Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi pilotného ročníka súťaže Misia Mars

Marta Bartošovičová

Pilotný ročník súťaže Misia Mars

Pilotný ročník súťaže Misia Mars zorganizovali Slovenské elektrárne (SE) a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA – Slovak Organisation for Space Activities) na čele s astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou. Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý zrealizuje medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne a predsedníčky SOSA Dr. Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a tiež podporiť výskum a vzdelávanie v týchto oblastiach u študentov stredných a vysokých škôl. Ide aj o vzájomnú spoluprácu a interakciu rôznych vekových kategórií mladých ľudí pri príprave a realizácii vedecko-technických výskumných projektov.

Počiatočné rozpaky

Astrobiologička a organizátorka súťaže Dr. Michaela Musilová na margo súťaže uviedla: „Nevedela som čo od pilotného ročníka súťaže Misia Mars očakávať.  Zaujíma slovenských študentov veda a kozmické dobrodružstvo? Prihlási sa do takejto súťaže vôbec niekto? Musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená“.

Účasť v súťaži predčila očakávania

Do pilotného ročníka súťaže sa prihlásilo 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov. Odborná komisia mala teda z čoho vyberať. Pri hodnotení zohľadňovala predovšetkým praktický prínos navrhovaných experimentov, ich odbornú náročnosť, kvalitu a kreativitu sprievodnej dokumentácie, ale aj materiálnu a finančnú náročnosť realizácie.

Vyhodnotenie súťaže v rámci TVT 2016

Vybrané tri tímy, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie, mali príležitosť prezentovať svoje návrhy vedeckých experimentov na podujatí Science Talks v sobotu 12. novembra 2016. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Inchebe Expo Bratislava za účasti publika. Vecné dary do súťaže venovali: Slovenské elektrárne, kníhkupectvo MartinusCentrum vedecko-technických informácií SR a výstava Cosmos Discovery.  Víťazi majú zároveň príležitosť navštíviť svetoznáme vedeckovýskumné centrum CERN v Ženeve.

Víťazný študentský tím je z Gymnázia Detva

Víťazný tím z Gymnázia Detva v zložení: Adriana Fekiačová, Alica Moravčíková, Jana Halajová, Ivona Nôtová a Simona Olšiaková. Tretia sprava: Dr. Michaela Musilová 

Prvé miesto získal tím študentiek 3. ročníka Gymnázia Detva, ktorý zaslal do súťaže až tri návrhy vedeckých experimentov.  Autorkou experimentu Sebestačný rastlinný ekosystém na Marse je Adriana Fekiačová. Spoluautorkami sú:  Alica MoravčíkováJana HalajováIvona Nôtová a Simona Olšiaková.  Študentky skúmali maximalizáciu využitia fotosyntézy v špecifických podmienkach. Pod vedením pána učiteľa Mgr. Bartolomeja Szakála navrhli model poloautonómneho kontinuálneho ekosystému, ktorý by produkoval potravu pre astronautov, vyrábal kyslík, spotrebúval CO2 vznikajúci pri dýchaní posádky a zároveň recykloval niektoré ľudské odpady.

Druhé miesto obsadil študentský tím z Gymnázia vo Vranove nad Topľou 

Druhé miesto v súťaži Misia Mars: študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou a Dr. Michaela Musilová

Študenti 3. ročníka Gymnázia vo Vranove nad Topľou obsadili druhé miesto. Autorom experimentu na tému: Pôsobenie vonkajších faktorov na biologické vzorky v rôznych hĺbkach povrchu Marsu je Gabriel Paľko. Spoluautormi sú: Patrik MattaDominik KvasilSamuel Titko a Andrea Kužmová. Pod vedením pána učiteľa Ing. Jána Motešického navrhli experiment spočívajúci v pozorovaní vplyvu vonkajších faktorov na biologické vzorky v rôznych hĺbkach Marsu.

Na treťom mieste študentkým tím z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove

Tretie miesto v súťaži Misia Mars: študentky Soňa Kašická, Katarína Baliková a Paulina Monková s Dr. Michaelou Musilovou

Tretie miesto patrí študentkám 2. ročníka Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Autorkou experimentu na tému Vplyv zmeny gravitácie na rast plodín je Soňa Kašická. Spoluautorky sú: Katarína Baliková a Paulina Monková. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Kobulskej navrhli experiment overujúci odlišné podmienky pestovania rastlín v kozme a potom na Marse.

Dr. Michaela Musilová spomenula aj ďalšie tímy, ktoré síce nevyhrali jedno z prvých troch miest v súťaži, ale ich členovia boli veľmi aktívni a snaživí.

Ďalšie informácie, fotografie a videá si môžete pozrieť na stránkach kozmonautika.sk a seas.sk.

 

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytli:

Dr. Michaela Musilová, predsedníčka SOSA a Jakub Kapuš, podpredseda SOSA

Slovak Organisation for Space Activities / Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

http://www.sosa.sk

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky