Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Miesta, ktoré nie sú na mapách, no potrebujeme o nich vedieť

VEDA NA DOSAH

Na Zemi existuje množstvo miest, ktoré sa zatiaľ na mapy nedostali. Môže to komplikovať napríklad pomoc záchranných zložiek tam, kde je potrebná. Tento problém riešia aj slovenskí vedci. Už po deviaty raz zorganizovali Mapathon v rámci projektu Missing Maps, ktorý sa konal v priestoroch Geografického ústavu SAV.

9. bratislavského Mapathonu sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov, ktorí mapovali budovy v Stredoafrickej republike a vo Venezuele. Foto: Miloslav Ofúkaný

9. bratislavského Mapathonu sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov, ktorí mapovali budovy v Stredoafrickej republike a vo Venezuele. Foto: Miloslav Ofúkaný

„Práve mapové podklady, ktoré účastníci prostredníctvom jednoduchého počítačového nástroja vytvárali, pomôžu terénnym pracovníkom zefektívniť ich činnosť napríklad pri zásahu v tzv. slumových oblastiach, kde je orientácia veľmi náročná. Zároveň sa však účastníci Mapathonu okrem reálnej pomoci učia, aká jednoduchá je tvorba máp. A, samozrejme, všimnú si aj jednotlivé špecifiká danej oblasti, v ktorej práve prebieha humanitárne mapovanie,“ povedal Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV.

Missing Maps je projekt štyroch humanitárnych organizácií: Americký Červený kríž, Britský Červený kríž, Humanitárny tím OpenStreetMap a Lekári bez hraníc, ktoré poskytujú pomoc v oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami, vojnami, epidémiami. Pri svojej terénnej práci zápasia s nedostatkom mapových podkladov. Pomocou aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom Tasking Manager dobrovoľníci vektorizujú letecké snímky do voľne editovateľnej mapy sveta OpenStreetMap.

„Výstupy z Mapathonov následne pomáhajú lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí. Dobrovoľníci pritom okrem svojho vlastného notebooku, odborných znalostí a chuti pomôcť nepotrebujú nič navyše,“ dodal geograf.

9. bratislavského Mapathonu sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov, ktorí mapovali budovy v Stredoafrickej republike a vo Venezuele, aby tímy lekárov a záchranárov mali lepší prehľad o miestnej hustote populácie. Dobrovoľníci vykonali v OpenStreetMap 29 300 mapových zmien a zvektorizovali celkovo 2 384 budov. Aj vďaka tomuto ich príspevku môžu byť oblasti v Afrike a Južnej Amerike v budúcnosti lepšie zásobované liekmi, očkovacími látkami či potravinami.

(GL)

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: Miloslav Ofúkaný

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky