Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodná astronomická konferencia aj o podivnom správaní sa hviezdy

VEDA NA DOSAH

Prof. Mikulášek vysvetľoval vlastnosti chemicky pekuliárnych hviezd na pripravenom modeli.

V prvý júnový víkend sa už tradične konala Medzinárodná konferencia o astronómii „BEZOVEC 2018”, a to pod záštitou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a Trnavského samosprávneho kraja.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 44 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a z Ukrajiny. Konferencia sa niesla v tradičnom duchu, množstvo vedeckých príspevkov predniesli astronómovia z rôznych inštitúcií – napríklad Dr. Budaj prezentoval najnovšiu vedeckú prácu, ktorú publikoval s kolegom Dr. Neslušanom o hviezde KIC 8462852, vzdialenej asi 1 500 svetelných rokov. Podivné správanie sa tejto hviezdy vysvetľovala vedecká komunita dokonca aj činnosťou mimozemskej civilizácie. Slovenskí astronómovia však priniesli prijateľnejšie vysvetlenie, a to prítomnosťou 4 exoplanetárnych objektov. Aj ďalšie prednášky boli zaujímavé, nakoľko prezentovali väčšinou čiastkové a predbežné výsledky, ktoré ešte neboli publikované. Medzi prezentujúcimi nechýbali prof. Andronov a doc. Breus z Odesy, Dr. J. Grygar z Prahy, prof. Mikulášek a Dr. Janík z Brna, doc. Gális z Košíc, či Dr. Hambálek z Tatranskej Lomnice a mnohí ďalší.

Prof. Andronov so svojou astronomickou rodinkou a v pozadí zľava: doc. Breus, K. Csillaghyová, J. Sochová a L. Socha

„Už v roku 1955 sa pokúšala česká skupina pozorovateľov meteorov, v ktorej boli, dnes už svetoznámi astronómovia ako napríklad Dr. Kohoutek, pozorovať na pomedzí Moravy a Slovenska. Počasie v Beskydoch nebolo najlepšie, a preto hľadali lepšiu lokalitu. Dr. Pavol Hazucha si spomínal, že v tej dobe Dr. Křivský pracoval ako meteorológ a vedel vybrať vhodnejšie lokality. Jednou z nich bol práve Bezovec, čomu sa potešil Dr. Elemér Csere, ktorý bol v tom čase už vedúci astronomického krúžku v Hlohovci. Tak sa stalo, že v roku 1958 prišla skupina pozorovateľov meteorov na Bezovec a zo Slovenska sa aktívne do pozorovania zapojili Dr. Csere a vtedajší študent P. Hazucha,“ vysvetľuje vznik tejto tradície RNDr. Ladislav Hric, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 

Ako dodáva tento rok si teda pripomenuli 60 rokov astronómie na Bezovci. Význam tohto stretnutia postupne rástol a každoročné expedície Dr. Csere doplnil aj o semináre, ktoré sa konajú pravidelne a bez prestávky každý rok od roku 1969. Neskôr sa semináre zmenili na konferencie s medzinárodnou účasťou astronómov z mnohých krajín. Tento rok sa takto stretli, aby si vymenili poznatky a skúsenosti už na 50. medzinárodnej konferencii BEZOVEC 2018. Konferencie na Bezovci majú už tradične hlavný cieľ – spojiť profesionálnych astronómov, univerzitných pedagógov, docentov a profesorov, dekanov a riaditeľov vedeckých ústavov so záujemcami o astronómiu, s dobrovoľnými pozorovateľmi premenných hviezd, s vedúcimi krúžkov, s učiteľmi fyziky na základných a stredných školách, so študentmi. Cieľom je neformálne stretnutie, diskusie o zaujímavých a nie úplne vysvetlených problémoch a inšpiratívna výmena názorov. Toto obohacuje obidve strany barikády, a preto majú konferencie stálych účastníkov, ktorí sa sem vracajú pravidelne každý rok, a vytvárajú tak príjemnú a neopakovateľnú atmosféru.

 

Informácie a fotografie poskytol: RNDr. Ladislav Hric, predseda SAS pri SAV

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky