Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do umelecko-kartografickej súťaže: Detská mapa sveta 2021

VEDA NA DOSAH

Téma aktuálneho ročníka znie Mapa môjho budúceho sveta (A map of my future world).

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Vybrané práce postúpia do medzinárodného kola súťaže Barbara Patchenik Children World Map 2021 a budú vystavené na Medzinárodnej kartografickej konferencii vo Florencii.

Súťaž vyhlasuje Kartografická spoločnosť Slovenska spolu s Geografickým ústavom SAV. Súťažiť sa bude v štyroch vekových kategóriách: do 6 rokov, od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov.

Maximálna veľkosť obrázku je A3 (420 x 297 mm), pričom podmienkou je hladký povrch diela. Obrázky môžu byť zhotovené tradičnými metódami (pastelkami, temperovými a vodovými farbami či formou koláže) alebo počítačovou grafikou. Použitie šablón pri kresbe kontinentov nie je povolené.

Na zadnej strane obrázku musí byť štítok s nasledujúcimi údajmi: meno autora, vek, adresa školy a názov práce v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Súťažné práce je potrebné doručiť najneskôr do 31. marca 2021 národnému koordinátorovi na adresu:

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Geografický ústav SAV

Štefánikova 49

814 73 Bratislava

Zdroj: Geografický ústav SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky