Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská družica skCUBE zaznamenala prvý problém na orbite

Marta Bartošovičová

Ilustračný obrázok prvej slovenskej družice skCUBE

Prvá slovenská družica skCUBE je na orbite od 23. júna 2017. V sobotu, 8. júla 2017 v ranných hodinách, počas jej prvého preletu v dosahu anténnych systémov na Slovensku, zaznamenal technický tím, ktorý má na starosti komunikáciu s družicou, prvý problém. Tím o tom informoval v krátkom vyjadrení v sobotu o 11.30 hod. Družica pracovala, ale odosielala na Zem len dátové pakety z komunikačného systému COM a chýbali údaje z ďalších palubných systémov a senzorov.

Vyjadrenia zainteresovaných

Vedúci projektu skCUBE Jakub Kapuš informoval: „Počas posledných spojení len pár hodín predtým, všetky systémy družice boli plne funkčné a nevykazovali, ani nenaznačovali žiaden blížiaci sa problém. Bolo to pre nás teda obrovským prekvapením. K vzniknutému problému muselo dôjsť v čase medzi 7. 7. 2017, 21:22 UTC a 8. 7. 2017, 07:10 UTC, teda v čase, keď sme s družicou nemali spojenie. Komunikačný systém družice však pracuje naďalej bez problémov, čo je znakom dobrého návrhu. Družica vysiela a počúva príkazy zo Zeme.“

Podľa Jakuba Kapuša problémom nie je rádiová komunikácia so Zemou, ale interná komunikácia a preposielanie informácií medzi palubným vysielačom a palubným počítačom. Ak by sa nepodarilo komunikáciu s palubným počítačom obnoviť, bude ohrozená komunikácia vo vyššej frekvencii, hlavný vedecký experiment a fotografovanie. Dôležité však je, že už teraz majú množstvo informácií z ďalších palubných experimentov a v súčasnom stave vedia vykonávať plánované rádioamatérske aktivity. Poznamenal, že prvé družice iných krajín plnili veľmi jednoduché úlohy. Tím projektu skCUBE vložil do tej malej kocky rekordné množstvo experimentov a technológií. Ak by aj niektoré z nich nevyšli, nemôže to výrazne znížiť celkový úspech tejto misie. Vesmír je nevyspytateľný a môže sa stať čokoľvek aj keby všetko prebiehalo podľa plánu. To že sa družica po štarte z vesmíru ozvala nás zaradilo do malého percenta cubesatov, ktoré sa z vesmíru vôbec ohlásia.

3D aplikácia pohybu skCUBE na orbite 3D aplikácia pohybu skCUBE na orbite

Technický tím počas víkendu analyzoval a snažil sa vyriešiť vzniknutý problém. Prvé analýzy naznačujú, že palubný počítač družice mohla poškodiť radiácia vo vesmíre.

Predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Dr. Michaela Musilová, MSci., situáciu zhrnula nasledovne: „Okamžite sme dali na stôl všetky možnosti čo sa mohlo udiať a začali sme pracovať. Momentálne sa nám ako najpravdepodobnejšia príčina problému javí poškodenie palubného počítača radiáciou. Tento úsudok podčiarkuje fakt, že podľa našich výpočtov sa družica v čase výskytu problému, približne o 00:05 UTC, 8. júla nachádzala v oblasti tzv. juhoatlantickej anomálie, teda v oblasti s výrazne zvýšeným počtom nebezpečných nabitých častíc.”

Tím sa počas víkendu snažil vyslať povely, ktorými sa pokúšal obnoviť všetky funkcie satelitu, zatiaľ bezúspešne.

Vedúci softvérového vývoja skCUBE Slavomír Petrík: „Pre vyriešenie problému je podstatné lepšie pochopenie toho čo sa mohlo stať. V našom laboratóriu spustíme vývojový prototyp družice a budeme sa snažiť nasimulovať podmienky a vyvolať rovnaký problém aký postihol jej dvojča vo vesmíre. Nevieme v tejto chvíli odhadnúť, koľko to bude trvať. Nie je to síce príjemná situácia, ale je to istým spôsobom cenná skúsenosť. Podobné situácie riešia aj omnoho väčšie tímy s družicami za miliardy EUR a sú zdrojom obrovských skúseností. Družica je najmä technologický experiment a všetky jej komponenty sú originálne. Aj vďaka týmto problémom budeme vedieť čo bude treba zlepšiť do ďalších misií. Čiže tieto problémy a poučenie z nich je pre nás extrémne dôležité a prínosné.” 

Riešenie vzniknutého problému

V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa technický tím sústredí na riešenie vzniknutého problému a paralelne bude pracovať na spracovaní dát z experimentov, ktoré sa už uskutočnili.

Súčasnú situáciu zhodnotil riešiteľ palubného komunikačného systému skCUBE Ondrej Závodský: „V tejto chvíli máme prijatých viac ako 3000 dátových paketov z palubných systémov a senzorov. Máme informácie o tom ako pracoval stabilizačný systém družice, data z nami vyvinutých sun senzorov, magnetometrov, gyroskopu, takisto množstvo dát o teplote jednotlivých komponentov, o tom ako pracoval palubný zdroj, nabíjanie batérií, data o tom ako solárne panely dodávali energiu. Toto sú pre nás tie najpodstatnejšie informácie a experimenty a tie už máme. Aj v prípade, že odpovedá len palubný vysielač, vieme stále vykonávať experimenty a aktivity pre rádioamatérov.“ Dodal, že do budúcna majú naplánovaných ešte mnoho iných, netechnických a popularizačných aktivít v súvislosti s družicou, takže ešte sa máme na čo tešiť.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) spustila web data.skcube.sk, kde si záujemcovia môžu pozrieť denne aktualizované dáta z družice. Na adrese 3d.skcube.sk je možné možné sledovať aktuálnu polohu skCUBE prostredníctvom 3D aplikácie.

Ďalšie informácie o vývoji bude SOSA zverejňovať na oficiálnej stránke projektu www.skcube.sk a informačnom portáli kozmonautika.sk.

 

Informácie poskytli: Dr. Michaela Musilová, predsedníčka SOSA a Jakub Kapuš, vedúci projektu skCUBE

Družica skCUBE

Tím projektu skCUBE

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SOSA

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky