Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Expedícia Mars ponúkne exkurziu do Európskej vesmírnej agentúry a simulovaný let na Mars

Marta Bartošovičová

Exkurzia v Európskej vesmírnej agentúre v rámci Expedície Mars

Študenti vo veku od 13 do 18 rokov sa môžu do 18. júla 2018 prihlásiť do česko-slovenskej súťaže Expedícia Mars. Cieľom súťaže je popularizovať vedu v Českej republike a na Slovensku a podporovať talentovaných žiakov a študentov v ich rozvoji v oblasti vedy. Finalisti súťaže sa zúčastnia exkurzie v Európskej vesmírnej agentúre a päť najlepších zažije 100-hodinový simulovaný let na Mars. 

Súťaž vznikla v roku 2004 pod názvom Expedícia Vesmír, neskôr sa nazývala Expedícia Space (One, Two) a od roku 2007 vystupuje pod súčasným názvom Expedícia Mars (Expedice Mars). Prípravu súťaže majú na starosti ľudia, ktorí si ňou sami prešli ako účastníci a dostali sa až do finále. Aj na základe svojim skúseností upravujú súťaž tak, aby bola pre účastníkom najväčším prínosom.

Veliteľ súťaže Michal Vyvlečka zdôraznil: „V Expedícii hľadáme mladé talenty so záujmom o prírodné vedy, vesmír a techniku. Snažíme sa ich vzdelávať a podporovať ich v ďalšom rozvoji. Veľa tých detí je už teraz na stáži v niektorých ústavoch akadémie vied a na významných univerzitách.“ On sám bol účastníkom expedície a v súčasnosti robí doktorát na Viedenskej univerzite. 

Súťaž svojich účastníkov vzdeláva od začiatku. Najskôr musia vypracovať odborné projekty, ktoré potom prenášajú do praxe počas semifinále. Desať najlepších účastníkov čaká exkurzia v Európskej vesmírnej agentúre, počas ktorej navštívia napríklad Európske stredisko kozmických operácií v Nemecku alebo Centrum pre kozmický výskum v Holandsku.

Priebeh Expedície Mars

Organizátori venujú výberu víťazov súťaže veľa času a úsilia. Popri tom, že chcú vybrať účastníkov s dobrými znalosťami, potrebujú mať tiež istotu, že vyberú posádku, ktorá bude spolu dobre vychádzať po celý čas simulácie. V jednotlivých kolách preto vyskúšajú vedomosti súťažiacich, ale aj ich motiváciu ďalej sa učiť a rozvíjať, schopnosť tímovej práce a v neposlednom rade aj ich odolnosť. 

Internetové kolá preveria motiváciu súťažiacich. Ich súčasťou je tvorba projektov, ktoré majú vyskúšať vedomosti a schopnosť účastníkov vyhľadávať si ich. Témy projektov si môžu vybrať na základe piatich odborností, a to: biológ, fyzik, inžinier, konštruktér a popularizátor.

Internetového kola sa netreba báť. Pri práci na projekte sa môže účastník radiť so svojim veliteľom odbornosti, ktorý mu rád pomôže. Termín: do 18. júla 2018

Semifinále sa zúčastní 25 najlepších z projektového kola, na ktorých čaká víkend plný zážitkov, ale aj námahy. Súťažiaci sa veľa naučia a v rôznych aktivitách bude hodnotená ich vytrvalosť, nadšenie a schopnosť pracovať v tíme. So svojou odbornosťou budú pracovať na projekte, ktorý na konci semifinále odprezentujú a začnú s prípravou stratosférického balóna, ktorý neskôr vypustia. Na semifinále väčšina účastníkov Expedície nikdy nezabudne. Aj keď ide o súťaž, zároveň je to aj veľké dobrodružstvo, objavovanie a možnosť prekonať svoje vlastné limity. Zo semifinále postupuje 10 najlepších, kterých čaká eurotrip a finále.

Termín a miesto semifinále: 20. – 23. septembra 2018 v Brne

Účastníci Eurotripu v rámci súťaže Expedícia Mars

Účastníci Eurotripu v rámci súťaže Expedícia Mars

Eurotrip je niekoľkodenný výlet po inštitúciách Európskej vesmírnej agentúry. Účastníci uvidia, ako to vyzerá v stredisku vesmírnych operácií, v centre pre výskum vesmírnych technológií. Cesta bude navyše spojená s návštevou Európskeho parlamentu v Bruseli.

Termín Eurotripu: druhá polovica októbra 2018

Finále sa odohráva na Slovensku. Spoločne so svojim tímom súťažiaci dokončia prípravu na let stratosférického balóna. Bude tam veľa zábavy a posledný krát si zmerajú sily s ostatnými účastníkmi. Vo finále budú tiež pohovory, ďalšie testy a malá simulácia. Na konci finále vyberú 5 najlepších, ktorí sa zúčastnia simulovanej misie na Mars, ktorá potrvá vyše 100 hodín!

Termín finále: druhá polovica októbra 2018

Balón – Po dokončení príprav bude vypustený stratosférický balón, ktorý zbiera data z experimentov, ktoré si súťažiaci so svojim tímom pripravili počas semifinále a finále. Data z týchto experimentov potom bude spracovávať posádka v priebehu simulácie.

Termín vypustenia stratosférického balóna: prvá polovica novembra 2018

Simulácia trvá vyše 100 hodín. Je to najdlhší študentský simulovaný let do vesmíru v Evrope. Počas simulácie plní hlavná posádka na palube vesmírnej lode úlohy, robí experimenty a spracováva data. A, samozrejme, kontroluje palubné systémy a rieši nečakané problémy. V polovici simulácie sa uskutoční pristátie a výstup na Mars.

Termín simulácie: druhá polovica novembra 2018

Všetci finalisti sa môžu stať organizátormi Expedície Mars, pomôcť pripravovať ďalšie ročníky, stať sa veliteľom a ďalej sa rozvíjať.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky