Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ má momentálne na obežnej dráhe 26 satelitov systému Galileo. Slovensko má svojho zástupcu

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka  Zdroj: http://www.arianespace.com/press/

Z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane boli na obežnú dráhu úspešne vypustené ďalšie štyri satelity systému Galileo. Vďaka zostave 26 satelitov bude globálny satelitný navigačný systém EÚ poskytovať presnejší signál v širokom spektre služieb.

Čo je Galileo

Galileo je globálny satelitný navigačný systém Európskej únie (GNSS). Niekedy sa nazýva „európska GPS“. Jeho dáta môžu byť použité pre širokú škálu aplikácií. Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných satelitných navigačných systémov a jej strategickú autonómnosť v oblasti satelitnej navigácie. Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako napríklad umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Vesmírny program EÚ

Vesmír môže byť pre nás veľmi vzdialený, ale technológie, údaje a služby, ktoré jeho prostredníctvom využívame, sa stali nepostrádateľnými v našom každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie, prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Európsky kozmický priemysel je silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia už navrhla, aby sa všetky existujúce a nové vesmírne aktivity spojili do jediného „Vesmírneho programu EÚ“ s rozpočtom 16 miliárd eur.

Videá: GNSS videogaléria https://www.gsa.europa.eu/library/videos?search=&field_video_gallery_topic_tid=1116&field_video_gallery_language_value_1=en&sort_by=field_video_gallery_date_value&sort_by=field_video_gallery_date_value

Zdroj: videogaléria

Aké služby poskytuje Galileo

Systém Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:

Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu. Služba určovania času je v porovnaní s inými systémami určovania polohy čoraz spoľahlivejšia, presnejšia a rýchlejšia (rádovo v nanosekundách). Vďaka nej môže núdzový systém eCall, ktorý je od 31. marca 2018 povinný vo všetkých nových automobiloch v EÚ, oznámiť záchranným službám polohu vozidla.

Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR): zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom. Keď boli v decembri 2016 uvedené do prevádzky počiatočné služby systému Galileo, čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo 4 hodín na približne 10 minút po aktivovaní vysielača núdzového signálu. Presnosť lokalizácie sa zlepšila z 10 km bez systému Galileo na menej ako 2 km pri jeho použití. Od budúceho roka bude táto služba rozšírená o vysielanie spätného signálu osobe v ohrození, ktorý ju informuje, že núdzový signál bol zachytený a lokalizovaný.

Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre subjekty verejného sektora na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie. Jej cieľom je zabezpečiť kontinuitu služieb, a to aj v čo najnepriaznivejšom prostredí. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje obzvlášť spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky.

Každý, kto má zariadenie kompatibilné so systémom Galileo, môže využívať jeho signály na navigáciu a určovanie polohy a času. Služby systému Galileo sú založené na vysoko presných signáloch, ktoré však nie sú počas tejto počiatočnej fázy stále k dispozícii, a preto sa používajú v kombinácii s inými satelitnými navigačnými systémami, ako je napríklad GPS. Každým novým satelitom v zostave sa postupne zlepšuje dostupnosť a výkonnosť systému Galileo na celom svete. Keď sa bude zostava v roku 2020 skladať z 30 satelitov, systém Galileo bude plne funkčný a nezávislý, čo znamená, že pozícia sa bude môcť dať nezávisle zistiť výlučne pomocou satelitov systému Galileo všade a kedykoľvek. 

Príklad: pomoc na cestách

Družice nám pomáhajú s navigáciou pri riadení automobilov, no zároveň podporujú riadenie vozového parku, vyberanie cestného mýta a kontrolu rýchlosti. Systém Galileo zabezpečuje autentickosť satelitných signálov, od ktorých závisia tieto služby. V blízkej budúcnosti nám systém Galileo pomôže zrealizovať autonómne riadenie a prepojené vozidlá.

Použitie systému Galileo v praxi infografika Zdroj: https://www.usegalileo.eu/SK/


Pomenovanie satelitov – Slovensko má svojho zástupcu

Všetky satelity systému Galileo sú pomenované po deťoch, ktorých kresby boli v roku 2011 vybrané ako víťazné vo výtvarnej súťaži o systéme Galileo. 4 satelity, ktoré boli vypustené na obežnú dráhu 25. júla, boli nazvané po týchto deťoch: Tara zo Slovinska, Samuel zo Slovenska, Anna z Fínska a Ellen zo Švédska.

Prečo potrebuje EÚ Galileo

Mnohé sektory európskej ekonomiky sa spoliehajú na presnú lokalizáciu. Trh s družicovými navigačnými službami sa neustále zvyšuje a očakáva sa, že do roku 2022 dosiahne 250 miliárd EUR ročne. Podľa vyjadrení podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, už dnes vyše 10 % HDP EÚ závisí od služieb, ktoré máme práve vďaka vesmíru. Patria sem doprava, logistika, telekomunikácie a energetika. Naším cieľom je postaviť Európsku úniu na rovnakú úroveň s konkurencioui, pretože sa buduje súčasne niekoľko konkurenčných systémov: Glonass v Rusku, Beidou v Číne a ďalšia generácia GPS v USA. Nezávislé štúdie ukazujú, že Galileo poskytne približne 90 miliárd EUR ekonomike EÚ počas prvých 20 rokov prevádzky. Patria sem priame príjmy pre odvetvie vesmíru, prijímačov a aplikácií a nepriame príjmy pre spoločnosť, ako sú účinnejšie dopravné systémy, efektívnejšie záchranné operácie atď. Ciele programov satelitnej navigácie EÚ (Galileo a EGNOS) sú:  dosiahnuť technologickú nezávislosť vzhľadom na iné globálne navigačné satelitné systémy, mobilizovať hospodárske a strategické výhody vyplývajúce z európskej kontroly nad nepretržitou dostupnosťou satelitných navigačných služieb, uľahčiť vývoj nových produktov a služieb založených na satelitných signáloch  vytvárať súvisiace technologické výhody pre výskum, vývoj a inovácie.

Ďalšie vesmírne aktivity EÚ

Medzi ďalšie vesmírne aktivity EÚ patrí program Copernicus (voľne dostupné a otvorené údaje získané pozorovaním Zeme o pevnine, atmosfére, moriach, zmene klímy a pre potreby riadenia núdzových situácií a bezpečnosti), program EGNOS (regionálny satelitný navigačný systém) a dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST).

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Európska komisia navrhla vyčleniť 16 miliárd eur na Vesmírny program EÚ, ktorý bude zahŕňať všetky existujúce a nové vesmírne činnosti vrátane zachovania autonómneho prístupu EÚ do vesmíru, podpory startupov zameraných na oblasť vesmíru a rozvoja nových bezpečnostných komponentov, ako je získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) a vládna satelitná komunikácia (GOVSATCOM).   

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

tlačová správa
Galileo
Foto na titulke::
http://www.arianespace.com/press/

Ďalšie informácie:
Prehľad: Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky