Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Učebnú pomôcku na geografiu vytvárajú študenti

VEDA NA DOSAH

aplikácia MapPie

Učila sa na skúšky a zápočty. Potrebovala si zapamätať názvy štátov a ich polohu na slepej mape, názvy hlavných miest, polohu okresov Slovenska. A tak prišla so zaujímavým nápadom ako pomôcť nielen sebe, ale aj žiakom, študentom či záujemcom z radov širokej verejnosti s učením geografie.

Študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Iveta Csicsolová našla spôsob, akým sa môže učiť napríklad aj vo vlaku bez toho, aby musela nosiť atlasy. Spolu so svojím tímom (Miroslav TakácsMatúš Demko – obaja FIIT STU v Bratislave) vytvorila aplikáciu s názvom MapPie, ktorá obsahuje hry na učenie máp, geografický kvíz, pexeso i encyklopédiu. 

Iveta prišla s nápadom, tvorila obsah, pánska časť tímu, mala na starosti práce v oblasti informačných technológií. „Bez chalanov, ktorí mi pomáhajú a hlavne programátora – Miroslava Takácsa, by to jednoducho nešlo. Bez naprogramovania by to bol len nápad schovaný v písacom stole.“

Študentka priblížila, že vyskúšala existujúce aplikácie na učenie geografie, tie však často obsahovali chyby, boli iba v anglickom jazyku a neboli prispôsobené na slovenské podmienky. Ich aplikácia je naprogramovaná pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android od verzie 4 a vyššie. Aby autori mohli pracovať s mapami, vytvorili si aj vlastný editor máp.

Prvú verziu sme vytvorili ešte v roku 2015. O dva roky neskôr – v marci 2017 – sme vydali kompletne prerobenú novú verziu aplikácie. Pracovali sme na nej počas skúškového obdobia v zimnom semestri a doplnili do nej množstvo nových máp. Celá aplikácia je v slovenskom aj anglickom jazyku,“ predstavuje MapPie študentka Iveta.

Ako vlastne vznikol nápad pripraviť takúto aplikáciu? „Často som niekoho žiadala, aby ma vyskúšal, taktiež som dochádzala a bolo to naozaj nepraktické nosiť stále ťažké atlasy alebo si tlačiť papiere. Mali sme tablet, tak som hľadala aplikácie, pomocou ktorých by som sa mohla testovať sama a kdekoľvek. Vyskúšala som veľa aplikácií, aplikácií na geografiu je naozaj hojne. Všade mi však niečo chýbalo. Buď v nich boli chybné údaje, mapy boli príliš skreslené, nefungovali bez internetu, boli platené, boli zle preložené, neboli v nich mapy Slovenska a podobne…. Tak som postupne začala premýšľať nad tým, čo by som potrebovala a chcela. Oslovila som Mira, pretože som vedela, že už skúšal vyrábať aplikácie. A tak sme sa v lete 2015 zišli ja, Miro, Matúš a Dušan a počas prázdnin skúšali vyrobiť aplikáciu na učenie geografie, ktorá by mohla pomôcť nielen mne, ale aj ďalším ľuďom. Rozdelili sme si úlohy, každý si ich splnil a takto vnikla prvá verzia našej aplikácie. Prvá verzia aplikácie mala iba okolo 700 stiahnutí, mala menší obsah, jednoduchý dizajn a vlastne sme sa všetci iba učili ako urobiť aplikáciu. Stále sa ešte učíme… Nie sme profesionáli, ani firma… Pracujeme vo voľnom čase a našim cieľom je pomôcť ľuďom,“ zdôraznila Iveta Csicsolová s tým, že ide o vyjadrenie celého tímu.

aplikácia MapPieIch aplikácia obsahuje 4 hlavné časti – Mapy, Kvíz, Pexeso a Encyklopédiu. Mapy sú rozdelené do troch hlavných kategórií – Kontinenty, Svet, Štáty, Iné. Kontinenty a svet obsahujú politickú mapu a fyzické mapy (rieky, pohoria, púšte,…). Štáty obsahujú administratívne členenie. Niektoré štáty ako napríklad Slovensko obsahujú aj ďalšie mapy, napr. rieky. V kategórií iné sa nachádzajú nezaradené mapy, napr. štáty Európskej únie, historické mapy… Mapy majú tri základné módy učenie (klikanie a hore sa vypisuje, na čo užívateľ klikol), nájdi (hore sa vypíše, čo treba na mape nájsť) a uhádni (na mape sa niečo vyznačí a treba vybrať zo 4 možností správnu odpoveď). Kvíz obsahuje niekoľko kategórií. Všeobecné otázky a otázky o štátoch vymýšľala Iveta, ostatné sú generované automaticky podľa údajov z encyklopédie – vlajky, obrysy, hlavné mestá. Pexeso je taká oddychová hra, pomocou ktorej sa dá ale taktiež niečo naučiť. Po kliknutí na kartičku sa v hornej časti vypíše názov štátu, ktorému vlajka/obrys patria alebo názov pamiatky. V encyklopédii sa nachádzajú základné údaje o štátoch, vlajka a obrys štátu. Aplikácia je v slovenčine aj v angličtine. Nachádzajú sa tam aj obchod a výzvy, ktoré keď používateľ splní, môže získať mince a „pohár“.

MapPie má v súčasnosti vyše 3 103 inštalácií; „Používateľov máme zo Slovenska, Spojených štátov amerických, Indie a Česka,“ dopĺňa študentka učiteľstva geografie a informatiky. Akým spôsobom má teda táto pomôcka uľahčiť učenie geografie?

Realizačný tím vysvetľuje, že môže pomôcť žiakom, študentom pri učení sa štátov, vlajok, obrysov, prípadne okresov. „Fyzické mapy obsahujú pomerne rozsiahly obsah a na školách sa toho toľko nevyžaduje, čiže tam sa treba zamerať na to, čo konkrétny používateľ potrebuje. Pretože na mapách sa nachádzajú aj menšie rieky, menej známe a malé pohoria a podobne. Tam treba zobrať už do úvahy ročník a svoje potreby. Taktiež, mnoho bežných ľudí nepozná ani polohu a tvar susedných štátov, nevedia, na ktorých kontinentoch sa nachádzajú aké štáty,… Takže aj bežným ľuďom môže poslúžiť na oprášenie starých alebo nadobudnutie nových vedomostí. Snažili sme sa, aby sa dalo niečo nové naučiť pomocou každej časti aplikácie. Kvíz môže byť pre niekoho ako vedomostná hra, v ktorej si otestuje svoje znalosti,“ uviedli členovia tímu.

aplikácia MapPie

Aplikáciu chcú naďalej vylepšovať a pridávať nový obsah. „Oproti starej verzii sme úplne zmenili dizajn a rozšírili obsah. Ja by som chcela tvoriť nový obsah ako mapy, rozpísať encyklopédiu o štátoch, prípadne pripraviť encyklopédiu o iných oblastiach geografie, doplniť nové otázky do kvízu a tak… Miro má zas na pláne vylepšovať programátorskú stránku a programovať nové mini hry na učenie geografie. Momentálne máme neaktívny web, na ktorom pracuje Matúš. Programuje do neho nové funkcionality. Taktiež sa snažíme zapracovávať všetky postrehy, návrhy a opravovať nájdené chyby od používateľov. Pretože aj keď pravidelne kontrolujeme aplikáciu, vždy sa nájdu nejaké chyby alebo preklep. A nechceme, aby sa používatelia učili nesprávne veci. Preto sa to snažíme vždy čo najrýchlejšie opraviť. V neposlednom rade chceme zlepšiť celkovú použiteľnosť aplikácie,“ vysvetľuje študentka Iveta.

aplikácia MapPie

Plánujú však aj ďalšie vzdelávacie aplikácie – napr. na biológiu, farmáciu, matematiku a iné. Taktiež pracujú aj na webových stránkach a programovaní hier. Všetkému sa venujú počas voľného času a keďže sú prakticky na všetko iba traja, privítali by aj dobrovoľníkov, ktorí by pomohli tvoriť aj ďalšie aplikácie. „Mám radosť nielen z novej aplikácie umožňujúcej získavať nové geografické poznatky v slovenskom aj anglickom jazyku efektívnym a pre študentov príťažlivým spôsobom, ale aj z preukázanej kreativity našej študentky a jej schopnosti  tímovej spolupráce s kolegami z partnerskej STU v Bratislave. Som totiž presvedčený o potrebe a užitočnosti spolupráce špičkových vedeckých pracovísk, výskumníkov a vedcov, ktorej dôkazom je aj nová jedinečná geografická aplikácia,“ uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Krátke predstavenie tímu:

Iveta Csicsolová: „Študujem učiteľstvo geografie a informatiky, tretí ročník na Univerzite Komenského v Bratislave (geografia je na Prírodovedeckej fakulte, informatika je na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky). V prvom rade chcem úspešne doštudovať a potom sa uvidí, čo ďalej. Rada by som učila a popritom naďalej pokračovala v našich projektoch. Dúfam, že pomôžu veľa ľuďom. Teší ma každá recenzia a spätná väzba. Vďaka tomu môžeme opravovať chyby a vylepšovať našu prácu.“

Miroslav Takács: „Som študentom FIIT STU v Bratislave, práve končím inžinierske štúdium. Pracujem ako vývojár mobilných aplikácií a webov. Okrem práce sa venujem aj vlastným projektom. Po škole budem naďalej pracovať. Ak by niektorý z projektov vyšiel, rád by som mu venoval viac času.“

Matúš Demko: „Som študentom FIIT STU v Bratislave, tiež práve končím inžinierske štúdium. Pracujem ako vývojár webov.“

Možnosti na stiahnutie aplikácie MapPie:

https://mappie.sk/

Facebook: /mappieapp (alebo cez vyhľadávač ako MapPie edu)

Twitter

Prvú verziu aplikácie vytvorili štyria – vydaná bola v októbri 2015 do februára 2017 – robili na nej – Iveta Csicsolová (nápad, obsah), Miroslav Takács (programovanie), Matúš Demko (web, pomoc s grafikou), Dušan Hatvani (preklad do angličtiny). Logo nakreslil ilustrátor Miroslav Regitko a niektoré veci ohľadne vydania aplikácie sme preberali s Roderikom Virághom.

prvá verzia aplikácie MapPie

Druhá verzia – kompletne prerobená – bola vydaná v marci 2017 – robili na nej najmä dvaja – Iveta Csicsolová a Miroslav Takács, ale pomáhal nám aj Matúš Demko. Mapu geomorfologického členenia SR nám poskytol RNDr. Štefan Karolčík , PhD., s ktorým aj konzultovali niektoré ďalšie veci (napr. príspevok na ŠVK).

Použitiu aplikácie na vyučovaní geografie bol venovaný aj príspevok v rámci študentskej vedeckej konferencii, ktorá bola v apríli na PRIF UK v Bratislave (príspevok sa nachádza v zborníku na strane 1458 a prezentovali ho formou plagátu, ktorý je zverejnený na Katedre didaktiky PRIF UK v Bratislave).

 

Informácie poskytli: Iveta Csicsolová, študentka tretieho ročníka Univerzity Komenského v Bratislave a PhDr. Andrea Földváryová, vedúca odd. vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky