Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hlavu hore, v lete môžete vidieť niekoľko meteorických rojov

VEDA NA DOSAH

Koncom júla budú dosahovať maximum svojej aktivity meteorické roje Delta Aquaridy a Alfa Kaprikornidy. V druhej polovici prázdnin zaplavia oblohu Perzeidy.

Meteor z roja Perzeíd nad observatóriom Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese, Zdroj: SAV

Aquaridy pozorovali už v roku 714

Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov.

„Dráha Delta Aquaríd má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy k Slnku), a to len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja (miesto na oblohe, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú) leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovaní Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity môžeme uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2020 bude pozorovanie čiastočne rušiť Mesiac,“ vysvetlil docent Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Meteorický roj Delta Aquaridy môžeme na oblohe pozorovať od 12. júla do 28. augusta.

Kaprikornidy – pomalý roj

Od začiatku júla až do 15. augusta môžeme pozorovať aj meteorický roj Alfa Kaprikornidy.

„Tento meteorický roj súvisí pravdepodobne s krátkoperiodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom a v maxime aktivity môžeme uvidieť 10 meteorov za hodinu. Maximum aktivity roja vychádza na 30. júla,“ povedal astronóm.

Perzeidy – každoročne pozorovaný meteorický roj

V druhej polovici prázdnin zaplnia nočnú oblohu Perzeidy.

„Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km). Počas 4 dní okolo maxima aktivity stretne Zem 62 % všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2020 priaznivé v prvej polovici noci, pretože Mesiac bude deň po poslednej štvrti a vychádzať bude až po polnoci,“ dodal Ján Svoreň.

Maximum ich aktivity nastane 12. augusta, no pozorovať ich môžeme od 15. júla do 23. septembra.

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky