Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt FLOODRESC sa snaží pomôcť s povodňami na Hornáde

VEDA NA DOSAH

projekt FLOODRESC

Modelovanie povodní s cieľom predpovedať veľkosť a polohu zaplavenej oblasti, ale aj analýzu vplyvov povodní na prirodzené a ľudské prostredie či optimalizáciu a plánovanie logistických úloh, zvládnutie verejného zdravia a epidemických účinkov povodní zahŕňa projekt FLOODRESC. Cieľovou oblasťou je povodie rieky Hornád. Ide o to podporiť úrady pre riadenie katastrof a tiež Košický kraj s cieľom zlepšiť efektívnosť ich činností v prípade povodní prostredníctvom rozvoja demonštračného GIS nástroja.

„Vzhľadom na cezhraničnú povahu katastrof by sa ciele projektu mohli dosiahnuť efektívnejšie v rámci maďarsko-slovenskej spolupráce. Výsledky projektu zabezpečia okamžité údaje a informácie na podporu rozhodovania orgánov pre riadenie katastrof a poskytnú potenciálne bezpečné prostredie pre obyvateľov a podniky,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa má vytvoriť integrovaná viacúčelová databáza GIS, ktorá bude obsahovať všetky údaje potrebné na modelovanie povodní, dostatočne podrobné údaje o vrstvách priestorových údajov kľúčových objektov, budov, infraštruktúrnych prvkov, dostupných zariadení a zdrojov. „Nástroj na modelovanie povodní, vytvorený na základe databázy GIS, bude schopný predpovedať rozsah zaplavenej oblasti, ku ktorej došlo v dôsledku prípadného zlyhania priehrad. Na základe databázy a výstupov modelovania povodní bude vyvinutý logistický modelovací nástroj na optimalizáciu a plánovanie logistických úloh a aktivít (napr. doprava, evakuácia). Taktiež bude vypracovaná správa EIA a protokol o liekoch v prípade katastrof, aby sa lepšie zvládli účinky verejného zdravia a epidémie povodní. Celý nástroj na podporu rozhodovania bude schopný poskytnúť aktuálne informácie pre orgány riadenia katastrof, aby boli schopné lepšie sa rozhodovať.“

Partnermi projektu sú: University of Miskolc (ako vedúci partner), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VSBM), Holocén Nature Conservation Association a tiež BAZ County Disaster Management Directorate (BAZMKI).

projekt FLOODRESC

Realizátori projektu sumarizujú, že celkovým cieľom projektu je podpora orgánov pre riadenie katastrof tým, že sa im poskytne súprava nástrojov na modelovanie povodní, predpovedanie veľkosti a polohy postihnutej oblasti a postihnutého obyvateľstva. Tiež ide o to identifikovať relevantné predmety a rizikovú infraštruktúru človeka alebo predmety potrebné na zvládnutie krízy a rozvíjať logistický pilotný rámec založený na GIS na lepšie riadenie ľudských a prírodných zdrojov pre riadenie katastrof.

Celkovým dlhodobým cieľom konzorcia je posilniť a zlepšiť efektívnosť spolupráce medzi slovenskými a maďarskými orgánmi prostredníctvom spoločného rozvoja IT.

Priamymi cieľmi projektu sú:

  • spoločný vývoj harmonizovanej integrovanej databázy GIS pre povodie Hornádu;
  • nástroj na modelovanie povodní, ktorý poskytuje informácie pre riadenie povodňových kríz;
  • štúdia hodnotenia vplyvov na životné prostredie, aby sa zohľadnili všetky vplyvy povodní;
  • vývoj logistického modelovacieho nástroja založeného na GIS pre krízový manažment, ktorý môže byť východiskom pre zostavenie plánov kontroly misie, analýzu výsledkov možných logistických činností a podporu rozhodovania v prípade povodní;
  • vypracovanie protokolu o liečbe na zvládnutie zdravotného a epidemického vplyvu záplav.

Trvanie projektu siaha do obdobia 01/11/2017 až 31/10/2019.

 

Zdroj  informácií a foto:

http://web.uni-miskolc.hu/~floodresc/index.html

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky