Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Akčný plán EÚ na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Bioekonomika, infografika

Európska komisia v októbri predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva, ktoré má slúžiť európskej spoločnosti, životnému prostrediu i ekonomike. Aktualizuje sa ním stratégia biohospodárstva z roku 2012.

Čo je biohospodárstvo?

Biohospodárstvo sa vzťahuje na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví EÚ, pod ktoré spadá poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, potravinárstvo, bioenergetika a biovýrobky. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 bilióny eur a zamestnaných je v ňom približne 18 miliónov ľudí. Je to zároveň jedna z kľúčových oblastí na podporu rastu vo vidieckych a pobrežných oblastiach.

Nová stratégia biohospodárstva

Nová stratégia biohospodárstva, má za cieľ zlepšiť a zefektívniť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tak k riešeniu globálnych i miestnych otázok, akými sú napríklad zmena klímy či udržateľný rozvoj. Vo svete vyčerpateľných biologických zdrojov a ekosystémov je potrebné vyvinúť inovačné úsilie na to, aby sme boli schopní ľudí nakŕmiť, poskytnúť im čistú vodu a energiu. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Do roku 2030 by mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

hodnotová reťaz

Zdroj: Akčný plán 2018 

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa musia spoločne podieľať verejné orgány i priemyselný sektor. Na podporu tohto spoločného úsilia zavedie Komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:

1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách
2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe
3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva

Európska komisia organizuje 22. októbra v Bruseli konferenciu, na ktorej sa bude o akčnom pláne diskutovať so zainteresovanými stranami a pozornosť bude zameraná aj na konkrétne biovýrobky.

EÚ už financuje výskum, demonštračnú fázu i zavádzanie udržateľných, inkluzívnych a obehových riešení vychádzajúcich z biotechnológií aj prostriedkami zo súčasného programu Horizont 2020 vo výške 3,85 miliardy eur. Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje: Bioeconomy: the European way to use our natural resources, Action plan 2018

Tlačová správa EK

Ďalšie informácie nájdete tu:

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky