Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ Green Week 2019 skončil. Ako obstálo Slovensko pri hodnotení plnenia právnych predpisov?

VEDA NA DOSAH

Poster (Green Week 2019)

Environmentálne právne predpisy EÚ majú obrovský vplyv na náš život. Zlepšujú kvalitu vody a ovzdušia, chránia prírodu a podporujú recykláciu, aby však priniesli skutočnú zmenu, musia sa vykonávať v plnom rozsahu.

Už 27. marca 2019 zverejnila Európska komisia sériu správ o stave vykonávania environmentálnych právnych predpisoch, tzv. Prieskum vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR). Počas Zeleného týždňa EÚ 2019 sa posudzovali zistenia tohto preskúmania, ktoré zodpovedajú napríklad tieto otázky: aký prínos majú environmentálne právne predpisy pre občanov? Aké sú znaky úspešného vykonávania predpisov? Kde a prečo vznikajú nedostatky vo vykonávaní predpisov? Ako môžu zúčastnené strany rozhodovať o právnych predpisoch EÚ? Ako môže EÚ podporiť všetky vyššie uvedené aspekty, aby bol zároveň vypočutý aj hlas ľudu?

Ako obstálo Slovensko v hodnotení

Slovensko: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov a politík

Viac: https://www.eugreenweek.eu/themes/custom/eugreenweek/images/docs/pdf/EIR-Country-specific-factsheets/ENV-EIR-CountrySheet-Slovakia-SK.pdf

Zelený týždeň EÚ 2019

Zelený týždeň EÚ ako každý rok, sprevádzali mnohé partnerské podujatia v apríli a v máji po celej Európe, ktoré organizujú rôzne zúčastnené strany vrátane miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a súkromných spoločností. Napríklad 26. apríla organizovali študenti právnickej fakulty Lyonskej univerzity simulované súdne pojednávanie v súvislosti s problémom s uplatňovaním environmentálnych právnych predpisov, 8. mája bolo v Göteborgu živé laboratórium, kde mohli dodávatelia predstaviť potenciálnym zákazníkom svoje výrobky bez fosílnych materiálov (napr. škôlka prevádzkovaná bez používania fosílnych materiálov) a workshop Know What’s Below o ochrane podmorského dedičstva 15. a 19. mája, ktorý sa konal na lodi neďaleko Egadských ostrovov. Počas Zeleného týždňa EÚ zabojoval aj projekt zo Slovenska  o prestížne európske ocenenie.

Výzva #MyGreenAction

Od 21. marca do 10. mája prebiehala výzva #MyGreenAction, v rámci ktorej mladí Európania pridávali na Instagram, Twitter alebo do komentárov k príspevkom na oficiálnej stránke Európskej komisie na Facebooku fotky, videá alebo ukážky toho, čo urobili, aby sa zaslúžili o ekologickejšiu budúcnosť. Každé dva týždne sa vyberali tri príspevky, ktoré sa uverejnili na sociálnych médiách Komisie, a 10 najlepších sa použilo v krátkom videu, ktoré sa premietalo počas Zeleného týždňa EÚ.

The Environmental Implementation Review 2019 video

Zdroj: https://www.eugreenweek.eu/press

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

EIR 2019 Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov Vybrané kľúčové poznatky o stave vykonávania environmentálnych právnych predpisov v Európe

Správa o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov za rok 2019 Správa o krajine – SLOVENSKO

EU Green Week 2019

Viac informácií:

28 správ o jednotlivých krajinách a informačné prehľady

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky