Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Globálna kampaň za koniec plastov v prírode

Marta Bartošovičová

Svet zaplavuje plastový odpad

Našu planétu znečisťuje každý rok asi 100 miliónov ton plastového odpadu, z toho 9 miliónov ton skončí na dne oceánov. Svetový fond na ochranu prírody (World Wide Fund for Nature) preto spustil globálnu kampaň za koniec plastov v prírode – No Plastics in Nature. WWF vyzýva k zodpovednému prístupu výrobcov v jednotlivých krajinách i spotrebiteľov. Petíciu spúšťa pred zasadnutím Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredia (UNEA), ktoré sa uskutoční v dňoch 11. – 15. marca 2019 v Nairobi. 

V týchto dňoch (5. 3. 2019) zverejnila WWF International globálnu štúdiu o plastoch Solving Plastic Pollution Through Accountability. Štúdia obsahuje údaje o raste produkcie plastov a nakladaní s nimi v jednotlivých krajinách. Upozorňuje, ako plastový odpad škodí všetkému živému vrátane človeka. Iba v roku 2016 bolo na svete vyrobených 396 miliónov ton nových plastov, čo predstavuje 53 kilogramov na každého obyvateľa našej planéty. Produkcia novovyrobených plastov od roku 2000 každý rok rastie o 4 percentá, najmä kvôli nízkej cene.

Čo sa stane, ak sa situácia s plastovými odpadmi nezmení

Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann vysvetľuje:WWF vyzýva v kampani vlády, aby prijali medzinárodnú dohodu o zastavení znečisťovania morí a oceánov plastovým odpadom, vytvorili politické a finančné nástroje na podporu využitia recyklovaných plastov a ďalších ekologických alternatív, prostredníctvom legislatívy preniesli vyššiu mieru zodpovednosti na výrobcov a situáciu dôsledne monitorovali. Firmy vyzýva k opatreniam na zníženie produkcie plastov a odpadov z plastov a hľadaniu alternatívnych obalov pre produkty. A verejnosť k tomu, aby využila „spotrebiteľskú silu“ a žiadala od výrobcov alternatívu k plastom a znížila vlastnú produkciu plastových odpadov.

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 na Slovensku vzniká ročne asi 120 tisíc ton plastových odpadov a číslo ďalej narastá. Z tohto počtu až 29 percent predstavujú obaly. Vláda SR minulý týždeň schválila Program predchádzania vzniku odpadov. V zákone o odpadoch chce Ministerstvo životného prostredia SR zaviesť zákaz jednorázových riadov, príborov i slamiek, do čoho tlačí krajiny Európska únia. Ministerstvo chce tiež, aby štátne inštitúcie nakupovali nápoje len vo vratných zálohovaných obchodov a sľubuje podporu bezobalovým obchodom. Ministerstvo deklaruje tiež snahu spustiť systém zálohovania PET fliaš či plechoviek.

WWF - logoWorld Wide Fund for Nature – WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jednou z najväčších celosvetových nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti Zeme, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.

Na Slovensku sa WWF sústreďuje na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia, zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajduchová, WWF Danube-Carpathian Programme Slovakia

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky