Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska stratégia pre plastový odpad chce chrániť našu planétu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Infografia recyklácia odpadu (Zdroj: EK Stratégia pre plasty)

Plast je dôležitý a všadeprítomný materiál v našej ekonomike a každodennom živote. Európa však musí zmeniť prístup k výrobe a používaniu plastov, aby sme ochránili samých seba, naše zdravie, zamorené moria a celé životné prostredie. Plasty sú všade, ale príliš veľa z nich sa používa len raz, predtým, než sa vyhodia. Výsledkom je znečistenie životného prostredia, zbavenie hospodárstva cenného zdroja.

Podľa odhadov zostáva v ekonomike iba 5 % hodnoty plastového obalového materiálu, zvyšok sa stráca po prvom použití. Ročná účtovná závierka predstavuje 70 až 105 miliárd EUR. Európa si to nemôže dovoliť. Nerecyklovateľné plasty navyše pretrvávajú stovky rokov, kým sa rozptýlia. Milión ton plastového odpadu, ktoré každoročne končí v oceánoch, je jedným z najviditeľnejších a najstrašnejších znakov problému s plastmi, čo spôsobuje zároveń rastúce znepokojenie verejnosti.

V polovici januára Európska komisia prijala Celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Stratégia pre plasty prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody.

EÚ už podnikla rozhodné kroky a požiadala členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek a monitorovanie a znižovanie objemu morského odpadu. Takisto sa pre inovatívne obehové odvetvie plastov otvárajú do budúcnosti významné perspektívy rozvoja v celosvetovom meradle.

Prijatá stratégia má chrániť životné prostredie pred znečistením plastmi a zároveň podporovať rast a inovácie. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Ilustračná infografika

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej ako 30 % zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85 % odpadu na plážach. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc a na stôl. S využitím toho, čo Komisia už vykonala, nová stratégia pre plasty postaví sa tomuto problému zoči-voči.

Prijatá plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Súčasný spôsob výroby, použitia a likvidácie plastov veľmi často neumožňuje využiť ekonomické prínosy viac na obehovosť zameraného prístupu. Škodí to životnému prostrediu. Cieľom je chrániť ho a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály.

Európa má najlepšie predpoklady na to, aby sa postavila do čela tejto transformácie. Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest.

Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Úplný zoznam opatrení a ich časový harmonogram nájdete v prílohe k stratégii pre plasty tu.

Európska únia bude plniť svoje úlohy a bude tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

 

Zdroje a  infografika:
Stratégia pre plasty
Európska komisia: Tlačová správa
Európska stratégia pre plasty: Otázky a odpovede

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky