Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návšteva múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Marta Bartošovičová

Ide o najmodernejšie a jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku, v ktorom zažijete svet prírody od podzemia až po vysoké hory.

Na fotografii je budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: www.smopaj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: www.smopaj.sk

Medzi vzácnymi exponátmi je kostra jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe. Jaskynný lev vyhynul asi pred desaťtisíc rokmi. Ide o nález zo Západných Tatier objavený v minulom storočí. Z ďalších významných exponátov je tu praveká kultová maska alebo model meteoritu.

Z histórie múzea

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo v roku 1930 ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu. Zhromažďovalo nielen zbierky prírodovedné a speleologické, ale i etnografické, historické, archeologické a iné. Spočiatku venovalo pozornosť jaskyniarstvu na Slovensku. Múzeum v rokoch 1970 – 1981 tvorilo organizačnú zložku Správy slovenských jaskýň. Neskôr rozšírilo svoju činnosť aj na oblasť ochrany prírody Slovenska.

Od roku 1999 je SMOPaJ v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti sídli v historickej budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia. V rámci projektu, spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, bola budova komplexne zrekonštruovaná. V roku 2005 bol zriadený špecializovaný Archív SMOPaJ. Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Exponáty v ekosystémoch

Na prízemí historickej budovy si môžu návštevníci pozrieť niekoľko filmov zameraných na históriu inštitúcie a rekonštrukciu, múzejné a archívne zbierky. Tiež sa tu môžu oboznámiť s prácou kurátorov. Zbierka je doplnená o artefakty z archeologického výskumu realizovaného počas stavebných prác a prehliadku reštaurovaných častí pôvodných nástenných malieb.

Nachádza sa tam tiež polyfunkčná miestnosť vhodná na konanie konferencií, prednášok a tvorivých dielní. V rámci environmentálneho vzdelávania sú tu podmienky na precvičovanie si zručností s mikroskopom či laboratórne práce. Nechýba ani výstavná sieň.

Celá expozícia múzea pod názvom Chránená príroda Slovenska je rozdelená na dve základné časti: Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska. Druhá časť sa delí na dve oblasti: Zem, miesto pre život a Človek, hory, NATURA 2000. Expozícia sa nachádza na štyroch podlažiach budovy, na ploche približne 1400 m2.

Vystavené exponáty sú umiestnené v prirodzených ekosystémoch. Dopĺňajú ich svetelné a zvukové efekty, pri ktorých sa cítime ako na prechádzke lesom. Môžeme si vypočuť zvuky prírody a zvierat, napríklad piskot svišťa či zavýjanie vlka. V podkroví je výstava vysokohorského prostredia doplnená o napodobeninu najstaršej chaty Vysokých Tatier – Rainerovu útulňu.

Kras a jaskyne Slovenska

Jaskyniarska expozícia s nádhernými kvapľami sa nachádza v podzemných priestoroch budovy – suteréne. Predstavuje kras vo všetkých súvislostiach od hydrológie, cez povrchový a podzemný kras i jeho ochranu.

Jednotlivé časti expozície približujú zaujímavosti o slovenských jaskyniach. Zdroj: www.smopaj.sk

Jednotlivé časti expozície približujú zaujímavosti o slovenských jaskyniach. Zdroj: www.smopaj.sk

Prináša prehľad o jaskyniarstve vrátane objavovania a histórie jaskýň, ich výplne a typoch, používanej technike a tiež o činnosti jaskynnej záchrannej služby. Približuje špecifické formy života v jaskyniach (biospeleológiu), paleontologické, archeologické i písomné artefakty v nich nájdené. Jednotlivé časti expozície modernou a zábavnou formou priblížia návštevníkom podzemný svet, kde okrem zaujímavostí o slovenských jaskyniach uvidia aj model medveďa v skutočnej veľkosti a dozvedia sa, ako využívali ľudia v minulosti jaskyne.

Súčasťou je malý klub pre klubovú činnosť, prácu s návštevníkom, prípadne oddychové miesto na prezretie si filmov o práci kurátorov múzea alebo starších filmov o objavovaní jaskýň z múzejných zbierok.

Chránená príroda Slovenska – Zem, miesto pre život

V ďalšej časti expozície predstavuje múzeum prírodu so zameraním na chránené biotopy, ich typických obyvateľov z ríše zvierat a ich predkov. Návštevník tu môže vidieť kostru jaskynného leva, model medveďa, spoznať zaujímavé zvieracie druhy podľa ich typických zvukov a vyskúšať si hľadanie skamenelín.

Táto časť predstavuje prírodu Slovenska so zameraním na chránené biotopy a druhy, chránené územia, územia európskeho významu i chránené vtáčie územia v kontexte európskej legislatívy. Ale približuje aj horniny, minerály, nerastné ložiská, paleontológiu a históriu ochrany prírody. Poukazuje tiež na jednotný základ a princípy fungovania všetkého živého na planéte Zem v základoch molekulovej biológie a genetiky.

Pohľad do expozície múzea: Vypchatý medveď. Zdroj: snopaj.sk

V expozícii o chránenej prírode Slovenska si môžete zblízka pozrieť aj medveďa, pred ktorým by ste v prírode najskôr utekali. Zdroj: www.smopaj.sk

V mineralogickej časti sa návštevníci oboznámia s chránenými a drahými minerálmi i fragmentmi niekoľkých slovenských meteoritov. Dozvedia sa niečo o ťažbe surovín a minerálov.

V časti venovanej živej prírode sa prehliadka začína ríšou rastlín a húb, informáciami a ukážkami slovenských „naj“, ale aj ohrozených rastlín, endemitov a reliktov. Premietaný film objasní fotosyntézu – jeden z najväčších zázrakov života.

Dozviete sa informácie o domestifikovaných a inváznych druhoch, ale aj o tých, ktoré žijú v našom najbližšom okolí. Časť venovaná histórii ochrany prírody na území Slovenska vypovedá o podstate života, ktorú chránime, o DNA, genetickom kóde a základoch biodiverzity.

Sú tu vystavené tri najvýznamnejšie dohovory o ochrane prírody, mapy chránených území, dioráma chránených druhov európskeho významu a výber z najkrajších záberov území i druhov európskeho významu.

Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000

Cez banskú štôlňu a informácie o baníctve v horských oblastiach sa dostaneme do podkrovia, kde je ďalšia časť expozície venovaná problematike trvalej udržateľnosti.

V časti životné prostredie sa môžeme zamyslieť nad tým, čo sa môže stať, ak nezmeníme svoj prístup k nemu a ocitneme sa na spätnej ceste k vzniku života na Zemi. Či by však planéta Zem dostala ešte takú šancu, je veľmi nepravdepodobné.

Návštevníci sa môžu oboznámiť s jednotlivými hospodárskymi činnosťami človeka a jeho voľnočasovými aktivitami, ktoré majú vplyv na krajinu a okolitú prírodu: lesníctvo a drevárstvo, poľnohospodárstvo osobitne v marginalizovaných oblastiach, včelárstvo, rybárstvo a poľovníctvo. Tieto činnosti sú nevyhnutné aj z pohľadu ekonomiky a zároveň môžu byť pre ľudí zaujímavými koníčkami.

Voľnočasové aktivity v prírode, akými sú napríklad turistika a horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus, pomáhajú človeku regenerovať jeho fyzické a psychické sily. Súčasťou expozície sú i záchranárske aktivity v horách.

Prehliadka sa končí v rozhľadni múzea, ktorá je umiestnená nad budovou. Ponúka zaujímavý pohľad na panorámu Západných Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov, na mesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie.

 

Zdroj: www.smopaj.sk/sk/expozicie

www.smopaj.sk/sk/virtualna-prehliadka

https://www.muzeum.sk/slovenske-muzeum-ochrany-prirody-a-jaskyniarstva-liptovsky-mikulas.html

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky