Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

STU spúšťa rekonštrukciu Fakulty elektrotechniky a informatiky

VEDA NA DOSAH

Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V piatok 30. januára 2015 začína Slovenská technická univerzita v Bratislave obnovu budovy fakulty. Nové prvky na budove, ako kolektory či fotovoltické moduly, budú zároveň slúžiť na výučbu a výskum.

V rámci projektu Univerzitného vedeckého parku STU už rekonštruuje budovu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a priestory pre laboratóriá na ďalších fakultách – Stavebnej, Strojníckej a na Fakulte architektúry. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prebieha výstavba dvoch pavilónov s laboratóriami zameranými na výskum nových materiálov a na automatizáciu a informatizáciu výrobných procesov a systémov.

Blok ARevitalizáciu objektov FEI STU v hodnote 10,6 milióna eur vykoná spoločnosť STRABAG. V rámci obnovy firma odstráni systémové poruchy stavby, budovy nanovo oplášti a zateplí, čím sa znížia náklady na energie a prevádzku. V rámci obnovy okien osadí aj inovatívne okenné fotovoltaické moduly a na fakulte umiestni solárne kolektory. Tieto inštálácie budú slúžiť aj na vedecké účely. Okrem obnovy budov škola v rámci projektu obnovuje postupne aj laboratória a zariaďuje ich špičkovými prístrojmi. V Mlynskej doline, priamo na FEI STU, už sú nové prístroje v laboratóriu na výskum nanotechnológií a mikroelektroniky a čaká sa na dodanie prístrojov a zariadení pre ďalšie laboratória ako laboratórium mikrovlnných a optických systémov, mobilej siete 4. generácie (LTE) či laboratórium pre výskum elektromobility. Na susednej Fakulte informatiky a informačných technológií by malo do konca roka vzniknúť moderné dátové centrum, cloudové centrum a  pribudnúť zariadenie pre vývoj 3D grafických a vision aplikácií či pre výskum internetu.

V Mlynskej doline sa budeme zameriavať na oblasť informačných technológií a modernú výpočtovú techniku cloudovského typu. Rozvíjame tiež robotiku, elektroniku, nanoelektroniku a fotoniku a samozrejme, elektroenergetiku. Zo štrukturálnych fondov v Mlynskej doline zlepšujeme infraštruktúru vedeckého parku – odstraňujeme systémové poruchy budovy a vybavujeme laboratóriá modernými vedeckými prístrojmi,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Okrem Mlynskej doliny má UVP aj ďalšie centrum – v území medzi Námestím slobody a Radlinského ulicou v Bratislave, kde sú ďalšie fakulty STU: Tu je cieľom  rozvíjať výskum v oblasti chémie, materiálového výskumu, potravinárstva, priemyselných biotechnológii, stavebných inovácii so zameraním na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. V Trnave (CAMBO) zase ide najmä o výskumné oblasti materiálového inžinierstva, najmä iónových a plazmových technológií a automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle.

Autor:

Andrea Settey Hajdúchová

manažérka pre komunikáciu

Slovenská technická univerzita

 www.stuba.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky