Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Astronómia je jedna z najťažších vedných disciplín, o olympiádu je aj tak záujem

VEDA NA DOSAH

Zľava: Dejan Prokop, Švrčková Jana, Amrich Samuel, Lascsák Radovan, Belejová Sára, RNDr. Juraj Zverko, DrSc., Lipták Jozef, Okánik Martin a Mgr. Tomáš Dobrovodský

Nedávno sa uskutočnil v poradí už 12. ročník celoslovenského finále Astronomickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov a študentov so záujmom o prírodné vedy. Prví piati víťazi budú reprezentovať Slovensko na 12. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá sa uskutoční v novembri v Pekingu v Číne.

Tohtoročné finále sa konalo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcim ročníkom bola osobná prítomnosť všetkých autorov teoretických úloh. Jednu úlohu do finále opäť zadal aj doc. RNDr. Rudolf Gális, CSc., ktorý prednáša astrofyziku na UPJŠ v Košiciach. Tohto roku si ju prišiel skontrolovať aj osobne, rovnako ako sa osobne podujatia zúčastnili, bývalí účastníci – Jozef Lipták, ktorý pricestoval už ako študent Karlovej Univerzity z Prahy a Martin Okánik, ktorý od jesene začína štúdium na Univerzite v Cambridge. Každý z nich pripravil pre svojich mladších nasledovníkov jeden príklad, pričom súťažiacim na úvod aj naznačili, ako si poradiť s výpočtami a na záver, riešenia aj vyhodnotili. Nešlo im len o to, aby študentov vyskúšali, ale aby ich aj niečo naučili, lebo na IOAA sú podmienky v mnohých smeroch tvrdšie ako v domácom prostredí.

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2018, kategória stredné školy

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2018, kategória stredné školy

Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 500 bodov.

„Olympiáda je určená žiakom základných a študentom stredných škôl z celého Slovenska. Riešitelia zasielajú v prvom kole vyriešené úlohy a hodnotiaca porota z nich vyberie tie, ktoré postúpia do ďalšieho kola. To býva zvyčajne zorganizované vo forme dvoch dvojdňových regionálnych sústredení. Na nich riešia študenti úlohy, ktoré si losujú tesne pred ich riešením. Úspešní riešitelia postupujú do celoslovenského finále Astronomickej olympiády (AO),“ hovorí RNDr. Ladislav Hric, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) so sídlom v Tatranskej Lomnici. Táto organizácia získala grant na financovanie tohto projektu v roku 2006 od Agentúry na podporu vedy a výskumu, avšak po uplynutí 4-ročného obdobia zostalo organizačné zabezpečenie na pleciach nadšencov. Jedným z nich je generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec, ktorý tieto aktivity podporuje personálne, aj finančne. Napriek tomu náklady na účasť na IOAA znášajú študenti, no vďaka podpore rôznych grantov, škôl a rodičov sa ich môžu zúčastňovať.

Hodnotiaca komisia pri práci

„IOAA nie je takou súťažou, kam chodia študenti s nejakými konkrétnymi prácami a návrhmi, ako je napríklad súťaž mladých fyzikov, kde sú kolektívne úlohy. Tu ide o to, aby študenti ukázali, že vedia samostatne riešiť aj veľmi zložité astrofyzikálne úlohy, že majú naštudované dostatočné teoretické vedomosti a navyše, že ovládajú aj praktickú astronómiu. To znamená, že majú určitú prax v používaní základných astronomických prístrojov, že sa dokážu orientovať na nebeskej sfére, ako aj na nočnej oblohe. Toto ich práve učíme v planetáriách tesne pred vycestovaním do sveta, kde je možné simulovať hviezdnu oblohu, aká bude práve v organizátorskej krajine. V minulých rokoch nám v tomto veľmi pomáhali Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a jej riaditeľ Mgr. Tomáš Dobrovodský,“ dodáva L. Hric. Podľa jeho slov majú o astronómiu mladí ľudia vždy veľký záujem. Keď však zistia, že je to jedna z najťažších vedných disciplín a nie je to len krásny pohľad na nočnú oblohu, zostanú vo väčšine prípadov len astronómami amatérmi. Študujú niečo iné a astronómia im zostane ako koníček. „Dobrým príkladom je náš prvý zlatý medailista Robo Barsa, ktorý vyštudoval elektrotechniku, počítače a IT, v ktorých je profesionálom, no zároveň je dnes aj najlepším slovenským fotografom astronomických objektov a úkazov.“

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: RNDr. Ladislav Hric, predseda SAS pri SAV a vedúci AO na Slovensku

Úvodné foto: Piatim najúspešnejším študentom bolo veselo, keď sa po vyhlásení výsledkov dozvedeli, že sa zúčastnia aj medzinárodnej olympiády. Zľava: Dejan Prokop, Švrčková Jana, Amrich Samuel, Lascsák Radovan, Belejová Sára, RNDr. Juraj Zverko, DrSc., Lipták Jozef, Okánik Martin a Mgr. Tomáš Dobrovodský

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky