Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európa chce mať prvenstvo v ekologickom motorizme

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok: infografika

Ak si Európa chce zachovať vedúce postavenie v ekologickom motorizme a urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami, a zároveň chrániť naše životné prostredie a verejné zdravie, musí investovať do nových a čistých technológií. Komisia navrhuje nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.

Automobilový priemysel prechádza hĺbkovou transformáciou po nadobudnutí platnosti Parížskej dohody. Predaj nových osobných automobilov v EÚ v porovnaní s globálnym predajom klesol z 34 % v období pred finančnou krízou (2008/2009) na dnešných 20 %.

Infografika: Európa chráni svojich občanov pred nadmernými emisiami

Aby si EÚ udržala podiel na trhu, treba urýchliť prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Komisia navrhla nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030. V prípade nových osobných áut, ako aj ľahkých úžitkových vozidiel budú priemerné emisie CO2 musieť byť v roku 2030 o 30 % nižšie v porovnaní s rokom 2021.

Návrhy EK stanovujú ambiciózne, realistické a vymožiteľné pravidlá s cieľom prispieť k zabezpečeniu rovnakých podmienok medzi európskymi aktérmi v tomto odvetví. Balík takisto určuje jasný smer na ceste k dosiahnutiu dohodnutých záväzkov EÚ podľa Parížskej dohody a bude stimulovať jednak inovácie v oblasti nových technológií a obchodných modelov, jednak efektívnejšie využívanie všetkých druhov prepravy tovaru. Predkladané kroky sa podporia cielenými finančnými nástrojmi v záujme rýchlej realizácie.

Infografika: FOR OUR PEOPLE, THE PLANET AND THE EUROPEAN INDUSTRY Climate

Balík opatrení je druhým súborom opatrení v oblasti mobility, ktorý Komisia predkladá tento rok. V máji 2017 bola predstavená „Európa v pohybe“. Jej súčasťou boli rozsiahle iniciatívy zamerané na bezpečnosť dopravy, podporu inteligentného spoplatňovania ciest, znižovanie emisií CO2, znečistenia ovzdušia a hustoty dopravy, obmedzenie byrokracie pre podniky, boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečenie náležitých podmienok a časov odpočinku pre pracovníkov.

Aktuálny balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

– nové normy týkajúce sa CO2, ktoré pomôžu výrobcom prispôsobiť sa inováciám a dodávať na trh nízkoemisné vozidlá. Návrh obsahuje aj ciele na roky 2025 a 2030. Vďaka priebežnému cieľu na rok 2025 sa naštartujú investície už teraz. Vďaka cieľu na rok 2030 sa zasa poskytuje stabilita a smerovanie, aby úsilie nepoľavilo ani v budúcnosti. Tieto méty podporujú prechod od konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom k ekologickým vozidlám.

– smernicu o ekologických vozidlách, ktorou sa podporia riešenia v oblasti ekologickej mobility pri verejnom obstarávaní, a tým sa bude intenzívne stimulovať dopyt a ďalšie zavádzanie riešení ekologickej mobility,

– akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Cieľom sú ambicióznejšie plány jednotlivých krajín, objemnejšie investície a lepšie vnímanie zo strany spotrebiteľov,

– revíziu smernice o kombinovanej doprave, ktorá podporuje kombinované využívanie rôznych spôsobov nákladnej dopravy (napr. nákladné automobily a vlaky) a uľahčí podnikom žiadosti o financovanie, čím rozšíri kombinované využívanie nákladných automobilov a vlakov, člnov a lodí pri preprave tovaru,

– smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy, ktorá bude stimulovať rozvoj diaľkových autobusových liniek naprieč Európou, ponúkne alternatívy k súkromným automobilom a zároveň prispeje k ďalšiemu odbúravaniu emisií z dopravy a dopravných zápch. Tak vzniknú dodatočné, kvalitnejšie a cenovo dostupnejšie dopravné možnosti, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami.

iniciatívu v oblastí batérií, ktorá má strategický význam pre integrovanú priemyselnú politiku EÚ v záujme toho, aby sa dopravné prostriedky a iné riešenia mobility zajtrajška a ich komponenty vyvíjali a vyrábali v EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje: Európska komisia

Ďalšie informácie a infografika:
MobilityClimChange_factsheet_Citizens.pdf
MobilityClimChange_factsheet_PeoplePlanetIndustry.pdf
MobilityClimChange_factsheet_ProtectThePlanet.pdf
Clean Mobility Package (prislúchajúce dokumenty)

 

Vedecký kaleidoskop

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky