Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Švédsky model má nahradiť uhlie v Novákoch

VEDA NA DOSAH

Víťazný tím súťaže

Budúcnosť výroby tepla a pary po odstavení elektrárne v Novákoch vidia víťazi bratislavského kola súťaže European BEST Engineering Competition v energetickom zhodnotení komunálneho odpadu.

Študenti Slovenskej technickej univerzity svoje riešenie obhájili 12. apríla v Primaciálnom paláci. Ich zadaním bolo vytvoriť komplexný návrh, ktorý zabezpečí kontinuitu dodávok tepla pre domácnosti a podniky v regióne Horná Nitra po roku 2023, kedy je plánované definitívne ukončenie spaľovania hnedého uhlia.

Súťažné tímy z viacerých fakúlt Slovenskej technickej univerzity skúmali možnosti výroby tepla, od energetického zhodnotenia odpadu z domácností a využitia zemného plynu, až po geotermálne vrty, tepelné čerpadlá, či technológiu budúcnosti – malý modulárny jadrový reaktor.

Bratislavské kolo súťaže: European BEST Engineering Competition

Víťazstvo priniesla kombinácia komunálneho odpadu a zemného plynu

Podľa štvorčlenného víťazného tímu CHEM (v zložení Dávid Packa, Daniel Ondra, Marek Wadinger a Veronika Pash) spočíva budúcnosť výroby tepla a pary v energetickom zhodnocovaní komunálneho odpadu. Študenti navrhli systém kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie založený na dvoch kotloch. V prvom by sa využíval odpad z domácností a v druhom zemný plyn alebo bioplyn.

Ekologický rozmer

Návrh s využitím odpadu z domácností má oproti ostatným riešeniam niekoľko dôležitých výhod. Najdôležitejšou je jeho ekologický rozmer. Využitie odpadu na výrobu tepla umožňuje vyhnúť sa jeho ukladaniu na skládky, kde sa postupne rozkladá a uvoľňuje metán, veľmi silný skleníkový plyn. Zároveň znižuje potrebu využívať zemný plyn alebo iné fosílne palivá s vysokou uhlíkovou stopou. Podľa študentov víťazného tímu je nepochybnou výhodou aj to, že táto technológia vďaka prísnymi emisným limitom prakticky nezaťažuje životné prostredie a znižuje závislosť na dovoze plynu zo zahraničia, pri ktorom navyše hrozí riziko zvyšovania ceny.

Švédsky model

Nedávna štúdia vypracovaná pre Európsku environmentálnu agentúru ukázala, že tento model zhodnocovania je veľmi populárny v západoeurópskych krajinách, ako Francúzsko, Nemecko a Holandsko. V prepočte na obyvateľa však z členských krajín EU vedú jednoznačne Švédsko a Dánsko, ktoré takto zhodnocujú takmer 600 kilogramov komunálneho odpadu na osobu za rok. Ako nedávno konštatovala Európska komisia, Slovensko, spolu s väčšinou krajín strednej a južnej Európy, patrí medzi krajiny s výraznou závislosťou od skládkovania.

 „Študenti poňali zadanie naozaj zodpovedne. Zadanie bolo veľmi náročné, no súťažiaci sa inšpirovali modernými riešeniami zo zahraničia a navrhli komplexné riešenie, ktoré zohľadňovalo ekológiu, ekonomiku, zamestnanosť a vplyv na transformáciu regiónu, ktorá s ukončením prevádzky tepelnej elektrárne úzko súvisí.“, dodáva Miroslav Šarišský, manažér externých vzťahov Slovenské elektrárne.

O projektoch rozhodovala odborná porota v zložení prof. Peter Ballo z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva STU, Miroslav Piaček, riaditeľ elektrárne Nováky, Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Karol Kažimír vedúci rozvoja spoločnosti Slovenské elektrárne a Matúš Gajdoš, manažér výskumu a vývoja spoločnosti GA Drilling.

Čo je European BEST Engineering Competition (EBEC)

European BEST Engineering Competition je najväčšia európska súťaž pre študentov techniky. Lokálne (bratislavské) kolo súťaže je organizované študentskou organizáciou BEST Bratislava.

 „EBEC organizujeme v Bratislave každý rok, tento v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Našim cieľom je spájať študentov, firmy a univerzitu, čo sa nám na tomto podujatí úspešne podarilo. Najviac oceňujem, že súťažné témy sme vymysleli spolu s inžiniermi zo Slovenských elektrární, a teda študenti dostali príležitosť riešiť reálne technické výzvy “, dopĺňa za organizátorov súťaže prezident BEST Bratislava, Vladimír Halaj.

BEST Bratislava je študentská nezisková organizácia pôsobiaca na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. BEST Bratislava je jedna z 97 lokálnych BEST skupín pôsobiacich v 34 krajinách Európy. Medzi hlavné aktivity organizácie patrí organizovanie technických súťaží EBEC, organizovanie soft skill tréningov počas udalosti Training day, organizovanie kariérneho veľtrhu JobFórum a organizovanie letného akademického kurzu pre študentov technických škôl z celej Európy.

 

Informácie poskytol: Vladimír Halaj, prezident BEST Bratislava

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky