Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Obálka publikácie Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií

Európska agentúra pre životné prostredie vydala v tomto roku unikátnu brožúru s názvom Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií.

Táto zbierka desiatich európskych prípadových štúdií predstavuje opatrenia, ktoré sa už v Európe vykonávajú, aby sa zvýšila odolnosti voči extrémnym, ale aj malým poveternostným udalostiam, celkovo na zlepšenie prispôsobenia sa zmene klímy. Zdieľanie týchto myšlienok zvýši povedomie o tom, čo je možné, a povzbudí k vytváraniu nových aktivít na riešenie očakávaných vplyvov zmeny klímy.

Cieľom brožúry je tiež stimulovať zainteresované strany, aby si mohli vymieňať informácie o svojich vlastných skúsenostiach aj pomocou kontaktovania sa na stránku EÚ: climate.adapt@eea.europa.eu

Obrázok 1: Zelená strecha na električkovej stanici Wiesenplatz v Bazileji, ktorá je súčasťou projektu "Meadow carpet". Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Obr. 1 Zelená strecha na električkovej stanici Wiesenplatz v Bazileji, ktorá je súčasťou projektu „Meadow carpet“. Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop

Politiky a opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy sa čoraz viac vypracovávajú a realizujú na úrovni EÚ, nadnárodnej, národnej a mestskej úrovni. Prípadové štúdie zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore miestnych a regionálnych rozhodovacích orgánov v ich úsilí zvládnuť účinky zmeny klímy tým, že preukážu vykonávanie skutočných adaptačných opatrení. Tieto opatrenia sa často zavádzajú tak, aby spĺňali celý rad politických cieľov a priniesli spoločné výhody, ako napríklad obnovenie biotopov, zachovanie biodiverzity, prestavbu miest, zlepšenie zdravia a blahobytu miest a znižovanie rizika katastrof, ako aj prispôsobenie sa zmene klímy a celkovú odolnosť.

Renovácia Sankt Ann Plads, Kodaň. Park v strede má konkávny dizajn na zvýšenie objemu vody, ktorú môže obsahovať a odvádza ju do neďalekého prístavu. Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Obr. 2 Renovácia Sankt Ann Plads, Kodaň. Park v strede má konkávny dizajn na zvýšenie objemu vody, ktorú môže obsahovať a odvádza ju do neďalekého prístavu. Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Viac podrobností o týchto a ďalších prípadových štúdiách možno nájsť na webovej stránke Climate-ADAPT (http: // climate-adapt.eea.europa.eu/). Pokrývajú celý rad odvetví, vrátane poľnohospodárstva, biodiverzity, stavieb, pobrežných oblastí, znižovanie rizika katastrof, energetiky, financií, lesníctva, zdravia, dopravy, mestského a vodného hospodárstva.Tiež pokrývajú veľa rôznych vplyvov na životné prostredie (sucho, extrémne teploty, záplavy, nárast hladiny morí, búrky, nedostatok vody), rôzne európske nadnárodné regióny a veľké množstvo krajín.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP V aT pri CVTI SR

Zdroje: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies EÚ Bookshop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky