Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Miloš Rusnák (geomorfológia)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Mgr. Miloš Rusnák, PhD., pôsobí v Geografickom ústave SAV na oddelení fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov. Zaoberá sa problematikou fluviálnej geomorfológie, morfologickými zmenami riečnych korýt, brehovou eróziou, ako aj vplyvom človeka a klimatických zmien na ich transformáciu v čase i priestore.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky