Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do študentskej súťaže krátkych príbehov na témy astronómie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto súťaž

Hviezdy, vesmír, astronómia – to je to, čo vás zaujíma a k tomu máte kladný vzťah k písaniu? Práve pre vás je tu šanca ukázať, čo viete v rámci súťaže v písaní krátkych príbehov, ktorú organizuje Medzinárodná astronomická únia (IAU) pri príležitosti osláv storočnice svojej existencie. Súťaž je určená študentom astronómie z celého sveta, pričom je zameraná na ich tvorivosť i predstavivosť.

Zapojiť sa môžu svojim krátkym písomným príbehom na témy „Pod jednou oblohou“ a „Hviezdy inšpirujú“. V rámci témy „Pod jednou oblohou“ treba vymyslieť príbehy ukazujúce potenciál astronómie spájať ľudí. „Hviezdy inšpirujú“ – tu sú očakávané príbehy, ktoré ukazujú dôležitú úlohu, akú plní rozmanitosť a inklúzia na zvyšovaní úrovne vedy, zavádzaní inovácií a raste konkurencieschopnosti.

Predstaviteľom IAU ide o to výrazne podporiť snahu mladých vedcov zapojiť sa do svojich aktivít. Súťažiť môžu študenti z akejkoľvek krajiny, ak spadajú do kategórií bakalárski študenti v akomkoľvek obore, magisterskí študenti astronómie či študenti doktorandského stupňa v astronómii. Príbehy majú byť do súťaže zaslané najneskôr do utorka 15. januára 2019.

Môžu obsahovať najviac 150 slov, pričom forma predkladaného príspevku nie je určená. Môže ísť o osobné príbehy, krátke sci-fi, ale aj bájky, anekdoty, eseje, krátke dialógy, atď.

Účastníci tejto súťaže získajú príležitosť zúčastniť sa slávnostného podujatia IAU100 v Bruseli v Belgicku, ktoré sa uskutoční 11. – 13. apríla 2019 v Paláci akadémií.

V každej kategórii budú udelené tri ceny:

  • 1. miesto: Pokrytie cestovných nákladov do Bruselu a hotelu pre 1 osobu na 3 noci na účasť na slávnostnom ceremoniály IAU100 11. apríla 2019 a možnosť predniesť príbeh na tomto podujatí
  • 2. miesto: Registračný poplatok a čiastočná podpora na účasť na ľubovoľnom sympóziu IAU v roku 2019 alebo 2020 (do 500 eur)
  • 3. miesto: Teleskop Celestron FirstScope

Na podujatí v Bruseli sa budú okrem iného konať špeciálne sekcie s vystúpeniami vysokých predstaviteľov IAU i ďalších významných astronómov. Časť podujatia je zameraná na dôležitú úlohu astronómie v diplomacii, rozvoji, vzdelávaní i umení a v rozvoji špičkových technológií. Všetci účastníci, ktorí sa umiestnia na jednom z prvých piatich miest v každej kategórii, dostanú zároveň certifikát a budú pozvaní na stretnutie v Bruseli (na vlastné náklady).

Viac informácií o súťaži

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.astro.sk/iau100/index.php/2018/12/03/studentska-sutaz-v-pisani-kratkych-pribehov/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky