Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Zelený svet 2019 je o Vzduchu, ktorý dýchame a ovzduší v ktorom žijeme

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Príroda (Zdroj: Pixabay. com)

Všetci môžeme ovplyvniť okolie, v ktorom žijeme a dýchame. Osloviť touto myšlienkou najmladšiu generáciu sa rozhodol vyhlasovateľ 24. ročníka tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet: Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme.

Organizátormi súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizačný garant – Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu. Nad podujatím prevzali záštitu Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská komisia UNESCO.

V oboch častiach súťaže, vo výtvarnej a literárnej, majú v svojich súťažných prácach za úlohu vytvoriť umelecké diela, v ktorých vyjadria svoj postoj k stavu ovzdušia, k jeho významu pre náš život a ku krokom, ktoré môžu zvrátiť jeho nepriaznivý stav. Je to výzva pre tých, ktorí znečisťujú životné prostredie, v ktorom my všetci žijeme a ktorý dýchame.

Vzduch je prítomný všade okolo nás, cítime ho, no nemôžeme sa ho dotknúť ani ho vidieť. Je základom nášho života. Každodenne sa nadýchneme a vydýchneme 20 000-krát, čo zodpovedá približne 12 000 litrom vzduchu. Kvalita vzduchu má priamy vplyv na našu telesnú i duševnú pohodu. Vzduch, ktorý dýchame, sa však neustále mení. Urbanistický rast, zmena povrchu Zeme a zmena klímy, všetko vyvolané nárastom globálnej populácie, mení zloženie ovzdušia, v ktorom žijeme. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť počasie a podnebie, ale taktiež naše zdravie a funkčnosť ekosystémov. Z tohto dôvodu by nám stav ovzdušia nemal byť ľahostajný. Ovzdušie a hlavne jeho znečisťovanie sa stáva akútnym a globálnym problémom. Vzduch, ktorý dýchame, môže obsahovať množstvo znečisťujúcich látok napríklad: zmes tuhých častíc, kvapôčok kvapaliny a plynov. Hlavnými znečisťovateľmi sú priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, spaľovanie odpadu, vykurovacie zariadenia. Je potrebné podniknúť kroky, ktorými ochránime nielen seba, ale aj naše životné prostredie.

Medzinárodnú úroveň každoročne potvrdzujú veľké množstvá zaslaných výtvarných prác do súťaže. Prichádzajú z rôznych krajín (Číny, Lotyšska, Srbska, Poľska, Česka, Írska, Bieloruska, Rumunska, Španielska, Rakúska, Slovinska, Litvy, Nemecka, Kanady) a samozrejme Slovenska. 

„Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter“ uvádza sa v tlačovej správe MŽP SR.

Súťažné práce odrážajúce túto tému môžu v predpísanom formáte posielať na adresu organizačného garanta od 11. marca 2019 v dvoch súťažných kategóriách:

  1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks, animovaný film
  2. Literárna tvorba

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulárzaslanie práce s náležitosťami, ktoré nájdete v zverejnených propozíciách súťaže na webovej stránke zelenysvet2019.sazp.sk. Uzávierka súťaže je stanovená na 28. júna 2019 a jej výsledky budú slávnostne vyhlásené počas festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška.

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: MŽP SR

http://zelenysvet2019.sazp.sk/

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky