Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príroda prináša nečakané prekvapenia, tvrdí svetovo uznávaný mineralóg prof. Makovický

VEDA NA DOSAH

prof. Emil Makovický pri preberaní čestného doktorátu

Patrí k svetovo uznávaným odborníkom v oblasti modernej kryštalografie. Významne sa zaslúžil o rozvoj kryštalografického výskumu minerálov a jeho aplikácie v geológii. Preslávil sa detailným výskumom kryštálových štruktúr sulfosolí. V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor na Univerzite v Kodani. Taká je stručná vizitka prof. RNDr. Emila Makovického, Ph.D., ktorému Univerzita Komenského v Bratislave udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s týmto uznávaným svetovým odborníkom v oblasti mineralogických vied.

S. HABRMANOVÁ: Čo vás viedlo k tomu dať sa na dráhu vedca, konkrétne mineralóga, resp. kryštalografa? 

E. MAKOVICKÝ: Vrodený záujem o prírodu, od kameňov cez rastliny a živočíchy. Geológia zvíťazila a mineralógia sa postupne vyvinula k ’podstate’ minerálov, teda kryštálovým štruktúram.

S. H.: Čo považujete za svoj najväčší úspech v doterajšej kariére?

E. MAKOVICKÝ: Že napriek tomu, čo sa stalo so svetom a s nami za posledných 50 rokov, sa mi podarilo zostať pri vede a že ešte stále mi to ´tam hore´ funguje, hoci sa blížim k 77’ke.

S. H.: Preslávili ste sa najmä detailným výskumom kryštálových štruktúr sulfosolí a vypracovali ste jej modulárnu klasifikáciu, založenú na archetypových štruktúrnych motívoch. Priblížte prosím našim čitateľom, o čo ide?

E. MAKOVICKÝ: Pýtate sa o aspoň jednu stranu vysvetlení, ale podstata je, že úspešná klasifikácia znamená, že sa správne vyvolili klasifikačné kritériá – ani nadmerne detailne (platné len pre pár prípadov), ani príliš všeobecne. 

S. H.: Ako to bolo s Vašim rozhodnutím pôsobiť v Dánsku? Prečo ste sa rozhodli práve pre Kodaň?

E. MAKOVICKÝ: Tak ako je to dnes obvyklé: bola práve menšia kríza s univerzitnými jobmi a Copenhagen bolo jedno z mála miest, ktoré mali vtedy otvorenú stálu pozíciu a nielen 1 – 2 ročné štipendiá.

S. H.: Na čom aktuálne pracujete? 

E. MAKOVICKÝ: S kolegami hlavne na komplexných sulfidoch zo známeho ložiska Lengenbach vo Švajčiarsku.

S. H.: Aké máte plány v blízkej budúcnosti, čomu sa chcete venovať?

E. MAKOVICKÝ: Pokračovať v smere ako doteraz, čo sa týka detailov: príroda donesie nečakané prekvapenia (ako to napríklad bolo so slovenskými sulfosoľami).

S. H.: Bolo to pre vás veľkým prekvapením, že vám udelili čestný titul Doctor honoris causa?

E. MAKOVICKÝ: Veľmi príjemným!

prof. Emil Makovický pri preberaní čestného doktorátu

S. H.: Čo je podľa vás najfascinujúcejšie v oblasti mineralógie?

E. MAKOVICKÝ: Mineralógia sa aplikuje ku všetkým oddeleniam geológie a každé má nejaký ‘cutting edge’. Napríklad pokroky v mineralógii hlbokých a najhlbších ‘mantle’ zón Zeme, kde sa štruktúrne vlastnosti jednotlivých chemických prvkov kompletne menia. Teraz je mineralógia tiež spojená s vedou o materiáloch. 

S. H.: Čo by ste odkázali mladým nádejným vedcom, ktorí ešte možno nevedia, na akú dráhu sa vydať?

E. MAKOVICKÝ: Venujte sa tomu, čo vás najviac priťahuje. To, čo je moderné alebo ‘important’, dnes môže byt o pár rokov nepopulárne a naopak.

*********************************************

Profesor Makovický v roku 1962 absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom, resp. spoluautorom viac ako 230 vedeckých štúdií v prestížnych vedeckých časopisoch po celom svete. Jeho práce nachádzajú odozvu u odborníkov v podobe citácií, ich počet sa v súčasnosti zastavil na čísle 2 597 a h-index na hodnote 27. Preslávil sa detailným výskumom kryštálových štruktúr sulfosolí. Vypracoval modulárnu klasifikáciu založenú na archetypových štruktúrnych motívoch. Jej platnosť aj pre iné oxysoli sa potvrdila výskumom v mnohých iných svetových laboratóriách. Metódy experimentálnej mineralógie použil najmä pri syntetizovaní minerálov tetraedritovej skupiny a simulovaní vzniku minerálov platinovej skupiny prvkov. Poznatky o fázových vzťahoch v týchto zložitých systémoch sa využili pri tvorbe modelov ložísk nerastných surovín. V aplikovanej sfére sa zaoberal aj archeometrickým štúdiom keramiky, cementu či zvetrávaniu historických budov. Dnes pôsobí ako emeritný profesor na Univerzite v Kodani.

************************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Emil Makovický sa stal 121. držiteľom čestného titulu UK v Bratislave. Medzi osobnosti, ktorým ho univerzita doposiaľ udelila, patria napríklad generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (2015), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) či 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000).

 

Rozhovor pripravila: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Uznávaný svetový mineralóg prof. Emil Makovický čestným doktorom Univerzity Komenského / UK v Bratislave

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky