Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Učitelia a žiaci, zapojte sa do Olympiády mladých vedcov 2019

Marta Bartošovičová

Prihláste sa na Olympiádu mladých vedcov 2019

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO) je súťaž zameraná na fyziku, chémiu a biológiu. Zapojiť sa do nej môžu všetci žiaci, ktorí v tomto roku ešte nedosiahnu vek 16 rokov. Najskôr sa však musia prihlásiť ich učitelia do 31. 3. 2019. Prihlasovanie žiakov je otvorené do 30. 4. 2019.

Súťaž je unikátna tým, že žiaci majú preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí prírodných vied. Odmenou je možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole IJSO. Najväčšiu šancu uspieť v súťaži majú žiaci, ktorých talent sa prejavil úspechom v niektorej súťaži z fyziky, chémie alebo biológie.

Ako postupovať?

Súťažiaci sa na celoštátne kolo IJSO kvalifikujú ziskom dostatočného počtu bodov, ktoré sa v tomto ročníku dajú získať dvoma spôsobmi:

1. Na základe svojich doterajších úspechov v súťažiach vo fyzike, chémii a biológii, ktoré uvedú do prihlasovacieho formulára do 30. 4. 2019.

2. Vyriešením školského experimentu a následným zaslaním riešení do 30. 4. 2019.

Zapojte sa do súťaže IJSO Školské kolo IJSO (ŠK IJSO) je školský experiment s čiernou odporovou skrinkou. Žiaci sa prihlasujú cez svojich učiteľov. Účasť v ŠK IJSO nie je nevyhnutnou podmienkou kvalifikácie súťažiacich do celoslovenského kola IJSO (CK IJSO), ale aj prostredníctvom neho môžu získať kvalifikačné body, ktoré im pomôžu, aby sa do CK IJSO kvalifikovali. Neváhajte sa prihlásiť do školského kola IJSO (ŠK IJSO) aj v prípade, ak ste boli úspešní iba v jednom okresnom kole v jednej súťaži. Aj vtedy máte šancu uspieť a reprezentovať Slovensko! Pravdepodobnosť kvalifikácie výrazne zvýšite riešením školského experimentu. Z registrovaných žiakov budú na CK IJSO pozvaní tí najlepší podľa počtu kvalifikačných bodov.

Prihlásenie učiteľov súťažiacich na ŠK IJSO 2019

Do riešenia experimentu sa najskôr musí prihlásiť učiteľ cez formulár pre školský experiment do 31. 3. 2019. Prihlásení záujemcovia následne dostanú inštrukcie a materiál pre experiment.

Celoštátne kolo IJSO (CK IJSO) – nasleduje po školskom kole. Zároveň je to 1. výberové sústredenie pre medzinárodné kolo IJSO. Žiaci, ktorí sa na CK IJSO kvalifikujú, budú mať možnosť zmerať si svoje sily v riešení teoretických aj experimentálnych úloh v priestoroch profesionálnych laboratórií.

Celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov sa uskutoční v termíne od 12. do 14. 6. 2019 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Tretím kolom súťaže IJSO je 2. výberové sústredenie pre medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa koná spravidla v septembri a zúčastňuje sa ho približne 10 najlepších z celoštátneho kola. Najlepších 6 súťažiacich reprezentuje Slovensko na medzinárodnom kole IJSO, ktoré sa koná spravidla v decembri. Medzinárodné kolo IJSO sa v tomto roku uskutoční v exotickom Katare!


Mladí slovenskí vedci zaznamenali na IJSO v Botswane v roku 2018 významný úspech

Mladí slovenskí vedci zaznamenali na IJSO v Botswane v roku 2018 významný úspech

Medzinárodné kolo súťaže IJSO v minulom roku sa konalo 2. – 11. 12. 2018 v Botswane, v hlavnom meste Gaborone. Nádejní mladí slovenskí vedci vo veku 14 až 15 rokov si priniesli tri bronzové medaily. Súťaž preverila ich komplexné poznatky z biológie, chémie a fyziky nielen teoreticky, ale aj experimentálne. Na súťaž sa pripravovali na sústredeniach na Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Za organizáciu výberu žiakov na Olympiádu mladých vedcov zodpovedá Martin Chudjak, doktorand na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave. Od začiatku vysokej školy pracoval v občianskom združení Trojsten, ktoré organizuje korešpondenčné súťaže a sústredenia z matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl. V združení spoznal ľudí, ktorí participovali aj na organizácii súťaže IJSO. 

Inštrukcie k registrácii do súťaže: www.ijso.sk/sk/o_sutazi/31

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.ijso.sk/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: IJSO, Martin Chudjak

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky