Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvý ročník Dňa ESA na Slovensku pokračuje verejnou diskusiou s dvoma astronautmi

VEDA NA DOSAH

Ivan Bella a Jean-Pierre Haigneré sa na tomto podujatí stretli po 24 rokoch od spoločného letu na kozmickej lodi Sojuz TM-29.

Plagát k prvému Dňu ESA na Slovensku. Zdroj: MŠVVaŠ SR

Plagát k prvému ročníku Dňa ESA na Slovensku. Zdroj: MŠVVaŠ SR

Deň ESA na Slovensku sa v rámci pridruženého členstva v Európskej vesmírnej agentúre (ESA, European Space Agency) koná po prvý raz v histórii od 15. do 17. marca 2023 v Košiciach. Slovensko sa stalo pridruženým členom agentúry ESA vlani a to znamená, že sa môže intenzívnejšie podieľať na európskych vesmírnych projektoch a výskume. Slováci môžu pracovať priamo v agentúre a slovenské firmy majú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov pre organizáciu. Je to príležitosť pre softvérové firmy, startupy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu, ktoré sa už nemusia presídľovať mimo Slovenska.

Súčasťou vyvrcholenia podujatia Dňa ESA na Slovensku boli práve aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora od hardvérových komponentov po softvérové riešenia využívajúce satelitné dáta, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien.

Členstvo v agentúre ESA prináša nové príležitosti, ale aj povinnosti a úlohy

Podujatie slávnostne otvoril minister školstva Ján Horecký spolu s generálnym riaditeľom agentúry ESA Josefom Aschbacherom. „Slovensko má vo svete mapu historických úspechov vo vesmíre, či už hovoríme o Vladimírovi Remekovi, generálovi Ivanovi Bellovi, alebo o astrobiologičke a riaditeľke simulovaných marťanských a mesačných misií Michaele Musilovej. Nechceme byť len montážnou krajinou, ale chceme byť platnými a plnohodnotnými členmi ESA, máme čo ponúknuť svetovej špičke,“ priblížil šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Pridružené členstvo prináša nové povinnosti, úlohy a príležitosti pre vznikajúci slovenský vesmírny priemysel. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa do vesmírneho sektora zapojí viac spoločností. „Účasť Slovenska v programe ESA ScaleUp podporí komercializáciu poskytovaním služieb podnikovej inkubácie a akcelerácie, duševného vlastníctva a transferu technológií novým spoločnostiam a zároveň zabezpečí, aby sa nápady rozšírili na nových trhoch a prilákali súkromné a inštitucionálne investície. Prístup ku kapitálu a rýchle inovácie si vyžadujú aj talenty. Európa, počnúc Slovenskom, nemá núdzu o talenty,“ vyzdvihol vo videopríhovore Aschbacher.

Zľava: Ivan Bella, Viktor Afanasyev a Jean-Pierre_Haignere leteli spolu do vesmíru na Sojuze TM-29 v roku 1999. Zdroj: ESA

Zľava: Ivan Bella, Viktor Afanasiev a Jean-Pierre Haigneré leteli spolu do vesmíru na kozmickej lodi Sojuz TM-29 v roku 1999. Zdroj: ESA

Kto získal ocenenia za prínos k rozvoju kozmonautiky a vesmírnych technológií na Slovensku?

Následne pokračovala panelová diskusia, na ktorej si cenné informácie vymenili nielen zamestnanci agentúry ESA a Slovenskej vesmírnej kancelárie, ale aj známi vedci, akademici, astronauti a tvorcovia prvých dvoch slovenských satelitov (skCUBE a GRBAlpha) Jakub Kapuš, Norbert Werner a Miroslav Šmelko.

Zaujímavým okamihom bolo aj prvé spoločné stretnutie po 24 rokoch od letu do kozmu Ivana Bellu, slovenského kozmonauta, s jeho francúzskym kolegom palubným inžinierom Jeanom-Pierrom Haignerém, s ktorým sa delili o spoločnú kabínu na lodi Sojuz TM-29.

Slávnostným bodom programu bolo odovzdanie ocenení, ktoré na návrh ministra školstva získali:

  • generál Ivan Bella – za prínos k rozvoju kozmonautiky na Slovensku,
  • inžinier Ján Baláž – za prínos k rozvoju vesmírnych technológií na Slovensku,
  • profesor Karel Kudela in memoriam – za prínos k rozvoju vesmírneho výskumu na Slovensku.

Program popularizačného dňa

Podujatie bude pokračovať aj v piatok 17. marca 2023 popularizačným dňom určeným žiakom, študentom a fanúšikom vesmíru. Tešiť sa môžu na verejnú diskusiu Ivana Bellu a Jeana-Pierra Haignerého na tému spoločnej cesty do vesmíru a rovnako aj na poznatky a zaujímavosti zo života najznámejšej slovenskej marsonautky, veliteľky niekoľkých desiatok simulačných misií úradu NASA a astrobiologičky Michaely Musilovej. Študentov môže svojimi skúsenosťami inšpirovať bývalá stážistka agentúry ESA Nicole Majská. Medzi jednotlivými diskusiami bude aj autogramiáda či interaktívny kvíz.

Podujatie je organizované spoločne so Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v rámci XVI. ročníka platformy Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS). Na prípravách sa podieľala Slovenská vesmírna kancelária spolu s priemyselnou zložkou pôsobiacou v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky