Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové pravidlá na používanie jednorazových plastových výrobkov

Marta Bartošovičová

Najneskôr v roku 2021 bude zakázané používanie jednorazových plastových výrobkov

Najneskôr v roku 2021 bude zakázané používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré existujú alternatívy. Ide najmä o jednorazové plastové taniere, príbory, slamky, paličky na balóny a vatové tyčinky. Nariadenie vychádza zo Smernice o jednorazových plastoch, ktorú schválila Rada Európskej únie  21. mája 2019. Jedným z hlavných cieľov je znížiť množstvo plastového odpadu, ktorý vytvárame.

Smernica o jednorazových plastoch nadväzuje na existujúce právne predpisy Európskej únie týkajúce sa odpadu. Stanovujú sa v nej ešte prísnejšie pravidlá pre rôzne druhy výrobkov a obalov, ktoré sú medzi desiatimi najčastejšie nachádzanými predmetmi znečisťujúcimi európske pláže. Novými predpismi sa zakazuje používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov. 

Pravidlá týkajúce sa jednorazových plastových predmetov a rybárskeho výstroja prinášajú opatrenia, ktoré Európsku úniu stavajú do čela celosvetového boja proti morskému odpadu. Ak existujú ľahko dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. V prípade ostatných výrobkov sa dôraz kladie na obmedzenie ich používania prostredníctvom vnútroštátneho zníženia spotreby. 

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za udržateľný rozvoj Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „V európskej spoločnosti rastie pocit naliehavosti urobiť všetko preto, aby sme zabránili znečisťovaniu našich oceánov plastovým odpadom. Európska únia reaguje na túto jasnú výzvu našich občanov. Podnikli sme ambiciózne kroky zavedením konkrétnych opatrení na zníženie používania jednorazových plastov. Nové pravidlá, ktoré sme dnes prijali, nám umožňujú chrániť zdravie našich občanov a zachovať naše prírodné prostredie a zároveň podporovať udržateľnejší spôsob výroby a spotreby. Všetci môžeme byť hrdí na to, že Európa stanovuje nové a ambiciózne normy, čím pripravuje pôdu pre zvyšok sveta.“

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella zdôraznil:Plastové slamky alebo vidličky sú malé predmety, ale môžu spôsobiť veľké a dlhodobé škodyPrávne predpisy v oblasti jednorazových plastov sa zamerajú na 70 percent predmetov morského odpadu, pričom sa predíde environmentálnej škode, ktorá by inak do roku 2030 stála 22 miliárd eur. EÚ reagovala rýchlo a účinne na návrh Komisie predložený len pred rokom. Celkovo je to najlepšia ukážka európskej legislatívy – reaguje na požiadavku ľudí, prináša úžitok planéte, ako aj jej obyvateľom a je skutočným príkladom pre svet.“ 

Členské štáty Európskej únie by mali podporovať používanie výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie a ktoré potom, ako sa stanú odpadom, sú vhodné na zhodnocovanie prípravou na opätovné použitie a recykláciu. Členské štáty sa dohodli, že najneskôr v roku 2029 splnia cieľ, ktorým je zbierať 90 % plastových fliaš, pričom plastové fľaše budú musieť najneskôr v roku 2025 obsahovať najmenej 25 % recyklovaného obsahu a 30 % najneskôr v roku 2030.

„Protiplastové opatrenie“ na Slovensku

Nová legislatíva, ktorá zakáže uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky, začne na Slovensku platiť od 1. januára 2021.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil tzv. protiplastové opatrenie  na Slovensku už 5. apríla 2019 a pri tejto príležitosti vyhlásil: „Som presvedčený, že v boji proti odpadom sa Slovensko už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín. A dvojnásobne to platí pri plastoch. Preto som rád, že sa nám v rámci nášho regiónu darí byť lídrami zmien k lepšiemu.“ 

Podľa analytikov z ministerstva životného prostredia sa ročne na Slovensko dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Pritom, na rozdiel od iných plastových výrobkov, je jednoduché ich nahradiť ekologickejšími alternatívami napríklad z papiera alebo výrobkami na viacnásobné použitie.

„Protiplastové opatrenie“ sa bude konkrétne týkať jednorazových plastových tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, ako aj nádob na potraviny, nápojových obalov a pohárov na nápoje – vyrobených z expandovaného polystyrénu.

Ministerstvo životného prostredia v posledných troch rokoch urobilo viacero krokov v boji proti zbytočným plastom. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašiek, slovenský zelený rezort ako prvý v strednej Európe chce zaviesť zálohovanie PET fliaš. Analýza ministerstva životného prostredia, na ktorej legislatíva stojí, si získala pozornosť aj za hranicami. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_sk.htm

http://www.minzp.sk/spravy/2019/april/laszlo-solymos-zbytocnemu-plastu-slovensku-odzvonilo.html

Ilustračný obrázok: pixabay.com(MarjonBesteman)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky