Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015: Najstaršia študentská vedecká konferencia prírodovedcov na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015 sa bude konať 22. apríla 2015. Miestom konania, tak ako po minulé roky, je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

ŠVK ponúka jedinečný priestor pre mladých talentovaných výskumníkov, ktorí sa už počas štúdia zaoberajú konkrétnym vedeckým problémom a dostanú možnosť výsledky svojho výskumu prezentovať buď formou posteru, alebo prezentácie v jednotlivých sekciách v rámci konferencie. V deň realizácie ŠVK sú priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave miestom, kde majú nádejní budúci vedci z rôznych odborov možnosť sa stretnúť a navzájom si vymeniť skúsenosti v mimoriadne tvorivej a zároveň dôstojnej atmosfére. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou, resp. finančnou cenou. Na ŠVK PriF UK 2015 budú odovzdané aj Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo prostredníctvom sociálnej siete http://www.facebook.com/svkprifuk.

Zdroj: Tlačová správa PriF UK v Bratislave

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky