Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadšenci tajomstiev vesmíru, prichádza projekt 100 hodín astronómie

VEDA NA DOSAH

obloha

Je stredobodom vášho záujmu vesmír a tajomstvá astronómie? V taktom prípade si nenechajte ujsť naplánované aktivity a podujatia v rámci celosvetového projektu 100 hodín astronómie (10. – 13. januára 2019).

Medzinárodná astronomická únia (IAU) bude v roku 2019 oslavovať 100. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravuje mnoho aktivít a podujatí, ktoré budú oslavou storočia naplneného úžasnými astronomickými objavmi. Všetci nadšenci astronómie po celom svete sa tak môžu zúčastniť na spoločnom úsilí priniesť astronómiu širokej verejnosti.

Jednou z aktivít je aj už spomínaný projekt 100 hodín astronómie. „Počas štyroch dní a nocí sú pozvaní všetci astronómovia profesionáli i amatéri, nadšenci astronómie, ako aj široká verejnosť, aby sa podelili o svoje vedomosti a nadšenie pre vesmír tým, že sa zúčastnia na plánovanom podujatí alebo aby zorganizovali svoje vlastné ako súčasť tejto celosvetovej iniciatívy,“ uvádzajú organizátori.

Na výber je podľa nich pestrá paleta možných aktivít a podujatí pre širokú verejnosť: pozorovania dennej či nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov, prednášky, premietanie filmov, uvedenie špeciálnych programov, výstavy, umelecké či školské projekty, výlety a mnoho ďalších. Do organizácie sa môže zapojiť ktokoľvek: od astronomických inštitúcií a univerzít cez hvezdárne a planetária až po astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia a jednotlivých nadšencov pre astronómiu.

Medzinárodná astronomická úniaPodujatie je možné zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára a organizátori iniciatívy 100 rokov IAU na Slovensku zabezpečia jeho zverejnenie ako v oficiálnom kalendári IAU100, tak aj na slovenských stránkach venovaných tejto iniciatíve. Registrácia podujatí je otvorená pre všetkých nadšencov astronómie. Nezáleží na tom, či to bude hodinová prednáška, niekoľko hodinové pozorovanie objektov nočnej oblohy alebo sto hodín trvajúci maratón astronomických filmov. Všetky podujatia však musia rešpektovať hlavný cieľ iniciatívy IAU100, ktorým je propagácia kľúčovej úlohy astronómie pre rozvoj, výchovu, vzdelávanie a diplomaciu.

Vybrané registrované podujatia na Slovensku:

Humenné – Vihorlatská hvezdáreň, Mierová 4 | 11. január | 20.00 – 21.00 hod. | Pozorovanie aktuálne dostupných objektov nočnej oblohy

Košice – CVČ Košice, Popradská 86 | 10., 11., 12., 13. január | 17.00 – 22.00 hod. | Pozorovanie objektov nočnej oblohy

Levice – Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Sokolovská 21 | 11. január | 18.00 – 22.00 hod. | Pozorovanie nočnej oblohy spojené s prednáškou

Medzev – Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174 | 10., 11., 12., 13. január | Počas otváracej doby | Prezentácie, prehliadky výstav, návštevy planetária pre širokú verejnosť

Michalovce – Hvezdáreň Michalovce, Hrádok 1 | 11. január | 17.30 – 18.30 hod. | Večerné pozorovanie oblohy

Rimavská Sobota – Hvezdáreň Rimavská Sobota, Tomášovská 63 | 10., 11. január | Obloha v roku 2019

Rimavská Sobota – Slovenský zväz astronómov, Sobôtka, detské ihrisko | 10. január | 17.30 – 20.00 hod. | Komentovaná prehliadka Mesiaca, planét a objektov nočnej oblohy

Zvolenská Slatina – Hvezdáreň „Júlia“, Sebechov 41/82 | 11. január | 19.00 – 23.00 hod. | Prehliadka Messierových objektov pre danú časť večera

Možnosť registrácie

IAU si okrem toho v roku 2019 pripomína aj astronomické objavy, ktoré v priebehu minulého storočia formovali vedu, technológie a kultúru. Národné komisie v 72 krajinách už zaregistrovali vyše 700 aktivít, ktoré sa budú organizovať pri príležitosti storočnice IAU (IAU100) po celom svete.

Astronómovia celého sveta sa stretnú na podujatí Medzinárodná astronomická únia 1919 – 2019: 100 rokov pod jednou oblohou, ktoré sa uskutoční 11. – 12. apríla 2019 v Paláci akadémií v Bruseli v Belgicku, aby spoločne oslávili založenie IAU. Na slávnostnom zasadnutí 11. apríla 2019 sa stretnú stovky účastníkov, medzi nimi špičkoví vedci, vysokopostavení štátnici, predstavitelia priemyslu a prominentní mladí vedci. Medzi inými sa tejto udalosti zúčastnia laureáti Nobelovej ceny Ben Feringa a Brian Schmidt, astronauti Chiaki Mukai (JAXA) a John Grunsfeld (NASA), generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre Výskum a inovácie Európskej komisie Jean-Eric Paquet a literárna a kultúrna kritička Maria Popova.

Organizátori podujatí ďalej tvrdia, že IAU bolo pred sto rokmi vybudovaná na myšlienkach spolupráce a inklúzie. „A aj po sto rokoch pokračuje vo svojej misii budovať svet bez bariér. Cieľom aktivít organizovaných pri príležitosti osláv storočnice IAU v roku 2019 je podporiť záujem o astronómiu a vedu a osloviť astronomickú komunitu na celom svete: od profesionálnych a amatérskych astronómov cez politikov až po učiteľov, študentov, rodiny a širokú verejnosť. Naplánujte si aj vy zaujímavý rok a zistite, ako sa môžete zapojiť a čo najlepšie využiť túto celosvetovú oslavu astronómie.“

IAU je medzinárodná astronomická organizácia, ktorá združuje viac ako 13 500 profesionálnych astronómov z viac ako 100 krajín sveta. Jej poslaním je podporovať a zabezpečovať astronómiu vo všetkých jej aspektoch vrátane výskumu, komunikácie, vzdelávania a rozvoja prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. IAU slúži aj ako medzinárodne uznávaný orgán na prideľovanie oficiálnych mien vesmírnym telesám a ich povrchovým útvarom. IAU, ktorá bola založená v roku 1919, je najväčšou odbornou organizáciou astronómov na svete.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.astro.sk/iau100/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky