Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

On-line atlas prachových častíc

VEDA NA DOSAH

Částice zgelovatělé rostlinné tkáně z uhlí

Atlas prachových častíc prináša databázu bežných a z hľadiska monitorovania zdrojov a transportu významných objektov (mikromarkerov) vyskytujúcich sa v usadenom prachu v konkrétnych oblastiach a miestach. Jeho cieľom je poskytnúť referenčné dáta, uľahčiť identifikáciu jednotlivých častíc a ilustrovať zloženie prachu z rôznych zdrojov. Ďalším cieľom je tiež poskytnúť platformu pre vedeckú a interdisciplinárnu spoluprácu, rozširovanie vedomostí o vplyve prachu na životné prostredie, rôznorodé oblasti ľudských činností a o možných zdravotných rizikách viazaných na jeho konkrétne zložky.

Hoci v súčasnosti existuje viacero databáz mikroskopických častíc tento atlas, je prvým dielom zameriavajúcim sa konkrétne na zložky usadeného prachu.

Za vznik atlasu patrí zásluha vedcom z Akademie věd Českej republiky. Spoluautorka atlasu Martina Havelcová, (vedúca Oddelenia geochémie Ústavu struktury a mechaniky hornin), o rizikách informovala podrobnejšie. „Ukládají se jak organické a anorganické částečky z lokálních zdrojů, tak i prach ze vzdálených požárů, sopečných výbuchů nebo vojenských operací, a všechen tento materiál se ještě před dopadem na zem promísí. Původ a zdroj atmosférického znečištění ale není z velké části ani známý,“ vysvetlila Havelcová.

Podľa nej, veda stojí pred úlohou spresniť identifikáciu jednotlivých častíc o rozmerov niekoľko mikrometrov až desiatok či stoviek mikrometrov a naučiť sa rozlišovať ich štruktúru, zloženie a hlavne pôvod. Práve pre ich ľahšie rozpoznávanie pripravil vedecký tím, ktorý sa zaoberá otázkami rozpoznávania častíc, a tým aj pôvodu a zdroja atmosferického znečistenia, webovú aplikáciu Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz/).

„Odborník i laik si v ní bude moci vyhledat informace o složení prachu v lokalitě, která ho zajímá, prohlédnout si mikroskopické fotografie a získat další poznatky z podrobně popsaných analýz. Současná databáze vzorků v atlase bude průběžně doplňována,“ dodal ďalší spoluautor atlasu Tomáš Hrstka z Geologického ústavu ČAV. Upresnil, že veľkú pozornosť vedecký tím venoval metodike a vývoju nových prístupov na analýzu prachových častíc, pomocou automatizovanej mikroskopie a umelej inteligencie.

Tento atlas vznikol ako súčasť projektu v Českej republike: Strategie AV21 – Výzkumný Program – Přírodní Hrozby: Automatická analýza prachových částic metodami elektronové mikroskopie a vytvoření databáze „mikro-markerů“ (T. Hrstka, J. Hladil, L. Chadimová).

 

Informácie poskytol a pripravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, na základe podkladov Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Foto: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Úvodná fotografia: Částice zgelovatělé rostlinné tkáně z uhlí

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky