré má za následok homogénnu krajinu bez pôvodnej rôznorodej flóry, pesticídy a iné znečisťujúce látky. Pre včely sú obzvlášť nebezpečné invazívne cudzie druhy, ako je sršnička žltá (Vespa velutina) a choroby či paraziti. Ďalším faktorom sú zmeny podnebia, rastúce teploty a extrémne počasie.

Globálnu mapu včiel ako výsledok štúdie vedcov z Číny a Singapuru o globálnych zákonitostiach a riadeniach distribúcie včiel uverejnil vedecký magazín Current Biology. Autori štúdie v nej vysvetľujú, že doteraz boli presné informácie o počte včelích druhov a zákonitostiach, podľa ktorých sa vyskytujú, na celom svete obmedzené. Najmä v rozvojových krajinách boli malé.

Vedci pri vývoji tejto mapy skombinovali údaje z viac ako 5,8 milióna verejných záznamov o výskyte včiel s kontrolným verejným zoznamom rozšírenia viac ako 20 000 druhov včiel z portálu DiscoverLife.org.

„Túto mapu sme vytvorili preto, že včely sú globálnym bohatstvom a chceme ich chrániť. K tomu však potrebujeme vedieť, kde žijú,“ povedal pre CNN Michael Orr, hlavný autor štúdie a postdoktorand na Ústave zoológie Čínskej akadémie vied. „Bol to prvý dôležitý krok, vďaka ktorému môžeme v budúcnosti začať viac pracovať na odstránení faktorov, ktoré včely ohrozujú, ako je napríklad ničenie biotopov a zmena podnebia,“ vysvetlil Dr. John Ascher, spoluautor tejto štúdie z Národnej univerzity v Singapure. Vďaka mape včiel sa taktiež budú môcť lepšie začleniť opeľovacie služby do analýz ekosystémových služieb.

Globálna mapa včiel. Zdroj: Current Biology

Globálna mapa včiel zobrazuje množstvo rôznych druhov včiel (tmavšie oblasti znamenajú väčší počet druhov) a tiež potvrdzuje to, že vyšší počet druhov včiel sa nachádza ďalej od severného a južného pólu a menej v blízkosti rovníka. Zdroj: Current Biology

Ako výskyt včiel súvisí s pólmi a rovníkom

Podľa CNN vedci touto štúdiou odhalili, že viac druhov včiel žije na severnej pologuli ako na južnej pologuli a viac v suchých púštnych a miernych podmienkach ako vo vlhkých, tropických a zalesnených oblastiach.

Ich objavy podporujú predchádzajúce hypotézy o tom, že diverzita včiel sleduje bimodálny zemepisný šírkový gradient. To znamená, že vyšší počet druhov včiel sa nachádza ďalej od severného a južného pólu a menej v blízkosti rovníka. „Táto hypotéza sa viackrát ukázala ako nepravdivá z dôvodu nedostatku dostatočných údajov, ale vedci teraz môžu s istotou tvrdiť, že včely sú jednou z mála skupín hmyzu, ktoré sa riadia týmto distribučným vzorcom,“ tvrdí Michael Orr.

Rachael Winfree, profesorka ekológie, evolúcie a prírodných zdrojov z Rutgers Univerzity v New Jersey, pre CNN povedala, že autori spomínanej štúdie sú svetoví odborníci v tejto problematike a ich práca je veľkým krokom vpred v oblasti ochrany biodiverzity. „Prekvapivo, napriek rozhodujúcemu významu včiel ako opeľovačov, doteraz neexistoval žiadny komplexný zdroj informácií o ich výskyte,“ dodala.

„Presné pochopenie a stanovenie priorít distribúcie včelích druhov môže mať v budúcnosti zásadný vplyv na prežitie druhov a má potenciál preukázať, že včely majú zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť a udržanie obživy na vidieku,“ zdôraznil Michael Orr.

Ďalej pripomenul, že zmena podnebia predstavuje veľkú hrozbu pre mnoho druhov. „Ale ak nezačneme chrániť biotopy a živočíšne druhy, ktoré teraz ničíme napriek tomu, že ich potrebujeme, naša práca bude zbytočná.“

Rad drevených úľov v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Úle sa zvyknú umiestňovať na okrajoch lesov. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenskí včelári a lesníci spolupracujú

Aj na Slovensku existujú rôzne iniciatívy na záchranu včiel. Len pred nedávnom, konkrétne 23. novembra tohto roku, podpísal Slovenský zväz včelárov Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva s Vojenskými lesmi a majetkami SR (VLM SR, š. p.).

Dohodli sa, že zabezpečia spoločný postup pri podpore včelárstva (materiálne, technicky, propagačne a podobne) pri súčasnej podpore racionálneho a ekologického lesného hospodárstva.

Tiež sa spolu pokúsia zvýšiť aktivitu vo výrobe včelích produktov dočasným umiestnením včelích čeľadí na území vojenských obvodov, území slúžiacich pre potreby obrany štátu a území obhospodarovaných VLM SR.

Pre potreby včelárov plánujú tiež vysadiť nektárodajné stromy a spoločne postupovať pri legislatívnych úpravách v oblasti poľovníctva, rybárstva, poľnohospodárstva a včelárstva. Celé memorandum nájdete tu.

(GL)
Zdroje: CNN
Slovenský zväz včelárov
Európske noviny

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky