Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová výstava v Aureliu je otvorená aj medzi sviatkami

Galina Lišháková

Panelová výstava GEOPARK Malé Karpaty  sa zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu, či ťažbu nerastných surovín. Uvidíte na nej však aj horniny staré okolo štyroch miliónov rokov

Výstava chce v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia.

Výstava chce v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia. Foto: Aurelium

Geopark Malé Karpaty predstavuje územie s rozlohou 1199 km2 zasahuje až do 64 katastrálnych území a spája dvadsaťsedem miest a obcí od Trstína, cez Pezinok, Modru až po Pernek. Toto územie je významné nielen v oblasti geológie a paleontológie a archeológie ale je bohaté aj z hľadiska mineralógie, ťažby surovín či jaskyniarstva. Poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času. Jedným z mnohých poslaní nadšencov, ktorý sa tomuto geoparku venujú, je prebudiť v ľuďoch nielen záujem o jeho spoznávanie a objavovanie, ale aj odkrývať historické udalosti, ktoré toto územie sformovali do dnešnej podoby.

Geopark Malé Karpaty poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času.

Geopark Malé Karpaty poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času. Foto: JV

Pre školákov aj ich rodičov

Výstava v Aureliu je zameraná na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie s edukačným obsahom. Jej cieľom je najmä v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia. Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu alebo ťažbu nerastných surovín. V Aureliu však okrem infopanelov nájdete aj rôzne mineralogické vzorky hornín a skamenelín. „Najstaršie horniny v Malých Karpatoch sa nachádzajú v oblasti Modry a Harmónie. Odtiaľ pochádza aj hornina erlan, starý 427 miliónov rokov, ktorý môžete na výstave vidieť na vlastné oči. Podobne ako staurolity, zhruba rovnako staré,“ približuje Jirko Vitáloš, kurátor výstavy a predseda správnej rady Geoparku Malé Karpaty.

Lentikulárna tlač ponúka 3D zážitok. Foto: Aurelium

Lentikulárna tlač ponúka 3D zážitok. Foto: Aurelium

3D vizualizácie

Atraktívnym prvkom sú aj obrazy rôznych druhov kryštálov vytvorené špeciálnou technikou tzv. lentikulárnej tlače, ktorá vďaka nafotografovaniu objektov z viacerých uhlov vytvára priestorový pocit hĺbky. Aj tu uvidíte jedinečné kryštály. „Z Malých Karpát je zaujímavý napríklad sadrovec z Rohožníka, euchroit a libethemit z Ľubietovej, alebo azurit z Dobšinej,“ upozorňuje Jirko Vitáloš.  Výstava v Aureliu potrvá do konca marca 2020, je však otvorená aj medzi sviatkmi – 27. a 28. 12. a tiež 30. aj 31.12. v čase od 9.00 do 15.00.

Geopark Malé Karpaty

Jeho iniciátorom je nezisková organizácia Barbora, ktorá sa sústredí najmä na rozvoj geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie baníckej tradície a ochrany kultúrnych pamiatok a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Zámermi iniciatívy je vytváranie a rozširovanie oddychových zón, edukačných panelov a interaktívnych prvkov. „Práve dokončujeme edukačný panel, ktorý umiestnime na Zochovej chate v Modre a bude približovať vzťah medzi pôdou, lesom a Huncokármi (prisťahovalcami z nemecky hovoriacich krajín, ktorí prišli na naše územie na pozvanie našich bývalých zemepánov a živili sa ako drevorubači – pozn.red.),“ vysvetľuje Jirko Vitáloš.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky