Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako dobre poznáte slovenské rieky?

VEDA NA DOSAH

Našou najväčšou riekou je Dunaj, najdlhšou Váh. Vedeli ste však, že jednou z našich najčistejších riek je Belá a titul najkrajší veľtok patrí Tise?

Ilustračné foto, Zdroj: istockphoto.com

Posledná divoká rieka

Belá je horská rieka, pramení vo Vysokých Tatrách južne od Kriváňa sútokom Kôprového a Tichého potoka. Prvé zmienky o Belej sa nachádzajú už v listinách Bela IV. pod názvom riullum Feier Potok. Už koncom 13. storočia mala teda rieka dnešný zemepisný názov, ktorého obsahom je jej divý tok rozbúrenej, do biela spenenej vody. Belá je jednou z najčistejších riek na Slovensku a tiež poslednou divokou riekou v strednej Európe. Rafting na Belej patrí medzi najkrajšie prírodné splavy na Slovensku. Na hornom toku má rieka úzke balvanovité koryto s veľkým spádom a od ústia Račkového potoka má brehy nižšie so širokým štrkovým riečiskom, ktoré je počas vysokej vody veľmi premenlivé. Belá patrí k najnebezpečnejším splavným úsekom na našom území, pretože veľakrát mení svoj tok a plavbu tiež komplikujú padnuté stromy i lávky. Vhodná je pre skúsených vodákov s krytými loďami, predovšetkým jej horný úsek. Na rieke sa každý rok organizuje spoločný splav v rámci Medzinárodného tatranského okruhu vodákov.

Ilustračné foto, Zdroj: istockphoto.com

Najsplavovanejšou na Slovensku

Druhou najdlhšou riekou je Hron, ktorý preteká naprieč takmer celým Slovenskom. Pramení pod Kráľovou hoľou a do Dunaja sa vlieva pri Štúrove. Názov Hron (Gran) je doložený už z rímskych dôb. Asi v polovici 2. tisícročia pred Kr. pastierske kmene, ktoré sa usadili v blízkosti hôr, využívali domáce zásoby medených rúd v údolí Hrona. Rímsky cisár Marcus Aurelius počas výpravy okolo roku 168 na rieke Hron napísal jeden zo svojich filozofických spisov. Údolím rieky viedli od stredoveku významné spojovacie obchodné cesty, od 17. storočia bola využívaná na dopravu dreva a na výrobu energie pre potreby hutníctva i baníctva. Pltnícky sa drevo po Hrone dopravovalo až do 20. rokov 20. storočia. Momentálne je využívaná prevažne na zásobovanie vodou pre poľnohospodárstvo a priemysel.

Podobne ako Belá aj Hron ponúka nádherné podmienky pre vodácku turistiku, pričom je najsplavovanejšou riekou na našom území. Pádlovanie na nej vraj nie je príliš vysiľujúce, pretože rieka má väčšinou optimálny spád a kajak či kanoe sa pohybuje takmer samostatne. Splavná je takmer po celom svojom úseku, k tým najkrajším oblastiam patrí napríklad úsek tzv. vlkanovských vĺn pri Banskej Bystrici.

Zaujímavosťou je, že na toku Hrona sa vyskytuje chránený druh ryby hlavátka podunajská. Tento vzácny druh patrí medzi najväčšie lososovité ryby a v našich podmienkach dorastá do dĺžky 1,5 metra a dosahuje hmotnosť do 50 kilogramov. Dožiť sa môže viac ako 15 rokov.

Ilustračné foto, Zdroj: Istockphoto.com

Malá-veľká rieka                                                               

Na hranici medzi Slovenskom a Maďarskom sa nachádza rieka Tisa. Z približne tisíc kilometrovej dĺžky Tisy patrí Slovensku asi len 5,6 kilometra, čo ju radí medzi náš najkratší veľtok. Napriek tomu je druhou najvodnatejšou slovenskou riekou a tiež najdlhším ľavostranným prítokom Dunaja. Tisa pramení vo Východných Karpatoch na Ukrajine a do Dunaja ústí v Srbsku. Aj keď je taká krátka, medzi miestnymi obyvateľmi, turistami a hlavne rybármi je veľmi obľúbená pre svoju pomerne čistú vodu bohatú na ryby. Pri Malých Trakanoch a Veľkých Trakanoch sú lákadlom malé piesočnaté pláže.

Ilustračné foto, Zdroj: Istockphoto.com

Pútavé je tiež každoročné kvitnutie Tisy. Začiatkom leta dochádza k veľmi ojedinelému javu rojenia podeniek, ľudovo sa tento jav nazýva kvitnutie rieky. Nad hladinu rieky sa vyroja milióny podeniek, ktoré nakladú do vody vajíčka – budúce potomstvo. Tri roky čakajú larvy v bahne. Keď príde ich čas, vylezú z vody, premenia sa na okrídlené larvy, ktoré sa onedlho opäť zvlečú a napokon sú pripravené na naplnenie svojho poslania zachovania rodu. Samčeky, ktoré žili len jednu až dva a pol hodiny, hneď po párení umierajú. Oplodnené samičky majú pred svojou smrťou ešte jednu úlohu, ňou je vypustiť do vody svoje vajíčka, ktoré potom osídlia brehy a trojročný cyklus sa začína odznovu.

Martina Pittlová

Zdroje:

https://www.infoglobe.sk/rieky/europa/slovenska-republika/bela-liptovska/

https://www.visitliptov.sk/zaujimavosti/rieka-bela/

http://chkostiavnickevrchy.sopsr.sk/hlavatka-podunajska-na-hrone/

https://slovakia.travel/hron

https://www.usske.sk/sk/clanok/tisa-laka-rybami-a-jemnym-pieskom

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hron

https://sk.wikipedia.org/wiki/Belá_(rieka)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tisa

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky