Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Viete odhadnúť budúcnosť jadrovej energetiky? Zapojte sa do súťaže

VEDA NA DOSAH

súťaž

Máte už v úplne mladom veku jasnú predstavu o tom, ako bude v budúcnosti vyzerať jadrová energetika a čo ju čaká? Ak ste stredoškolákom vo veku od 14 do 18 rokov, neváhajte a zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlásila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA). Treba vymyslieť projekt o tom, čo v budúcnosti čaká jadrovú energetiku. Môže to byť napríklad výučbový plán, ako stredoškolákom vysvetliť jadro či stánok na festivale alebo veľtrhu, kde hovoríte o využití jadrovej technológie, prípadne interview s pracovníkmi v elektrárni či vo výskumnom reaktore alebo interaktívna kampaň, povedzme cez sociálne siete o tom, kde vysvetlíte dopad jadra na vašu komunitu.

Účasť v tejto súťaži odporúča Nuclear Communications (Slovenská nukleárna spoločnosť, SNUS). Prihlášky treba poslať do 31. januára 2018. Pokiaľ bude vybraný váš projekt, do 16. marca bude potrebné zaslať zhrnutie vo forme videa alebo digitálnej prezentácie. Päť víťazných tímov prezentuje svoje práce naživo na medzinárodnej konferencii o rozvoji ľudských zdrojov (Third International Conference on Human Resource Development for Nuclear Power Programmes: Meeting Challenges to Ensure the Future Nuclear Workforce Capability) v Gyeongju, Kórejská republika, konajúcej sa 28. – 31. mája 2018.

Tímy musia mať najmenej troch študentov, maximálna veľkosť tímov nie je daná. Na konferenciu budú pozvaní a podporovaní len traja študenti z každého finálového tímu. Uprednostnia sa tímy s aspoň 50 % zastúpením žien. Tímy môžu byť zložené zo študentov z jednej školy alebo z viacerých spolupracujúcich škôl.

Každá žiadosť o účasť by mala obsahovať abstrakt projektu (maximálne 300 slov), poskytnutý ako súbor PDF a tiež podrobnosti o zložení tímu (mená študentov a dátum narodenia, priložené meno učiteľa, oficiálny titul a úplná adresa školy). Abstrakty musia byť v angličtine.

Úspešní účastníci by mali následne predložiť súhrn svojich projektov pre medzinárodnú študentskú súťaž. V rámci toho treba zaslať video alebo digitálnu mediálnu prezentáciu, ktorá zhrnie podrobnosti o realizácii a výsledky projektu (maximálne 3 minúty). Je potrebné sa vyhnúť materiálom, ktoré sú chránené autorskými právami ako sú hudba, obrázky a videoklipy, ktoré môžu porušovať autorské práva ktorejkoľvek inej osoby alebo organizácie. Videá v inom jazyku ako v angličtine musia mať anglické titulky. Videá je možné nasnímať pomocou mobilných telefónov v režime na šírku.

Predložením súhrnu projektu účastníci súhlasia, že pridelia IAEA autorské práva na zverejnenie videozáznamu alebo digitálnej mediálnej prezentácie na webových stránkach IAEA, sociálnych médiách a iných platformách.

Čo sa týka učiteľov, ktorí chcú sprevádzať vybrané tímy finalistov, mali by poslať zoznam členov tímov, ktorí plánujú cestovať: Nominácia [Medzinárodná študentská súťaž] (názov tímu, krajina), ako aj vyplnené požadované dokumenty: účastnícky formulár, formulár na predloženie projektu, formulár žiadosti o grant a formulár pre rodičovský súhlas. Termín na predloženie je 27. apríl 2018 polnoci (SEČ).

 

Správnosť prevzatých informácií potvrdil predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová

Zdroje:

IAEA

Slovenská nukleárna spoločnosť

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky