Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Začiatkom augusta nás čaká padanie hviezd

Monika Tináková

Meteorický roj Perzeidy – divadlo, ktoré sa opakuje každý rok. Zem sa už čoskoro stretne s prúdom prachových častíc v dráhe periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle, kde počas maximálnej frekvencie „spadne“ nad ránom 13. augusta na oblohe 45 – 60 meteorov za hodinu. 

Perzeida nad budovou observatória Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese

Meteorický roj môžeme pozorovať od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Z hľadiska pozorovania je dôležité vedieť, že rozloženie meteorov okolo maxima je silne asymetrické. Už 10 dní pred maximom je možné pozorovať zvýšenú frekvenciu Perzeíd, po maxime však ich počet prudko klesá a už po 3 dňoch možno pozorovať len jednotlivé kusy. Doporučené obdobie na pozorovanie je od 5. do 14. augusta.

„Pozorovanie v blízkosti maxima nad ránom 13. augusta bude tento rok rušiť Mesiac, ktorý bude len 2 dni pred splnom. Napriek tomu je frekvencia Perzeíd tak vysoká, že ich zaznamenáme aj pri svietiacom Mesiaci,“ povedal doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Perzeidy nafotené zo Skalnatého plesa nad masívom Lomnického štítu
Perzeidy nafotené zo Skalnatého plesa nad masívom Lomnického štítu

Odkiaľ ale pochádza pomenovanie Perzeidy?

„Meteory sa pohybujú mimo atmosféry po rovnobežných dráhach a po vniknutí do zemskej atmosféry zhoria vo výškach nad 80 km. Pri pozorovaní zo Zeme vplyvom perspektívy zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe, ktoré leží v súhvezdí Perzea. Odtiaľ pochádza pomenovanie Perzeidy,“ vysvetľuje astronóm doc. Ján Svoreň.

Viac o pozoruhodných astronomických úkazoch počas letných prázdnin v roku 2019

 

Informácie a fotografie poskytla: Monika Hucáková, hovorkyňa SAV

Redigovala a uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky