Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kryštály aj na miestach, kde by sme ich nečakali

Monika Tináková

Výstava CRISTALES: a world to discover; Foto: Vlado Šimíček, SAV

Výstava CRISTALES: a world to discover zdôrazňuje význam kryštalografie v dnešnej spoločnosti, a najmä úlohu tohto odvetvia vedy v každodennom živote modernej spoločnosti. Jej úlohou je zároveň vzdelávať a popularizovať vedu a aj motivovať mladých ľudí, aby sa stále viac zaujímali o dianie okolo seba a hľadali odpovede na mnohé otázky, ktoré prináša každodenný život. Kryštály, ktoré výstava prezentuje, inšpirujú jej obdivovateľov svojím precíznym dizajnom. Unikátnym spôsobom prepájajú svet vedy a umenia a prinášajú nezabudnuteľné estetické zážitky.

„Môžete tu vidieť 14 plagátov, z ktorých je zrejmé, že s kryštalografiou sa stretávame každý deň. V rôznych oblastiach nášho života, cez biomedicínu, vedu, vzdelávanie, biomineralizáciu. Každý plagát je rozdelený na dve časti, jedna časť zobrazuje reálny stav a tá druhá štruktúru vecí, ktoré sú zobrazené pomocou kryštálov,“ povedala Ivana Kutá-Smatanová z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.

Autormi sú španielski umelci a architekti, ktorí diela navrhli pri príležitosti roku kryštalografie, ktorým bol rok 2014.

„Autorom sa naozaj podarilo spojiť vedeckú časť s tou estetickou časťou. Na vyobrazeniach je vidieť krásnu spojitosť medzi reálnym životom a medzi vedeckou časťou, ako sa kryštalografia prenáša do každodenného života,“ dodala Dr. Smatanová.

Kryštály a ich štruktúra nesúvisia iba s klenotníctvom, chladným počasím, gastronómiou či nerastnými zdrojmi Zeme. Vyskytujú sa v mnohotvárnej prírode v rôznych podobách a uplatňujú sa v širokej škále moderného priemyslu ako napríklad elektronika, energetika, medicína, hudba.

„Štruktúra nám omnoho lepšie pomáha pochopiť funkciu látky a nemôžeme ju oddeliť od jej funkcie. Aby sme pochopili jedno, musíme poznať aj druhé. A teda toto sú v mojej predstave dve strany tej istej mince,“ povedala Mgr. Vladena Bauerová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Výstava CRISTALES: a world to discover

Výstava je doplnená o výsledky získané v oblasti kryštalografie bielkovín na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Ide napríklad o kryštálovú štruktúru N-terminálnej domény ľudského srdcového ryanodínového receptora, ktorého štruktúra a funkcia má priamy súvis so srdcovými arytmiami či kryštálovú štruktúru plektínu súvisiaceho so svalovou kontrakciou. Výstava taktiež ilustračne znázorňuje cestu od vytvorenia kryštálu po určenie kryštálovej štruktúry bielkovín.

„Vôbec prvým u nás na Slovensku bol kryštál bielkoviny. Pripravili ho na Ústave molekulárnej biológie SAV v 80-tych rokoch uplynulého storočia. Prvá štruktúra bola publikovaná v roku 1991 a pracovali na nej aj vedci z pracoviska v Yorku. Táto spolupráca dodnes funguje, je veľmi plodná, a to nielen na úrovni kryštálov, ale aj na ďalších úrovniach výskumu. Odvtedy sa na ústave vykryštalizovalo množstvo kryštálov a do svetovej databázy bolo vložených 37 unikátnych štruktúr,“ povedala na slávnostnej vernisáži Ing. Eva Kutejová, CSc., riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý výstavu zorganizoval.

Slávnostná vernisáž výstavy mala v programe aj zaujímavé prednášky vedkýň z Českej republiky: Dr. Pavlíny Maloy-Řezáčovej z Ústavu organické chemie a biochemie, Akademie vĕd ČR Praha a Dr. Ivany Kutej-Smatanovej z Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.

„CRISTALES: a world to discover“ bude pre verejnosť prístupná v priestoroch vstupnej haly Auly SAV na bratislavskej Patrónke do 28. marca 2018.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky