Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Významné íly a ílové minerály. Bentonit a montmormorillonit

VEDA NA DOSAH

RNDr. Peter Komadel, DrSc., vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Je predsedom vedeckej rady a zároveň vedúcim Oddelenia hydrosilikátov v Ústave anorganickej chémie SAV. Venuje sa výskumu ílov a ílových minerálov. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patria rozsah modifikácie záporného náboja ílových minerálov redukciou štruktúrneho Fe(III) alebo fixáciou Li+, a mechanizmus rozpúšťania ílových minerálov v kyselinách. Patrí k najlepším svetovým vedcom vo svojom odbore. Peter Komadel je autorom vyše stovky odborných štúdií a príspevkov. Je členom Medzinárodnej asociácie pre výskum ílov (AIPEA) a Slovenskej ílovej spoločnosti. V rokoch 2012 a 2013 pôsobil pätnásť mesiacov ako prezident najvýznamnejšej medzinárodnej ílovej spoločnosti, The Clay Minerals Society, so sídlom v USA. V súčasnosti je tiež členom Učenej spoločnosti SAV. Za výsledky vedeckej práce boli P. Komadelovi udelené viaceré významné ocenenia, ako napríklad Marion L. and Christie C. Jackson Mid-Career Award 2003, alebo Čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

V aprílovej vedeckej cukrárni sa jej návštevníci dozvedeli všeličo o íloch, najmä o bentonite. Bentonit tvorí zvyčajne zmes ílových a iných minerálov. Prevládajúcim medzi nimi je montmorillonit zo skupiny smektitov, s obsahom často viac ako 50%. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou až niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem, teda napučiava. To je vlastnosť minerálu aj bentonitu. Bentonit je hornina s mnohými a rôznorodými použitiami. V pôvodnom stave alebo po úpravách je možné ho použiť napríklad pri odlievaní kovov, ale aj v kozmetike, v environmentálnych aplikáciách pri izolácii skládok komunálneho odpadu, ale aj úložísk rádioaktívneho odpadu, v potravinárstve pri čistení kvapalín, ako sú oleje a vína alebo vo farmácii. V súčasnosti rastie najmä spotreba materiálov slúžiacich ako podstieľky pre domáce zvieratká chované v bytoch miest. Prednáška bola o tejto zaujímavej hornine, o jej hlavnom mineráli, o jej výskyte, vlastnostiach, a taktiež o tom, kde ju môžeme nájsť v našom každodennom živote. Časť prednášky bola aj o skúsenostiach a problémoch s vedením The Clay Minerals Society z Bratislavy.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky