Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najväčšie vedecké inštitúcie vyzývajú ku klimaštrajku

Monika Tináková

zľava: Pavol Šajgalík, predseda SAV, Marek Števček, rektor UK, Miroslav Fikár, rektor STU, Anton Cvik, podpredseda Študentskej rady vysokých škôl

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akadémia vied dnes na tlačovej konferencií vyzvali verejnosť, aby sa zapojila do blížiaceho sa klimaštrajku. Ten sa koná v piatok o 10.00 hod.na Šafárikovom námestí, odkiaľ sa spoločne všetci presunú na Kollárovo námestie. Účastníci, ktorí budú mať záujem, sa následne môžu pripojiť ku klimatickému štrajku na Námestí slobody.

Univerzity a akadémia si naliehavo uvedomujú nevyhnutnosť mobilizovať svoje sily v boji proti klimatickým zmenám a vydali spoločné vyhlásenie, ktoré je súčasťou memoranda o spolupráci. Na tlačovej konferencií zdôraznili rektori a predseda akadémie fakt, že disponujú špičkovými odborníkmi, ktorý tieto akútne problémy skúmajú a hľadajú riešenia.

„Naše tri inštitúcie sa rozhodli spojiť svoje sily a prijali sme memoranndum o bližšej spolupráci. My nie sme v situácií, že by sme niečo napísali a podpísali a potom to kdesi založili. My sme sa rozhodli, že memorandum budeme napĺňať aktívnym obsahom. Prirodzeným vyústením tejto spolupráce je, že týmto vyhlásením dávame na vedomie, že nám leží na srdci stav klímy tejto planéty a vnímame to spoločne. Naše tri inštitúcie majú obrovský potenciál svojimi vedeckými kapacitami prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Máme celosvetovo uznávaných odborníkov na tieto problemytiky a chceme vniesť aj tento náhľad do spoločenského diskurzu. V neposlednom rade cítime spoločenskú zodpovednosť, ktorú by takéto inštitúcie nepochybne pociťovať mali a pre to chceme niečo aj urobiť,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedci a veda budú kľúčovými spojencami

Rektor STU zdôraznil, že pri ochrane prírody musí každý začať najskôr od seba, ale zmeny sa musia udiať aj na globálnej úrovni.

„Doba kamenná sa neskončila preto, že by sa minuli kamene, ale preto, že ľudia vymysleli výrobu bronzu. Myslím si, že nejako podobne to bude s nami a s naším vekom fosílnych palív. Neskončí sa to preto, že by sa nám minuli zásoby ropy, ale preto, že my vedci nájdeme nové, čistejšie zdroje energie a nové ekologické technológie. Som vedec a viem, aká dynamika objavov dnes existuje vo vede. Státisíce vedcov po celom svete chodia každý deň do práce, aby skúmali nové veci. Skúšajú a posúvajú hranice poznania. Preto si myslím, že v boji s klimatickou zmenou nie je všetko stratené a v tomto úsilí budú vedci a veda kľúčovými spojencami,“ povedal Miroslav Fikár, rektor Slovenskej technickej univerzity.

Masové demonštrácie po celom svete

Od 20. do 27. septembra 2019 budú na celom svete prebiehať masové demonštrácie a ďalšie sprievodné aktivity s jednotiacim názvom Globálny klimatický štrajk. K vedeckým ustanovizniam sa dnes pripojila aj Študentská rada vysokých škôl. Pozýva na odborné diskusie, ktoré sa uskutočnia v utorok, 24. septembra v Aule UK od 13.00 do 16.15 s klimatickou tematikou nielen pre študentov, ale aj širokú verejnosť.

„My všetci, čo tu sedíme, môžeme a sme schopní prispieť k tomu, aby táto planéta bola čistejšie, zdravšia a krajšia. Ako príklad uvediem kolegov z STU, ktorí vyvinuli v spolupráci s mojimi kolegami z Ústavu polymérov biodegradovateľné plasty. Dnes všade čítame, kde všade sú plasty a aké problémy nám spôsobujú. Toto je príspevok vedcov k tomu, aby táto planéta mala šancu žiť. Inú planétu nemáme, tak si túto našu chráňme,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied.

Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov aj širokú verejnosť k účasti na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční už tento piatok 20. 9. 2019 o 10.00 h. V spoločnom vyhlásení dotknuté strany uvádzajú, že ako vzdelávacie a vedecké ustanovizne, ktorých poslaním je prispievať k rozvoju vzdelanosti a vedy, ako aj k rozvoju celej spoločnosti, cítia zodpovednosť za stav našej planéty. „Rozhodli sme sa preto podporiť všeobecnú štrajkovú výzvu a prispieť k prebudeniu nielen našich študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých obyvateľov tejto krajiny. Klimatickú zmenu a jej prejavy už nie je možné spochybňovať ani podceňovať. Už nie je čas na diskusiu, konajme!“ uvádza sa vo vyhlásení.

 

Spracovala: Monika Hucáková

Fotografiu poskytla: Monika Hucáková

Uverejnila: ZH

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky