Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pozor! Padajú hviezdy

VEDA NA DOSAH

Koncom apríla sa na oblohe každoročne objavujú Lyridy. Je to meteorický roj, ktorého aktívnosť môžeme sledovať od 19. do 25. apríla. Maximum jeho aktivity nastane 22. apríla. Tento astronomický jav súvisí s periodickou kométou P/Thatcher, ktorej obežná doba trvá 415 rokov.

Záznam z bolidovej kamery Astronomického ústavu SAV zo stanovišťa v Starej Lesnej. Na obrázku sú kruhové stopy hviezd počas niekoľkohodinovej expozície. Jasný oblúk vľavo dole je stopa Mesiaca. Prerušovaná stopa patrí meteoru, spojitá čiara zhora dole je stopa umelej družice Zeme. Vpravo je zachytený masív Lomnického štítu. Zdroj: archív Astronomického ústavu SAV

„Pozorované maximum činnosti je úzke, pretože úkaz trvá menej ako týždeň. Z toho vyplýva, že šírka prúdu je malá, centrálne vlákno má len 200 tisíc kilometrov. V dráhe prúdu sa vyskytujú zhluky častíc, ich frekvencie rok od roka silne kolíšu,“ povedal doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. z Astronomického ústavu SAV. Prvý záznam o pozorovaní meteorického dažďa Lyríd pochádza z roku 687 pred naším letopočtom.  

„Dráha roja prechádza blízko Saturna. Poruchy menia dráhy meteoroidov tak, že nedochádza k ich stretnutiu so Zemou. V niektorých rokoch je pozorovaná veľmi nízka frekvencia,“ povedal Ján Svoreň. Astronóm dodáva, že podmienky na pozorovanie budú tento rok veľmi dobré, pretože počas maxima aktivity roja bude Mesiac v nove. Vzhľadom na výšku radiantu nad obzorom sa naskytnú lepšie podmienky na pozorovanie vždy v druhej polovici noci.

Tlačová správa SAV

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky