Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach ponúka zaujímavé expozície

VEDA NA DOSAH

ukážky malieb

Múzeum v Hanušovciach sa od svojho začiatku kreovalo ako vlastivedné múzeum so zbernou oblasťou vranovského regiónu. Vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Po rôznych modifikáciách názvu je jeho dnešné oficiálne pomenovanie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Odporúčame vám ho navštíviť ako tip kam za vedou. 

Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, pričom ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. V Hanušovciach nájdete viacero zaujímavých expozícií. Napríklad expozícia Prírodné pomery vranovského regiónu umožňuje zoznámiť sa s vývojom od geologického obdobia druhohory. V časti treťohory sú vystavené ukážky rôznych typov mineralizácie a unikátne skameneliny morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív. 

Expozícia História vranovského regiónu začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám, zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Ďalej je to expozícia dobovo zariadených interiérov, ktorá ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštianska obývacia izba zo začiatku 20. storočia a spálňa z polovice 20. storočia. Návštevníci by isto nemali obísť ani expozíciu Duch národa. Tá je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom hanušovskom kaštieli, patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Etnografická expozícia umožňuje netradičným spôsobom zoznámiť sa s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu. Umožňuje tiež interaktívne zapojenie sa návštevníkov do rôznych remeselných činností (pradenie, tkanie).

Pri prehliadke expozícií je k dispozícii sprievodca. Prehliadka v Hanušovciach trvá 1 až 2 hodiny. Pre organizované skupiny je možné k prehliadke objednať si poldeň v múzeu – prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výroba keramiky v ruke a na hrnčiarskom kruhu). Organizované skupiny si môžu vopred objednať sprievodcu po meste a na blízke historické a prírodné lokality.

V múzeu je tiež honosná reprezentačná sieň s bohato zdobeným štukovým stropom s kapacitou 80 – 100 miest. Je vhodná na koncerty, konferencie, súkromné a firemné či spoločenské podujatia. Zriaďovateľom múzea v Hanušovciach je Prešovský samosprávny kraj.

ukážky z múzea

V rámci projektu Experimentálna archeológia v archeoparku, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia sa napríklad v minulom roku uskutočnil zaujímavý workshop Čarovanie s hlinou. Lektorkou bola spolupracovníčka múzea pani Amália Holíková, známa keramikárka a popularizátorka tejto krásnej činnosti. Workshop začal prípravnými prácami pre stavbu keltskej hrnčiarskej pece (výkop predpecnej jamy, miesenie hliny na výstavbu pece). Samotná výstavba bola zároveň jednou z hlavných atrakcií archeofestivalu Tisícročia za palisádou 4. Cieľom bolo, aby bola pec plne funkčná a mohla slúžiť na výpal keramiky. Je replikou archeologického nálezu laténskej pece z Prešova. Súčasne pokračoval workshop, v rámci ktorého sa vyškolili dvaja pracovníci múzea v technike stavby pece a ďalších dvoch pracovníkov keramikárka usmernila vo výrobe keramiky v ruke a na kruhu.

V tomto roku bola v letnom období návštevníkom k dispozícii výstava Od Prešova ide vlak … ako spomienka na 75. výročie zriadenia pracovného tábora v Hanušovciach n. T. Výstava dokumentovala výstavbu železničnej trate Prešov – Vranov – Strážske, históriu vzniku a činnosti pracovného tábora v Hanušovciach a blízkom okolí a históriu trate postavenej v rokoch 1939 – 43, ako aj celé obdobie spojené s udalosťami SNP a oslobodzovania.

Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách – to je prezentácia 800 rokov starej uhorskej nobility, šľachtického rodu Dessewffy, na portrétoch a fotografiách zo zbierok Východoslovenského múzea, Krajského múzea v Prešove, Šarišského múzea v Bardejove, Galérie a múzea Ľudového umenia v obci Fintice, Národného múzea v Bratislave, múzeua v Kežmarku a zo súkromných zbierok potomkov rodiny Dessewffy z Černeku a Kamenice. Termín prezentácie je 30. 8. – 30. 9. 2017.

 

OTVÁRACIE HODINY

september – máj: Po – Pi 7.30 – 15.00 hod.
jún – august: Po – Pi 7.30 – 18.00 hod. So – Ne 14.00 – 18.00 hod.

Posledný vstup o 17.00 hod.

 

Informácie a foto: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky