Vedci zo SAV vybrali víťazov súťaže Dobrý skutok pre planétu Zem

VEDA NA DOSAH

Do súťaže sa zapojilo 463 detí.

Koncept zachovania životného prostredia. Žena objíma planétu Zem. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravil Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (SAV) pre deti súťaž na tému Dobrý skutok pre planétu Zem.

Na výzvu spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 15 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Celkovo sa do súťaže zapojilo 463 detí.

Komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií a udelila tiež špeciálne ceny – cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie a cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3 – 10 rokov): Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry,

v 2. kategórii (10 – 15 rokov): Matúš Daňo zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre,

v 3. kategórii (kolektívy): 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre.

Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice. Špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

Podrobné výsledky a všetky súťažné práce budú zverejnené na internetovej stránke Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Zdroj: Magdaléna Bezáková, ÚKE SAV

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.