Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vojtech Rušin: Biela koróna a „čierne” Slnko z Ameriky

Marta Bartošovičová

Najvnútornejšia časť bielej koróny a protuberancie (červená farba). Foto: Aram Friedman (USA)

Dňa 21. augusta 2017 nastalo úplné zatmenie Slnka Mesiacom zo série Saros 145, ktorého mesačný tieň v šírke okolo 130  km prechádzal  územím USA od Oregonu po Južnú Karolínu. Na úvodnej fotografii Arama Friedmana z USA je najvnútornejšia časť bielej koróny a protuberancie (červená farba).

Úplné zatmenia Slnka umožňujú pozorovať korónu – najvrchnejšiu atmosféru Slnka – s takým vysokým časovým a uhlovým rozlíšením, ktoré v bielom svetle nie je možné robiť mimo zatmení zo Zeme, ani pomocou prístrojov na družiciach či  kozmických sondách. Keďže koróna je zdrojom častíc slnečného vetra, ktoré významne ovplyvňujú našu Zem, jej štúdium je mimoriadne dôležité. 

Toto zatmenie, okrem miliónov nadšencov, bolo pozorované aj desiatkami profesionálnych vedeckých expedícií z celého sveta vrátane expedície Williams College, ktorej členom bol aj autor príspevku. Túto expedíciu financovala National Geographic Society projektom č. 987816 pod názvom „Coronal Dynamics and Spectroscopic Analysis at the Great American Eclipse of 2017“, spolu s National Science Foundation.

Dolná a stredná koróna s množstvom máloškálových štruktúr, predovšetkým oblúkov. Foto: Williams College Eclipse Expedition. (Obrázok je čiastočne počítačovo spracovaný)

Dolná a stredná koróna s množstvom máloškálových štruktúr, predovšetkým oblúkov. Foto: Williams College Eclipse Expedition. (Obrázok je čiastočne počítačovo spracovaný)

Na našom stanovišti (Univerzita Willamette v meste Salem, štát Oregon) bolo úplné zatmenie pozorované v čase od 10 hodín 17 minút a 20,6 sekúnd do 10 hodín 19 minút a 15,3 sekund, trvalo 1 minútu a 54,7 sekúnd. Počas zatmenia sa získali stovky záberov bielej koróny teleobjektívmi s rôznou ohniskovou dĺžkou (200 – 1 250 mm), ako aj s rôznymi expozičnými časmi. Ich cieľom bude skúmať krátkodobé aj dlhodobé variácie jasu bielej koróny v závislosti od fázy cyklu slnečnej aktivity, ktoré spôsobujú magnetické polia na Slnku.

Biela koróna, v ktorej dominujú jej stredné a vonkajšie štruktúry. Foto: Williams College Eclipse Expedition. (Obrázok je čiastočne počítačovo spracovaný)

Biela koróna, v ktorej dominujú jej stredné a vonkajšie štruktúry. Foto: Williams College Eclipse Expedition. (Obrázok je čiastočne počítačovo spracovaný)

Predbežná analýza ukazuje, že koróna bola typu minima s troma výraznými veľkoškálovými štruktúrami (tzv. helmet streamers). V ich základniach sa nachádzajú máloškálové štrukúry koróny (slučky) a protuberancie. Nad pólmi Slnka sa nachádzajú koronálne diery s množstvom polárnych lúčov, typickým prejavom magnetického poľa Slnka v tvare dipólu.

Príprava tímu na pozorovanie zatmenia Slnka. Foto: Vojtech Rušin

  Príprava tímu na pozorovanie zatmenia Slnka. Foto: Vojtech Rušin

Pohľad na čakajúcich na zatmenie Slnka. Foto: Vojtech Rušin Pohľad na čakajúcich na zatmenie Slnka. Foto: Vojtech Rušin

Autor: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici

Foto poskytol: Vojtech Rušin

Uverejnila: MB

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky