Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripravte sa na vesmírne divadlo v podobe meteorických rojov v roku 2018

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /meteoroidy/; zdroj: Pixabay.com

Produkty malých kozmických úlomkov vnikajúcich do atmosféry vo veľmi vysokých rýchlostiach, to sú meteorické roje. Ich čiastočky sa pohybujú v paralelných dráhach rovnakou rýchlosťou, čo na bežného pozorovateľa pôsobí, že sa šíria z jedného bodu na oblohe.

Ľudstvo si odpradávna všímalo takéto roje meteoritov pozorovateľné zo Zeme, ktoré spravidla prúdili v určitom čase roka. Aj v roku 2018 nás čaká množstvo takýchto nevšedných vesmírnych predstavení, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. 

Najzaujímavejšie úkazy v podobe meteorických rojov pre rok 2018, ktoré odporúča Astronomický ústav SAV:

Lyridy 22. – 23. apríl

Aktivita tohto meteorického roja začína 16. apríla a končí približne 25. apríla. Maximum sa predpovedá na večerné hodiny 22. apríla s produkciou priemerne 20 meteorov za hodinu. Tie pochádzajú z kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorej doba obehu okolo Slnka je 415 rokov. Roj Lyríd svoje meno získal po súhvezdí Lýra, v ktorom sa nachádza aj tzv. radiant. Je to pomyselný bod na oblohe, z ktorého akoby meteory vylietavajú. Možno ho ľahko lokalizovať napravo od blízkej hviezdy Vega. Prachové častice vlietavajú do zemskej atmosféry rýchlosťou 48 kilometrov za sekundu. Zo záznamov vieme, že tento roj je pozorovaný najmenej 2600 rokov. Takisto je známe, že Lyridy majú každých 60 rokov fázu výraznejšej aktivity. V roku 1982 dosiahli maximum asi 90 meteorov za hodinu, pritom podobnú hodnotu zaznamenali aj v roku 1922.

Mesiac v období maxima bude v prvej fáze a rušiť pozorovanie bude väčšinu noci.

Eta Akvaridy 5. – 6. máj

Roj je aktívny viac než jeden mesiac, od 19. apríla do 28. mája. Jedná sa o meteorický roj s produkciou priemerne 40 – 80 meteorov za hodinu mimo maxima. Pre tento rok je to predpovedané na ranné hodiny 5. mája. Vtedy by sme mohli zazrieť teoreticky viac než 50 meteorov za hodinu. Avšak tento roj nemá typicky ostré maximum trvajúce pár hodín. Rovnomernú frekvenciu môžeme zaznamenať asi počas celého týždňa okolo 5. mája. Názov roja pochádza podľa miesta na oblohe pri hviezde Eta Aquarii v súhvezdí Vodnár. Z tohto dôvodu je roj lepšie viditeľný z viac južnejších krajín než zo Slovenska, na ktorého území vidíme meteory akoby vyletujúce spod obzoru. Materským telesom roja je kométa 1P/Halley, ktorá je zároveň materským telesom aj ďalšieho známeho roja Orioníd. Keď Zem prechádza tzv. zostupným uzlom dráhy kométy, pozorujeme Eta Akvaridy a pri prechádzaní výstupným uzlom sa na oblohe objaví meteorický roj Orioníd. Keďže Halleyho kométa obieha okolo Slnka retrográdne (pod uhlom až 162 stupňov voči dráhe Zeme okolo Slnka), meteory sa pohybujú v protismere obehu Zeme a vnikajú do jej atmosféry veľkými rýchlosťami až 66 kilometrov za sekundu.

Mesiac bude v čase maxima roja v období poslednej štvrti, takže po východe radiantu bude výrazne narúšať pozorovanie.

Južné Delta Akvaridy 29. – 30. júl

Mesiace jún a júl sú dosť chudobné na bohatšie meteorické roje. Oblohu síce obohatia napr. Tau Herkulidy, Júnové Lyridy alebo Alfa Kaprikornidy, ale počítať treba iba s pár meteormi počas noci. Až od polovice júla začínajú byť aktívne bohatšie Južné Delta Akvaridy, ktorých produkcia je predpovedaná na asi 25 meteorov za hodinu v čase maxima, ktoré by malo nastať 30. júla. Ide o prachové častice pravdepodobne z rozpadnutej kométy, ktorá bola súčasťou Marsdenovej a Krachtovej skupiny komét (sú to skupiny komét, ktoré sa v perihéliu dostávajú extrémne blízko k Slnku, často za cenu úplného vyparenia). Roj je obyčajne aktívny od polovice júla do polovice augusta. Častice roja sa stretávajú so zemskou atmosférou rýchlosťou 41 kilometrov za sekundu.

Mesiac bude 30. júla krátko po splne a výrazne znemožní pozorovanie meteorov v čase maxima.

Perzeidy 11. – 12. august

Perzeidy neodmysliteľne patria k augustovej oblohe. Samé osebe sú najznámejším a najobľúbenejší meteorickým rojom. Obľúbený je najmä preto, že je aktívny v lete a vďaka príjemným letným teplotám ho možno ľahko sledovať niekoľko nocí. Je snáď jediný, ktorý nesie aj poetické meno „slzičky svätého Vavrinca“. Aktivita tohto roja začína v polovici júla a končí v druhej polovici augusta. Tento rok sa maximum predpokladá od večera 12. augusta do rána 13. augusta. Početnosť sa odhaduje až 110 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku 1862. Meno roja pochádza od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa nachádza radiant, teda miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú meteory. Súhvezdie Perzeus je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci na severovýchodnom obzore, s postupom noci vychádzajúcom stále vyššie a vyššie nad východný obzor. Aby človek uvidel nejakú Perzeidu, nie je nutné pozerať sa priamo do súhvezdia Perzeus, meteory uvidíme prelietavať po celej oblohe, ale vždy v smere od radiantu. Rýchlosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry Zeme až 59 kilometrov za sekundu, vďaka čomu sú meteory jasné a často za sebou zanechávajú výraznejšiu žiariacu stopu. Okrem Perzeíd na oblohe môžeme zazrieť aj meteory z rojov Kappa Cygnidy, Severné a Južné Delta Akvaridy.

Počas maxima Perzeíd bude Mesiac vo fáze blízko novu, vôbec nebude narúšať pozorovanie.

ilustračné foto /meteoroidy/; zdroj: Pixabay.com

Južné a Severné Tauridy september – november

Južné a Severné Tauridy sú dlhotrvajúcimi rojmi, ktoré nevykazujú prakticky žiadne badateľné maximá. Južné Tauridy mávajú vyššiu aktivitu približne 9. alebo 10. októbra a Severné asi o týždeň neskôr. Roje sú aktívne po dobu viac než dvoch mesiacov od 25. septembra do 25. novembra, ale len zriedka produkujú viac než 5 meteorov za hodinu, a to aj v čase maximálnej aktivity. No Tauridy sú bohaté na veľmi jasné meteory (tzv. bolidy, anglicky fireballs) v období od septembra do novembra. Materským telesom týchto rojov je krátkoperiodická kométa 2P/Encke.

Drakonidy 8. október

Aktivita roja trvá asi len päť dní od 6. do 10. októbra, pričom maximum pripadá na polnoc z 8. na 9. októbra. Vyznačuje sa výraznou premenlivou hodinovou frekvenciou meteorov. Záznamy hovoria, že v rokoch 2011 a 2012 bolo vizuálne pozorovaných aj vyše 300 meteorov za hodinu, no pomocou radaru bolo zaznamenaných aj cez 1 000. Na tento rok sa nepredpovedá žiadna výraznejšia hodinová frekvencia, snáď len niečo vyše 10. Prachové častice roja pochádzajú z materskej kométy 21P/Giacobini-Zinner objavenej v roku 1900, ktorej obežná doba je 6,6 roka (v literatúre sa Drakonidy uvádzajú aj ako Giacobinidy). Tie sa stretávajú so zemskou atmosférou pri rýchlosti 21 kilometrov za sekundu. Z názvu roja vyplýva aj jeho poloha radiantu na oblohe, teda v súhvezdí Draka.

Mesiac je v období maxima roja v nove, pozorovanie rušiť nebude.

Orionidy 21. – 22. október

Mesiac október sa môže pochváliť aj prítomnosťou ďalšieho bohatšieho meteorického roja – Orionidy. Interval aktivity tohto roja je od 2. októbra do 7. novembra. Maximum aktivity sa tento rok predpokladá na 21. október s priemernou produkciou asi 20 meteorov za hodinu. Materským telesom je kométa 1P/Halley, podobne ako v prípade Eta Akvaríd. Častice roja majú stretávaciu rýchlosť 66 kilometrov za sekundu s atmosférou Zeme. Samotný názov roja napovedá, že radiant sa nachádza v blízkosti súhvezdia Orión, ktoré vychádza na oblohu v druhej polovici októbra už pred polnocou.

Mesiac bude tri dni pred splnom a prakticky podstatnú časť noci bude narúšať pozorovanie.

Leonidy 17. – 18. november

Leonidy sú aktívne od 6. do 30. novembra s predpokladaným maximom 17. novembra. Materským telesom je kométa 55P/Tempel-Tuttle, objavená v roku 1865. Jej posledný prelet perihéliom v roku 1998 priniesol na niekoľko rokov výraznú aktivitu tohto známeho roja. No za posledných 10 rokov aktivita výrazne klesla na iba niekoľko desiatok meteorov za hodinu. Posledné dva – tri roky je to sotva 20 za hodinu. Pre tento rok sa predpovedá takisto opäť slabá aktivita s početnosťou okolo 10 – 15 meteorov za hodinu. Leonidy sú známe svojou opakujúcou sa výraznou aktivitou každých 33 rokov s hodinovým počtom, resp. výdatnosťou až niekoľko 100 meteorov za hodinu. Napríklad v noci 17. novembra 1966 bolo vtedy za 20 minút pozorovaných až 100 tisíc meteorov. Vtedy sa taktiež pomocou radarových pozorovaní zistilo, že priemer prúdu Leoníd je zhruba 35 tisíc kilometrov. Priemerná rýchlosť meteorov roja Leoníd je asi 71 kilometrov za sekundu. Podľa polohy radiantu v súhvezdí Leva (latinsky Leo) bol meteorický roj nazvaný Leonidy.

Mesiac bude krátko po prvej štvrti, rušiť bude asi do polnoci.

Geminidy 13. – 14. december

Geminidy patria k najaktívnejším a najpravidelnejším meteorickým rojom. Sú zaujímavé nielen kvôli svojej vysokej aktivite, ale aj z dynamického hľadiska. Materské telesá väčšiny meteorických rojov sú kométy, ale u Geminíd to tak nie je. Materským telesom je tu blízko zemský, potenciálne nebezpečný asteroid 3200 Phaethon objavený v roku 1982, ktorý okolo Slnka obieha s periódou 1,4 roka. Je pravdepodobné, že Phaethon nie je obyčajným asteroidom, ale je to jadro vyhasnutej kométy (podobne ako u januárových Kvadrantíd). Aktivita tohto roja trvá približne od 7. do 17. decembra. Pre tento rok má predpovedanú hodinovú frekvenciu až 120 meteorov za hodinu v maxime, ktoré sa predpokladá v obedňajších hodinách 14. decembra, ale noc pred a po maxime bude určite na meteory stále bohatá. Geminidy sú meteory, ktoré sa so zemskou atmosférou stretávajú rýchlosťou 35 kilometrov za sekundu. Farba Geminíd je rôznorodá, od zelenkavej, cez bežnú bielu, modrú až žltú. Zo všetkých meteorických rojov Geminidy prenikajú najhlbšie do zemskej atmosféry. Radiant roja sa nachádza v súhvezdí Blíženci pri hviezde Castor.

Tento rok Mesiac pred prvou štvrťou bude narúšať pozorovanie iba do polnoci.

Urzidy 21. – 22. december

December a koniec roka zakončuje meteorický roj Urzíd. Je to skôr minoritný roj s početnosťou 5 – 10 meteorov za hodinu, no v čase maxima krátko pred Vianocami v noci z 21. na 22. decembra môžeme zaznamenať počet až do 50 meteorov, ktoré vlietavajú do zemskej atmosféry rýchlosťou 33 kilometrov za sekundu. Pôvodcom roja je kométa 8P/Tuttle. Objavená bola v roku 1790. Radiant roja je v súhvezdí Malý voz.

Mesiac v čase maxima bude v období splnu a na oblohe bude výrazne prekážať.

 

Zdroj informácií: http://www.astro.sk/news/; /Marek Husárik; Prehľad zaujímavých úkazov v roku 2018 Konjunkcie planét, jasné kométy, meteorické roje, zatmenia Slnka a Mesiaca, fázy Mesiaca/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky