Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dvaja ekofyziológovia z SPU v Nitre sú medzi najcitovanejšími vedcami sveta

VEDA NA DOSAH

Výskumníci Marián Brestič a Marek Živčák dostali cenu Highly Cited Researchers 2021, ktorá ich zaraďuje medzi svetovú špičku vo vede.

Koncept vyhľadávania informácií. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2021 sa udeľuje najcitovanejším vedcom sveta. Marián Brestič a Marek Živčák, ktorí ho získali, sú odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie plodín. Pracujú na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prestížne ocenenie, známe aj pod skratkou HCR, ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku (top 0,1 percenta výskumníkov) vo vednej oblasti rastlinných a živočíšnych vied. Obaja vedci sa do rebríčka dostali aj minulý rok.

Marián Brestič a Marek Živčák sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného stavu rastlín. Najnovšie poznatky vkladajú do vyučovaných disciplín bakalárskeho a inžinierskeho štúdia – klimatická zmena, produkcia a kvalita, produkčná ekológia a klimatická zmena a stresová fyziológia rastlín -, ale najmä do doktorandského študijného programu fyziológia plodín a drevín.

Ocenení vedci sú súčasťou špičkového tímu identifikovaného Akreditačnou komisiou pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Prof. M. Brestič, vedúci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied FAPZ,  je aj finalistom súťaže ESET Science Award a víťazom hlasovania o cenu verejnosti 2019.

Snažia sa spájať tých, ktorí hľadajú zmeny k lepšiemu

„Pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli našu vedu internacionalizovať. Veda nás spája s mnohými partnermi v širokom vedeckom priestore. Dnes nielen naši mladí vedeckí pracovníci chodia do zahraničia, ale zahraniční kolegovia z celého sveta prichádzajú k nám. Hľadáme spoločnú reč a snažíme sa posúvať aktuálne vedecké poznatky o krok ďalej a bližšie do praxe,“ hovoria obaja naši vedci.

Portréty Mariána Brestiča (vľavo) a Mareka Živčáka (vpravo), vedcov z SPU v Nitre. Zdroj: SPU v Nitre

Marián Brestič (vľavo) a Marek Živčák z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Zdroj: SPU v Nitre

Prof. M. Brestič dodáva, že klimatické zmeny sú reálne, svet okolo nás sa rýchlo mení, scenáre našej budúcnosti nie sú optimistické. „Snažíme sa každodenne držať krok s týmto tempom a spolu so zahraničnými partnermi posúvať poznanie dopredu a spájať tých, ktorí skutočne hľadajú zmeny k lepšiemu a nielen vedú občasné politické diskusie.“

Cena Highly Cited Researchers prináša významné body

Highly Cited Researcher (HCR) sa vo vedeckom svete považuje za prestížne ocenenie výskumníkov, založené na základe odborných ukazovateľov. Vo vyspelých krajinách a na popredných univerzitách vo svete mu venujú veľkú pozornosť, keďže HCR ocenenie prináša významné body v inštitucionálnych medzinárodných rankingoch.

Rebríček vyberá ocenených spomedzi všetkých výskumníkov zo všetkých vedných oblastí, ktorí za posledných desať rokov publikovali svoje práce v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science.

Hodnotenie sa vytvára na základe citačných ohlasov z publikácií, ktoré majú značku „vysoko citované“ (highly cited papers), čiže sa umiestnili v hornom 1 percente, a to na základe počtu získaných citácií v porovnaní s inými prácami publikovanými v rovnakom odbore v tom istom roku. Vytvára sa tak 1 percento vedcov vo svete spomedzi vysoko citovaných.

Výskumníci s HCR sú pre univerzity obrovským kreditom

Zoznam je považovaný za najprestížnejší a celosvetovo najsledovanejší vedecký rebríček založený na sledovaní citačného impaktu. Jeho význam je podčiarknutý aj tým, že počet výskumníkov zaradených do Highly Cited Researchers (HCR) je jedným z kritérií bodovaných v rebríčkoch svetových univerzít. Napríklad najprestížnejší, takzvaný šanghajský rebríček, dáva počtu HCR rovnakú váhu ako počtu nositeľov Nobelových cien ich zamestnancov (20 percent z celkového hodnotenia).

Prítomnosť výskumníka zaradeného ako HCR tak môže posunúť univerzity s nižším rankingom v rebríčkoch aj o stovky miest vyššie.

Vedci, ktorí sa môžu pochváliť týmto titulom, sú preto vysoko cenení a oceňovaní aj tými najprestížnejšími univerzitami. Ich mená a biografie sú prezentované na titulných stranách univerzitných webov po celom svete.

Slovensko má štyroch najcitovanejších vedcov

V roku 2021 bolo za vysoko citovaných výskumníkov celkovo označených 6 602 výskumníkov z viac ako 70 krajín z 21 odborov.

Tradične najviac HCR je v USA, Číne, Austrálii, Kanade, Veľkej Británii, Nemecku, ako aj v ďalších krajinách západnej Európy. Rusko má v rebríčku šesť vedcov. Viaceré európske krajiny z bývalého východného bloku (napríklad Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a Lotyšsko) v rebríčku zástupcov nemajú. V Českej republike je 10 vedcov zaradených medzi HCR, v Maďarsku 3, v Poľsku 6 a na Ukrajine 1.

Do tohtoročného rebríčka sa medzi štyrmi najcitovanejšími vedcami zo Slovenska dostala aj prof. Klaudia Jomová (HI 19), vedúca Katedry chémie na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, ktorej publikácie boli hodnotené vo výskumnej oblasti farmakológia a toxikológia, a prof. Michal Fečkan (HI 28) z Univerzity Komenského v odbore matematika. Naši výskumníci prof. M. Brestič a doc. M. Živčák patria bez ohľadu na vedný odbor aj k vedcom s najvyšším Hirschovým indexom na Slovensku, t. j. s HI 41, resp. 30.

Zdroj: SPU v Nitre
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky