Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Startupy, zabojujte o podporu v rámci programu Copernicus

VEDA NA DOSAH

Copernicus

Pracujete na start-upe, ktorý využíva dáta z pozorovania Zeme, vytvárané v programe Copernicus? Big data, ktoré vytvárajú systémy pozorovania Zeme, majú obrovský potenciál na vytváranie inovatívnych produktov a služieb. Aplikácie majú hodnotu v takých oblastiach ako napríklad priemysel 4.0, mobilná a digitálna oblasť, ochrana životného prostredia, manažment mestských oblastí, regionálne a miestne plánovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, zdravie, doprava, zmena klímy, trvalo udržateľný rozvoj, civilná ochrana, cestovný ruch a iné.

Program Copernicus podporí start-upy, ktoré sú aktívne v oblasti využívania údajov z pozorovania Zeme. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. marca 2018.Cieľom podpory je finančne podnietiť rozvoj začínajúcich projektov v ich inkubačnej či akceleračnej fáze.

Zámerom programu je zvýšenie využívania údajov spoločnosti Copernicus zo strany súčasných alebo budúcich podnikov a tiež podpora najinovatívnejších a komerčne najsľubnejších podnikových aplikácií, založených na údajoch a službách Copernicus v Európe.

Zúčastniť sa môžu každý záujemca, ktorý využíva dáta Copernicus a zároveň má medzinárodný rastový potenciál. Ďalšou podmienkou je maximálna doba prevádzky 5 rokov, právne zastúpenie v Európe, na Islande alebo v Nórsku. V neposlednom rade má byť vopred uzavretá aj predbežná dohoda medzi start-upom a inkubačným podporným programom (podnikateľský inkubátor, akcelerátor…).

Copernicus je európsky systém monitorovania Zeme koordinovaný a riadený Európskou komisiou. Pozostáva zo zložitého súboru systémov, ktoré zhromažďujú údaje z viacerých zdrojov: satelitov na pozorovanie zeme a in situ senzorov, ako sú pozemné stanice, snímače vo vzduchu a námorné senzory. Údaje z monitorovania Zeme spracováva a poskytuje používateľom spoľahlivé a aktuálne informácie prostredníctvom súboru služieb týkajúcich sa otázok životného prostredia a bezpečnosti.

Služby sa zaoberajú šiestimi tematickými oblasťami: pôdou, morom, atmosférou, zmenou klímy, riadením núdzových situácií a bezpečnosťou.

 

Zdroj informácií a fotografií: Copernicus 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky