Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetovo uznávaný kryštalograf Emil Makovický získal čestný titul

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Patrí k svetovo uznávaným odborníkom v oblasti modernej kryštalografie, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj kryštalografického výskumu minerálov a jeho aplikácie v geológii. Preslávil sa najmä detailným výskumom kryštálových štruktúr sulfosolí a vypracoval modulárnu klasifikáciu, založenú na archetypových štruktúrnych motívoch. Prof. RNDr. Emilovi Makovickému, Ph.D., emeritnému profesorovi Ústavu geovied a prírodných zdrojov Univerzity v Kodani patrí čestný titul doctor honoris causa.

Profesor Makovický je považovaný za jedného z najznámejších mineralógov a kryštalografov súčasnosti. V roku 1962 absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na katedre mineralógie a kryštalografie bol asistentom do roku 1967. Dizertačnú prácu obhájil na McGill University, Montreal, Kanada v roku 1970. Do roku 1972 bol výskumným pracovníkom na Yale Univerzity, New Haven v USA a od roku 1972 pôsobí na univerzite v Kodani. 

Ide o pozíciu emeritného profesora na Ústave geovied a prírodných zdrojov Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Kodani (Department of Geosciences and Natural Resource Management at the Faculty of Science at University of Copenhagenn).

Profesor Makovický vypracoval modulárnu klasifikáciu, založenú na archetypových štruktúrnych motívoch, ktorej platnosť sa okrem sulfosolí potvrdila aj pre iné oxysoli výskumom v mnohých svetových laboratóriách. Metódy experimentálnej mineralógie použil najmä pri syntetizovaní minerálov tetraedritovej skupiny a simulovaní vzniku minerálov platinovej skupiny prvkov. Poznatky o fázových vzťahoch v týchto zložitých systémoch sa využili pri tvorbe modelov ložísk nerastných surovín. V aplikovanej sfére sa zaoberal aj archeometrickým štúdiom keramiky, cementu, zvetrávania historických budov. Pri výskume starodávnych islamských ornamentov identifikoval kvázi symetriu, unikátne fyzikálne vlastnosti kvázi kryštálov sa využívajú v elektrotechnike.

Profesor Makovický prednášal na mnohých univerzitách takmer na všetkých kontinentoch, vypracoval celý rad učebných textov v rôznych jazykoch. Vyškolil okolo 15 doktorandov, mimo iných aj zo Slovenska či z Čiech. Pri svojom širokom zábere vedeckej a pedagogickej práce si našiel čas na spoluprácu s Univerzitou Komenského v Bratislave a od roku 1990 prebehlo mnoho spoločných výskumov a konzultácií s pracovníkmi a študentmi. Aj to je dôvod, prečo sa Univerzita Komenského rozhodla udeliť profesorovi Emilovi Makovickému titul doctor honoris causa.

Profesor Emil Makovický je občanom Dánska od roku 1980. Na univerzite v Kodani zastával postupne pozíciu lektora, docenta a profesora. Podstatná časť jeho výskumu bola financovaná prostredníctvom Danish State Research Council for Natural Sciences. Okrem významného medzinárodného uznania jeho práce získal aj ocenenia dánskej vedeckej spoločnosti Royal Scientific Society of Denmark (1996) a bol mu udelený titul Knight of the order of Dannebrog (2010).

Ďalšie dôležité míľniky profesora Emila Makovického:

  • Člen Mineralogical Society of America (1986)
  • Člen Royal Scientific Society of Denmark (1996)
  • Medaila Dionýza Štúra, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  • Medaila E. Bořického, Univerzita Karlova v Prahe (1997)
  • Medaila D. Andrusova, Univerzita Komenského v Bratislave (2006)
  • Knight of the order of Dannebrog (2010)
  • Člen Academia Nazionale dei Lincei (Rome) (2013)
  • Medaila Carl Hermann Medal udelená German Crystallographic Society (2013)
  • Medaila Friedrich Becke Medal udelená Austrian Mineralogical Society (2014)

 

Informácie poskytla: Mgr. Jana Blusková odborná referentka z Oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky