Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Miloš Rusnák (geomorfológia)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., pôsobí v Geografickom ústave SAV na oddelení fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov. Zaoberá sa problematikou fluviálnej geomorfológie, morfologickými zmenami riečnych korýt, brehovou eróziou, ako aj vplyvom človeka a klimatických zmien na ich transformáciu v čase i priestore.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.