Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied vydala prvý diel jedinečnej publikácie Zmena klímy

VEDA NA DOSAH

Brožúra zrozumiteľne vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy.

Prvý diel publikácie Zmena klímy. Zdroj: SAV

Prvý diel publikácie Zmena klímy. Zdroj: SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s jedinečným prvým dielom publikácie Zmena klímy. Viac ako stostranová brožúra sa venuje širšiemu pohľadu na klímu, pričom skúma jej zmeny naprieč rôznymi odbormi – od astrofyziky cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Jej autori popritom analyzovali, prečo neveríme v klimatickú zmenu a načrtli aj prognózu ďalšieho možného vývoja.

Na niekoľkodielnej sérii, ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy, sa podieľali slovenskí vedci a slovenské vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV. Spojili sa s jednoduchým zámerom – aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta o klimatickej zmene.

V komplexnom texte, ktorý vzniká v rámci edície Otvorená akadémia, nájdu čitatelia relevantné informácie o fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu klímy, biologicko-ekologických fenoménoch vplývajúcich na živú prírodu a v neposlednom rade o dôsledkoch pôsobiacich na človeka a reakciách, ktoré vyvolávajú v spoločnosti.

Klimatická zmena je realitou, ktorej treba čeliť

Klimatická zmena sa stala každodennou realitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborníci na celom svete upozorňujú, že stojíme pred závažnými zmenami a krízou v životnom prostredí. Zastaviť katastrofické scenáre či predísť im možno len poznaním minulosti a hlavne realistickým hodnotením modelov budúcnosti.

„Musíme sa konečne začať zamýšľať nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako sa následne naša planéta správa,“ vysvetľuje iniciátor myšlienky prípravy a vydania publikácie, jej editor a spoluautor Pavol Siman z Ústavu vied o Zemi (ÚVZ SAV).

„Človek zhruba od polovice minulého storočia výrazne zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny až miliardy rokov a človek za posledných približne 70 rokov vniesol do tohto systému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako druh prežije alebo skončí ako množstvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa prebiehajúcim zmenám na Zemi nedokázali prispôsobiť.

Určená širokej verejnosti

Publikácia s množstvom grafických aj obrazových prvkov je napísaná populárno-náučnou formou a určená pre širokú verejnosť. Medzi vypracovanými témami nechýba ani problematika kolobehu uhlíka, slnečnej aktivity a globálneho otepľovania či vzostupu morskej hladiny.
Čitatelia sa dozvedia tiež o úlohe lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene, ale i vzťahu pôdy, vegetácie a atmosféry a výzvach pre výskum a verejnú politiku, ktoré s klimatickou zmenou prichádzajú. „Ak máme pre nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať od seba, od každého z nás. Ľudstvo stále zvyšuje svoje energetické nároky a požiadavky. Takže na otázku, čo môžeme urobiť pre záchranu našej planéty, je odpoveď: Všetko,“ uzatvára Siman.

Publikácia je rozdelená do desiatich kapitol a autorsky sa na nej okrem Simana podieľali aj Peter Bačík z ÚVZ SAV, Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Pavol Kenderessy z Ústavu krajinnej ekológie SAV, Aleš Kučera z Astronomického ústavu SAV, Pavol Nejedlík z Ústavu vied o Zemi SAV, Tomáš Orfánus z Ústavu hydrológie SAV, Ján Madarás z Ústavu vied o Zemi SAV, Richard Filčák z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Mikuláš Huba z Geografického ústavu SAV.

Druhý diel publikácie chcú autori venovať psychologickému, filozofickému a sociologickému aspektu vnímania zmeny klímy. „Pripravujeme aj námet na tretí diel, kde sa chceme pozrieť na ochranu krajiny a ďalšie otázky súvisiace so zachovaním nášho životného prostredia,“ avizuje Siman.

Brožúra Klimatická zmena je dostupná bezplatne a online. Záujemcovia si ju môžu po oskenovaní priloženého QR kódu čítať i vo svojich smart zariadeniach.

TS: SAV

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky