Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

LESY SR vysadili v roku 2016 až 15 miliónov nových stromčekov

VEDA NA DOSAH

les

Výsadba nových stromčekov je nesmerne dôležitá z hľadiska udržateľnosti lesného porastu na Slovensku. Lesníci štátneho podniku LESY SR vysadili v priebehu roka 2016 takmer 15 miliónov nových stromčekov. Väčšina sadeníc bola použitá na obnovu lesa na kalamitných plochách na Kysuciach, v Nízkych Tatrách a v Slovenskom Rudohorí.

„Les je zásobáreň drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny a zároveň plní dôležité funkcie – pôdoochrannú, vodoochrannú, ale aj zdravotnú a rekreačnú,“ uvádza ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, pričom tvrdí, že lesy majú pre nás nezastupiteľnú úlohu.

Podľa ministerky sú lesníci neraz vnímaní ako tí, ktorí stromy rúbu. „Nie je to tak, čoho dôkazom je aj pätnásť miliónov nových stromčekov, ktoré naši lesníci vysadili tento rok. Prvoradou úlohou lesníkov je starostlivosť o stromy a lesy udržateľným spôsobom.“

Štátny podnik LESY SR ukončil začiatkom decembra jesennú obnovu lesa, pri ktorej vysadil viac ako 1,7 milióna sadeníc lesných drevín. Spolu vysadili v roku 2016 lesníci na plochách obhospodarovaných podnikom takmer 15 miliónov kusov sadeníc na ploche 3 846 hektárov. Približne rovnaký počet bol vysadený aj rok predtým.

„Zalesňovanie sa koncentrovalo najviac na obnovu plôch po veternej a podkôrnikovej kalamite v Nízkych Tatrách, Slovenskom Rudohorí a na Kysuciach, a tiež na obnovu borovicových a topoľových porastov na západnom Slovensku,“ povedal výrobno-technický riaditeľ podniku Jozef Bystriansky. Z listnatých drevín vysadili LESY Slovenskej republiky najviac sadeníc buka – 5,613 milióna kusov a 1,231 milióna kusov duba. Z ihličnatých drevín mali najväčšie zastúpenie sadenice smreka – 2,882 milióna kusov a 1,048 milióna kusov sadeníc jedle.

výsadba stromčekov; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sadenice pre obnovu lesa lesné závody pochádzajú od špecializovaného závodu, ktorý je členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF. Vysadené stromčeky pochádzajú zo semien nazbieraných v blízkych regiónoch čo zabezpečuje rast pôvodných, miestnym pomerom prispôsobených stromov.

Štátny podnik LESY SR, ktorý patrí do rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900 tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Všetky lesy v správe podniku sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom a certifikované podľa celosvetového Programu pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC).

 

Informácie poskytol: Michal Feik, Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky